V pátek 13. května Lesy ČR slavnostně zahájily provoz na nové cyklotrase ZOO Hodonín – Písečný rybník, vybudované z původní lesní cesty, a navíc otevřou zcela novou naučnou stezku nazvanou Hodonínská Doubrava.

Foto: www.hodoninsko.eu

Trasa cyklotrasy začíná u silnice I. třídy č. 55 naproti hodonínské zoologické zahradě a dále vede lesním porostem až k Písečnému rybníku, kde navazuje na stávající Moravskou vinařskou stezku směrem na Dolní Bojanovice. Cyklisty, včetně in-line bruslařů, provede trasa v celé své délce téměř 2,3 kilometru evropsky významnou lokalitou Hodonínská Doubrava (Natura 2000) a zčásti i po hranici přírodní rezervace Stupava. Cyklotrasa tak pohodlně propojuje atraktivní místa jako již zmiňovanou hodonínskou zoologickou zahradu nebo soustavu rybníků na řece Kyjovce.

Náklady na vybudování cyklotrasy dosáhly skoro 2 milionů korun a Lesy ČR je hradily ze svého speciálního Programu 2000, kterým podnik celostátně podporuje veřejně prospěšné funkce lesů. Výstavba cyklotrasy probíhala v úzké součinnosti s městem Hodonínem a mikroregionem Hodonínsko. „Cílem mikroregionu je vybudovat kvalitní cyklistickou síť a aktivně se na přípravách těchto významných investic podílet. Jsme velmi potěšeni, že Lesy ČR s námi úzce spolupracují a podporují volnočasové aktivity včetně populární cykloturistiky. Doufáme, že spolupráce je pouze v začátcích a brzy společně připravíme další neméně zajímavé projekty,“ poznamenává Patrícia Juráňová, manažerka mikroregionu Hodonínsko.

Projížďkou za poznáním
Nová naučná stezka Hodonínská Doubrava, která je rovněž dílem státního podniku Lesy ČR, je vedena po trati cyklotrasy ZOO Hodonín – Písečný rybník. Na celkem pěti informačních tabulích se lidé dozvědí zajímavosti o tématech jako například les a historie, mikroregion Hodonínsko a cykloturistika, myslivost a fauna, ochrana přírody – flora a rybnikářství. „Dětem bude na naučné stezce určeno až deset interaktivních stojanů, takže doufáme, že se zabaví i ti nejmenší,“ doplňuje Miroslav Svoboda.

Program 2000 pomáhá

Lesy ČR již v minulých letech díky Programu 2000 v regionu Hodonínska vybudovaly třeba parkoviště ve Bzenci – Přívoze. To slouží těm z návštěvníků regionu, kteří pokračují směrem na Rohatec na kole nebo in-line bruslích. Turistům dále ke krátkému odpočinku při toulkách přírodou Hodonínska slouží akátové altánky umístěné na lesních cestách – Radová na Vápenkách, Bzinková ve Bzenci, Výzkumnická v Kostelanech nad Moravou a v Hodoníně u Novodvorského rybníku.

K otevření nové cyklotrasy a naučné stezky na Hodonínsku symbolicky dochází v roce 2011, který OSN vyhlásila Mezinárodním rokem lesů. Cílem akcí uskutečněných pod hlavičkou tohoto roku je připomenout veřejnosti význam lesů a lesního hospodářství pro společnost. Ústředním mottem roku je „Lesy pro lidi”. K veřejnosti se dostanou informace vysvětlující vliv lesů na stav klimatu, vliv lesů na kvalitu vody a ovzduší, význam dřeva jako obnovitelné suroviny, význam péče o les a další témata.

Navíc ve dnech 9. – 15. května v ČR probíhá již čtvrtý ročník Týdne lesů, který si klade za cíl zviditelnění lesnického sektoru a zvýšení obecného povědomí o lese a jeho významu pro společnost. Pro veřejnost je Týden lesů příležitostí navštívit les společně s lesníky, dozvědět se o něm mnoho zajímavého a lépe porozumět trvale udržitelnému lesnímu hospodářství. Více na www.lesycr.cz

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*