Prvním luxusním ekologickým hotelem se u nás stal Hotel Chateau Mcely. Je tak druhým pětihvězdičkovým hotelem v celé Evropské unii, který získal tuto značku a bude používat specifický květinový symbol.

Foto: archiv Chaetau Mcely

Ve srovnání se zahraničím je zatím u nás ekologická turistika v začátcích – ubytovat se můžete jen v pěti ekohotelích. K tomu, aby mohl být  hotel prohlášen ekologickým je nutné splnit určité podmínky, především ohledně omezování spotřeby energie, omezování spotřeby vody, omezování produkce odpadu, využívání obnovitelných zdrojů a látek, které jsou méně nebezpečné pro životní prostředí a komunikace a vzdělávání personálu i hostů v oblasti životního prostředí.
V praxi to znamená například :
– ekologicky šetrný vytápěcí systém ( třeba na bázi spalování dřevěných štěpků)
– okna musí být dobře utěsněna, aby neunikalo zbytečně teplo
– čistička odpadní vody
– šetření s vodou – například k zalévání se používá dešťová voda
– svítí se úspornými žárovkami
– snaha o požívání elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů
– třídí se papír, plasty, sklo, tetra pack obaly, náplně z tiskáren a další nebezpečný odpad
– dodavatelé pochází pokud možno z ekologicky šetrných firem, farem, zemědělství apod.
– hosté jsou decentně informováni o tom, jak se k ekologickým snahám připojit ( třeba šetřením vodou, spotřebou ručníků či šetrným větráním)

A kdo se tedy v ČR pyšní ekozkoznačkou?

– Hotel Adalbert 3*, Praha 6 ( historicky první ekologický hotel v ČR, ekoznačku má od roku 2006)
– Hotel Adria 4*, Praha 1
– Hotel Alta Plaza 4*, Praha 7
– Hotel Chateau Mcely 5* – Mcely, Středočeský kraj
– Centrum Veronica Hostětín – Bojkovice, Zlínský kraj

„Očekáváme, že se bude počet ekologicky šetrných ubytovacích zařízení čím dál více zvyšovat i u nás v České republice. Bylo by však potřeba udělat mnohem větší osvětu jak mezi provozovateli hotelů, tak především u veřejnosti. Turisté by jistě měli o takové kvalitní ubytování zájem, ekologie je navíc nyní „v módě“ a je palčivým celosvětovým tématem. Ekologická turistika v různých formách je totiž již zcela běžná například v sousedním Rakousku či Německu, rodiny běžně tráví dovolenou na venkovských usedlostech, kde jsou připravené pokoje pro hosty a rodiny tak tráví dovolenou ve společnosti majitelů usedlosti či farmy. V chlívě a na dvorku jsou chována zvířata, pěstuje se ekologická zelenina či ovoce, děti se tak názorně poučí a pobaví a z těchto surovin je zajištěno i zdravé stravování během pobytu,“ uvedl Tomio Okamura, člen prezidia a mluvčí Asociace českých cestovních kanceláří a agentur.
Kritéria pro získání ekoznačky jsou shodná v celé EU, tedy i v České republice. Existuje jak česká ekoznačka (Ekologicky šetrná služba), tak i evropská ekoznačka (Květina). Seznam ubytovacích zařízení s ekoznačkou v EU a logo jsou k nahlédnutí v češtině na http://www.eco-label.com/Czech/

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*