Turisté a milovníci přírody budou mít od soboty 16. dubna o důvod navíc navštívit půvabná zákoutí Ústeckého kraje. Lesy ČR totiž úspěšně dokončily rekonstrukci rozhledny na vrchu Kohout, která je v nadmořské výšce 589 metrů západně od obce Valkeřice poblíž Benešova nad Ploučnicí (o. Děčín) v Ústeckém kraji.

Nenechte si  ujít slavnostní otevření této unikátní rozhledny! Sraz všech účastníků je v 10 hodin na parkovišti před Obecním úřadem Valkeřice. Kromě krásného výstupu se můžete v tento den těšit na kulturní vystoupení valkeřických dětí a pak z ní třeba sestoupat z druhé strany než valkeřické, a to přímo z Benešova nad Ploučnicí, ulicí Valkeřická, která vede přímo pod Kohout, kde navazuje na bývalou „modrou“ turistickou značku.

Dar od císaře

Do provozuschopného stavu se tak rozhledna Kohout dostává po více než sto letech od jejího dokončení. Do loňského roku stála v havarijním stavu zapomenutá v lesích a hrozilo jí zřícení. Přitom jde o stavbu se zajímavou historií. Její výstavbu v místě inicioval Německý turistický svaz se sídlem v Děčíně jako dar občanům u příležitosti oslav šedesátiletého panování císaře Františka Josefa I. Původní rozhledna na vrchu tehdy ještě nezalesněného vrchu Kohout byla postavena podle projektu architekta Mollera již v letech 1907 – 1908. Slavnostně byla otevřena v srpnu roku 1908. Financování stavby plánované kamenné rozhledny se neobešlo bez problémů. Aby se slavnostní otevření v roce 1908 vůbec stihlo, bylo od původních plánů upuštěno a na kamennou podezdívku se provizorně nasadila ocelová konstrukce. Všichni se domnívali, že toto provizorium je jen dočasné, a že rozhledna bude dokončena podle původních plánů. Nejenom že se tomu tak nestalo, ale zub času a absence údržby dovedly rozhlednu do havarijního stavu, který se nyní podařilo odstranit.

Rekonstrukci rozhledny financovaly nákladem 1,3 milionu korun Lesy ČR, a to z Programu 2000, kterým podnik celostátně podporučuje veřejně prospěšné funkce lesů. Záměr rekonstrukce podpořil Ústecký kraj a také obec Valkeřice, která rozhlednu převezme do svého užívání. „Lesy ČR se nesoustředí pouze na řádnou péči o les. Chceme, aby les sloužil také k cílům procházek a výletů nejenom místních lidí, ale také turistů a všech, kteří mají les a přírodu rádi. K rekonstrukci rozhledny Kohout jsme se rozhodli i díky konzultacím s Krajským úřadem Ústeckého kraje. Nutno podotknout, že rozhledna rekonstrukci skutečně potřebovala, byla v žalostném stavu. Nechtěli jsme dopustit, aby zanikla. Věříme, že přispěje k dalšímu rozvoji turistického ruchu a tím zvýšení návštěvnosti Ústeckého kraje jako celku,“ poznamenává Radek Braum, ředitel Krajského ředitelství Lesů ČR Teplice.

V minulosti komplikovalo rekonstrukci rozhledny hned několik faktorů najednou – málo financí, nevyjasněné majetkové vztahy a nedostatek zájmu o stavbu jako takovou. „Chtěl bych ocenit přístup Lesů ČR k revitalizaci rozhledny Kohout. Podnik nad rámec svých běžných lesohospodářských aktivit vrátil rozhlednu do života.  Věřím, že si turisté díky novému cíli svých výprav, jakým rozhledna bezesporu je, cestu na vrchol Kohoutu opravdu najdou,“ říká Radek Vonka, radní Ústeckého pro oblast regionálního rozvoje a cestovního ruchu. Ten je zároveň od roku 2007 členem Dozorčí rady Lesů ČR, s.p. Radost nad úspěšným dokončením rekonstrukce rozhledny Kohout neskrývá ani starostka obce Valkeřice Petra Vaňková: „Z opravy rozhledny mám radost a zvu širokou turistickou veřejnost k slavnostnímu výstupu na vrchol Kohout, kde si rozhlednu bude možné osobně prohlédnout.“

Děčínsko rozhlednami oplývá

Mezi nejnovější patří rozhledna na vrchu Studený u České Kamenice a  rozhledna na Strážném vrchu v Merbolticích. Podrobnosti o nich i těch dalších,  kterými  jsou rozhledna Velký Chlum, Děčínský Sněžník, rozhledna na Dymníku u Rumburku, kamenná rozhledna Tanečnice (u Mikulášovic), cihlová rozhledna Vlčí hora (Wolfsberg) a Náčkovice (u Verneřic / Lovečkovic), najdete na novém webovém portálu www.branadocech.cz, který mapuje turistická místa, akce a trasy Ústeckého kraje.

 

Comments are closed.