Chystáte se o prázdninách na dovolenou s dětmi do Prahy? Určitě vás potěší pár tipů na nejkrásnější pražské chrámy a kostely, do kterých byste určitě měli zavítat a přiučit se tak trochu historie.

Katedrála, která se stavila 585 let

Trojlodní gotická katedrála sv. Víta vznikala v rozmezí let 1344–1929 na místě někdejší románské baziliky. Stavba trvala 585 let. Katedrála je pomníkem císaře Karla IV. Stavbu zahájil francouzský architekt Matyáš z Arrasu, po jeho smrti v roce 1356 převzal vedení stavby německý architekt Petr Parléř. Když dvacet let po císaři zemřel i jeho architekt, zůstala katedrála na dalších pět set let torzem. Západní část lodi a průčelí se dvěma věžemi byly dostavěny až na počátku 20. století. Katedrála byla místem korunovací českých králů a dodnes je symbolem státnosti národa. Po sametové revoluci se však rozhořel ostudný spor mezi státem a církví o její vlastnictví, který trvá dodnes.

Týnský chrám s druhým největším zvonem

Týnský chrám, Malý dobrodruh
Týnský chrám patří k nejkrásnějším památkám Prahy. Foto: commons.wikimedia.org

Kostel Matky Boží před Týnem, lidově zvaný Týnský chrám či kostel Panny Marie před Týnem, patří spolu s kostelem sv. Mikuláše k dominantám Staroměstského náměstí. Stavěl se víc než 150 let a patří mezi nestarší a nejkrásnější pražské gotické kostely. Zvon Maria je po svatovítském Zikmundovi druhý největší v Praze. Západní průčelí představuje při pohledu z náměstí jednu z nejznámějších dominant Prahy. Typický vzhled mu dala puristická renovace v 19. století, kdy byly strženy omítky a  odhaleno opukové kamenné zdivo. V dějinách se o Kostel Matky Boží před Týnem přetahovali katolíci a reformisté: kázal zde i utrakvistický biskup Jan Rokycana. Dřevo na  krov chrámu prý bylo použito na stavbu šibenice pro Jana Roháče. Dnes je centrem staroměstské katolické farnosti.

Kostel sv. Mikuláše s barokními varhanami

Jeden z nejkrásnějších barokních kostelů Prahy vyrostl v rohu Staroměstského náměstí na místě původního gotického  farního kostela sv. Mikuláše. Autorem projektu je architekt Killian Ignác Dientzenhofer. Členitý vnitřní prostor se zajímavou světelnou režií a malebnou plastičností je jedním z nejsugestivnějších pražských chrámových interiérů. Za zmínku stojí i barokní varhany a lavice, ale také nádherný křišťálový lustr. Původní farní kostel byl jedním z center reformace, barokní chrám nechali postavit benediktini. Dnes chrám spravuje Církev československá husitská.

Nejkrásnější barokní památka-kostel sv. Mikuláše

Sv. Mikuláš na Malostranském náměstí je jednou z nejkrásnějších barokních staveb Prahy. Mohli byste si ho splést se stejnojmennou stavbou na Staroměstském náměstí, proto dáme kvůli odlišení přednost názvu chrám. Vyrostl z podnětu jezuitů v letech 1704 – 1756 na místě původního gotického kostela, který by též zasvěcený Mikuláši z Myry. Stavba je dílem hned tří generací rodiny Dientzenhoferů: architektů Kryštofa, později jeho syna Kiliána Ignáce a nakonec Anselma Luraga, který byl žákem a zetěm K. I. Dientzenhofera.

Typická dynamika půdorysu i průčelí a mohutná kopule ho řadí mezi nejkrásnější barokní památky Prahy. Věž je kopií věže kostela svatého Mikuláše na Starém Městě – možná i proto bývají oba kostely často zaměňovány. Ve středověku na ní drželi službu hlásní, za socialismu sloužila jako pozorovatelna Státní bezpečnosti. Vyznění interiéru dotváří hra světla, které provzdušňuje loď,  pod kopulí však přechází v šero, jemuž vévodí jas z tamburu kopule. Po svatovítské katedrále je kostel vrcholnou stavbou pražské sakrální architektury. Uvnitř najdete mimo jiné slavný obraz Karla Škréty Ukřižování a dušemi v očistci a barokní varhany, na hrával za svého pobytu v Praze Wolfgang Amadeus Mozart. Po zrušení jezuitského řádu se stal hlavním farním kostelem Malé Strany.

Staňte se znalci architektury v kostele sv. Martina ve zdi

Kostel sv. Martina ve zdi patří k nejstarším v Praze. Jeho zdi můžete použít jako živou učebnici architektury. Najdete zachovalé románské prvky, gotiku rannou i pozdní, barokní portál i novorenesanční štíty. Hlavně má však pohnutou historii jako jedno z významných míst české reformace. Zdejší farář zvaný Rohle kritizoval odpustky už v době, kdy si je ještě mladý Jan Hus kupoval… Když kostel císař Josef II. zrušil, sloužila jako skladiště, byty, obchody, slavné lahůdkářství, hostinec a snad i tančírna.

Více informací na www.praha-levne.cz.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*