Táborská galerie u radnice má letos skutečně originální vánoštní výstavu nazvanou „Podmalbově ozdobná“.Tábor, galerie, Pod malbou, malba, Malý dobrodruh

Hlavními tématy naší letošní vánoční výstavy jsou vánoční ozdoby, podmalby na skle paní Marie Valterové , betlémy, různé sbírky předmětů z vánoci úzce souvisejících a „Ježíšek“.

Technika zvaná podmalba na skle je dnes už skoro zapomenutým lidovým řemeslem. Podmalba je zvláštní zejména tím, že se nejdříve maluje to, co se při normální malbě maluje až nakonec, čili směrem od povrchu dovnitř. Obraz je také stranově převrácený a tvůrce musí přemýšlet „pravolevě“. Marie Valterová používá převážně krásné staré okenní tabule (a to se vším všudy), které se ale čím dál tím obtížněji shánějí.

Sklo jako materiál je důležité i v další části výstavy, která je věnovaná českým skleněným vánočním ozdobám. Dovíte se zde o jejich historii, druzích, technice výroby i jejich výrobcích. Můžete zde vidět skleněné ozdoby z konce 19.století až po současnost.

Skleněnými ozdobami, ale nekončíme. Na našich vánočních stromečcích uvidíte i ozdoby z přírodních materiálů – slaměné, dřevěné, ořechové, ozdoby z textilu – háčkované, paličkované a ozdoby z perníku.

Další část výstavy je věnovaná sběratelům a jejich sbírkám. Letos se můžeme pochlubit unikátní sbírkou vánočních věštících sirek, které nám zapůjčil pan Ivan Boreš z Rumunska. Dalšími sbírkami, které u nás uvidíte, jsou sbírka vánočních pohlednic z roků 1900 – 1930, sbírka vánočních exlibris a sbírka vánočních gramodeskových singlů.

Důležitou částí výstavy jsou samozřejmě betlémy. Letos se nám jich podařilo dát dohromady celkem 86. Z toho jich je 58 autorských – převážně z přírodních materiálů. Zbytek je zapůjčen ze známých sbírek paní Vesecké z Vyskytné a paní Pokorné z Hvožďan. Můžete zde vidět i betlém z Afriky , betlém z Peru a nejmenší betlém v lískovém oříšku.

Jako zajímavý závěr výstavy působí instalace „Ježíšek“ v poslední místnosti galerie, kterou pro nás zrealizovala táborská umělkyně Alesa Sladolesa. Ta se inspirovala dětskými odpověďmi na otázku „Jak vypadá Ježíšek?“.

Děti ze Základní umělecké školy Oskara Nedbala v Táboře pro výstavu vyrobili nejdelší papírový vánoční řetěz v Evropě. A nejen ten…

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*