Národní památkový ústav a památky v jeho správě vás zvou na tematické prohlídky, které umožní objevovat kouzlo nejen samotných hradů a zámků jako staveb, ale také jednotlivých sbírkových předmětů z mobilárních fondů, i těch které nejsou běžně vystaveny, avšak jejich původ, cesta do našich zemí, nebo příběh jejich majitele je zajímavý a výjimečný.

Foto: www.rezervace.npu.cz

Na květen je v rámci 3. ročníku interaktivního projektu Oživlé památky připraveno téma „Příběh věci“. Národní památkový ústav a památky v jeho správě Vás zvou na tematické prohlídky, které umožní objevovat kouzlo nejen samotných hradů a zámků jako staveb, ale také jednotlivých sbírkových předmětů z mobilárních fondů, i těch které nejsou běžně vystaveny, avšak jejich původ, cesta do našich zemí, nebo příběh jejich majitele je zajímavý a výjimečný.

Zámek Mníšek pod Brdy (Středočeský kraj)

14. – 15. 5. 2011 Staročeské máje a prohlídky zámku věnované přátelství Karla Škréty a zakladatele zámku „Karel Škréta – přítel Serváce Engela“. Upravené prohlídky jsou věnované soukromým zápiskům zakladatele zámku a příběhu oltářního obrazu malíře Karla Škréty pro Serváce Engela.

Zámek Mnichovo Hradiště (Středočeský kraj)

7., 14., 21. a 28. 5. 2011 (květnové soboty) vždy od 10:30 mimořádná kastelánská prohlídka.

Prohlídka zákulisí zámeckého divadla s kastelánem, nebo jeho zástupcem s příběhem Valdštejnové a sv. Aliance.

Zámek Konopiště (Středočeský kraj)

1. – 31. 5. 2011  Prohlídky obohaceny o restaurované exponáty z depozita:

  • osudové šaty Žofie Chotkové,
  • restaurované sošky sv. Jiří s restaurátorskou zprávou v muzeu sv. Jiří,
  • ornát ze svatebních šatů Žofie, doplněný o korporál a velum vedle šatů sarajevských (3. okruh).

Hrad Karlštejn (Středočeský kraj)

1. – 31. 5. 2011  Výstava dokumentující proces výroby kopií české svatováclavské a říšské císařské koruny v otevřených arkádách Císařského paláce.

Zámek Hořovice (Středočeský kraj)

1. 5. 2011 Otevření pokojů zámeckého služebnictva s původním vybavením (byt zámeckého šoféra, pokoj kuchařky, kancelář kastelána).

Zámek a klášter Sázava (Středočeský kraj)

1. – 31. 5. 2011 Prohlídky nabídnou v kapitulní síni Příběh Kosmovy kroniky a remešského evangeliáře, v expozici budou vystaveny také faksimile těchto středověkých rukopisů.

Zámek Benešov nad Ploučnicí (Ústecký kraj)

od 20. 5. 2011 Výstava „55 let obnovy a 50 let zpřístupnění zámeckého areálu v Benešově nad Ploučnicí“ – při výstavě budou prezentovány dosud nikde nepublikované dobové fotografie a pohledy z let 1900 – 2011.

Zámek Krásný Dvůr (Ústecký kraj)

28. 5. 2011 Speciální pohádkové prohlídky pro děti s tajemnými příběhy, které se váží k některým předmětům v expozici.

Zámek Libochovice (Ústecký kraj)

14. – 29. 5. 2011 Cestování před 100 lety – výstava předmětů z  mobiliárních sbírek, zaměřených na cestování, doplněná obrazy J. Dungela s názvem „Fauna Jižní Ameriky“

Zámek Hrubý Rohozec (Liberecký kraj)

1. – 31. 5. 2011 Prohlídky s možností návštěvy dětských pokojů, které se postupně připravují ke zpřístupnění, a obnovené historické posilovny v hraběcí ložnici.

Zámek Lemberk (Liberecký kraj)

1. – 31. 5. 2011 Mimořádné zpřístupnění restaurovaného a nově instalovaného Rytířského sálu v rámci běžných prohlídek zámku.

1. – 31. 5. 2011 Navrácené obrazy – zpracování miniseriálu na webových stránkách zámku o restaurování deseti panovnických portrétů z  Rytířského sálu.

Zámek Zákupy (Liberecký kraj)

8., 15., 22. a 29. 5. 2011 vždy od 14:30 Mimořádné prohlídky osobního výtahu císaře Ferdinanda V.

Zámek Lednice (Jihomoravský kraj)

1. – 31. 5. 2011 Prohlídková trasa 2. patro – výstava exponátů koupených na zahraničních aukcích. Věci byly odvezeny Liechtensteiny v  roce 1943 do Rakouska, potom prodány a český republika je pro Státní zámek Lednice vykoupil.

Zámek Kunštát (Jihomoravský kraj)

1. – 31. 5. 2011 Prohlídky s Mottem: „Unikátní věc – unikátní příběh“, příběh sádrového polychromovaného modelu kachlových kamen v  podobě Johannese říšského hraběte Coudenhove – Kalergi von Ronspergheim, který obdržela darem Thecla říšská hraběnka Coudenhove-Honrichs, majitelka panství Kunštát. Na SZ Kunštát se sádrový model vrátil v roce 2009.

Zámek Lysice (Jihomoravský kraj)

1. – 31. 5. 2011 Rozšíření prohlídky o vystavení originálů notových záznamů, které napsal Mořic Ebner Eschenbach pro svoji ženu Marii roz. Dubskou. Budou prezentovány nejenom notové party, ale návštěvníci uslyší tyto skladby zaznamenané v loňském roce v koncertní úpravě.

Zámek Valtice (Jihomoravský kraj)

1. – 31. 5. 2011 Zpřístupnění knihovny knížete Mořice Josefa z  Liechtensteina, jejíž podstatná část byla zachráněna pracovníky Muzea města Brna a po téměř sedmdesáti letech bude znovu otevřena veřejnosti ve dvou nově rekonstruovaných sálech.

Zámek Vranov nad Dyjí (Jihomoravský kraj)

1. – 31. 5. 2011 Na prohlídkové trase mimořádně vystaven obraz Děti u  zámeckého schodiště, raná práce Quida Mánese, bratra slavnějšího Josefa. Poválečný konfiskát byl dosud uložen v depozitáři, nyní poprvé je vystavený v obrazárně. Jeho detailní příběh bude součástí květnových prohlídek.

Zámek Velké Losiny (Olomoucký kraj)

1. – 31. 5. 2011 Výstava Památky určené ke znovuzrození – prezentace vzácného mobiliáře určeného k restaurování.

Zámek Hradec nad Moravicí (Severomoravský kraj)

1. – 31. 5. 2011 Prezentace příběhu ceremoniálního kočáru Karla Maxe Lichnovského, 6. knížete. Kočár nechal vyrobit v Berlíně r. 1911 u firmy Eduarda Zimmermana. Kočár je z doby jeho působení ve funkci německého velvyslance a mimořádného zplnomocněnce německého císaře Viléma II v  letech 1912-1914. Kočár byl zrestaurovaný a převezený na Hradec nad Moravicí v r. 1995 ze zámku ve Velkých Losinách, kam se dostal po 2.  světové válce.

Důl Michal, Ostrava – Michálkovice (Severomoravský kraj)

21. 5. 2011 Slavnostní zprovoznění parního stroje z roku 1893. Parní stroj bude uveden do chodu dne 21. 5. 2011 u příležitosti Ostravské noci muzeí a společně se slavnostním nasvětlením těžní věže bude patřit k  největší kulturní události v této sezóně. Pro návštěvníky je připravený příběh tohoto stroje od počátku až po současnost.

Zámek Mníšek pod Brdy (Středočeský kraj)

14. – 15. 5. 2011 Staročeské máje a prohlídky zámku věnované přátelství Karla Škréty a zakladatele zámku „Karel Škréta – přítel Serváce Engela“. Upravené prohlídky jsou věnované soukromým zápiskům zakladatele zámku a příběhu oltářního obrazu malíře Karla Škréty pro Serváce Engela.

Zámek Mnichovo Hradiště (Středočeský kraj)

7., 14., 21. a 28. 5. 2011 (květnové soboty) vždy od 10:30 mimořádná kastelánská prohlídka.

Prohlídka zákulisí zámeckého divadla s kastelánem, nebo jeho zástupcem s příběhem Valdštejnové a sv. Aliance.

Zámek Konopiště (Středočeský kraj)

1. – 31. 5. 2011  Prohlídky obohaceny o restaurované exponáty z depozita:

  • osudové šaty Žofie Chotkové,
  • restaurované sošky sv. Jiří s restaurátorskou zprávou v muzeu sv. Jiří,
  • ornát ze svatebních šatů Žofie, doplněný o korporál a velum vedle šatů sarajevských (3. okruh).

Hrad Karlštejn (Středočeský kraj)

1. – 31. 5. 2011  Výstava dokumentující proces výroby kopií české svatováclavské a říšské císařské koruny v otevřených arkádách Císařského paláce.

Zámek Hořovice (Středočeský kraj)

1. 5. 2011 Otevření pokojů zámeckého služebnictva s původním vybavením (byt zámeckého šoféra, pokoj kuchařky, kancelář kastelána).

Zámek a klášter Sázava (Středočeský kraj)

1. – 31. 5. 2011 Prohlídky nabídnou v kapitulní síni Příběh Kosmovy kroniky a remešského evangeliáře, v expozici budou vystaveny také faksimile těchto středověkých rukopisů.

Zámek Benešov nad Ploučnicí (Ústecký kraj)

od 20. 5. 2011 Výstava „55 let obnovy a 50 let zpřístupnění zámeckého areálu v Benešově nad Ploučnicí“ – při výstavě budou prezentovány dosud nikde nepublikované dobové fotografie a pohledy z let 1900 – 2011.

Zámek Krásný Dvůr (Ústecký kraj)

28. 5. 2011 Speciální pohádkové prohlídky pro děti s tajemnými příběhy, které se váží k některým předmětům v expozici.

Zámek Libochovice (Ústecký kraj)

14. – 29. 5. 2011 Cestování před 100 lety – výstava předmětů z  mobiliárních sbírek, zaměřených na cestování, doplněná obrazy J. Dungela s názvem „Fauna Jižní Ameriky“

Zámek Hrubý Rohozec (Liberecký kraj)

1. – 31. 5. 2011 Prohlídky s možností návštěvy dětských pokojů, které se postupně připravují ke zpřístupnění, a obnovené historické posilovny v hraběcí ložnici.

Zámek Lemberk (Liberecký kraj)

1. – 31. 5. 2011 Mimořádné zpřístupnění restaurovaného a nově instalovaného Rytířského sálu v rámci běžných prohlídek zámku.

1. – 31. 5. 2011 Navrácené obrazy – zpracování miniseriálu na webových stránkách zámku o restaurování deseti panovnických portrétů z  Rytířského sálu.

Zámek Zákupy (Liberecký kraj)

8., 15., 22. a 29. 5. 2011 vždy od 14:30 Mimořádné prohlídky osobního výtahu císaře Ferdinanda V.

Zámek Lednice (Jihomoravský kraj)

1. – 31. 5. 2011 Prohlídková trasa 2. patro – výstava exponátů koupených na zahraničních aukcích. Věci byly odvezeny Liechtensteiny v  roce 1943 do Rakouska, potom prodány a český republika je pro Státní zámek Lednice vykoupil.

Zámek Kunštát (Jihomoravský kraj)

1. – 31. 5. 2011 Prohlídky s Mottem: „Unikátní věc – unikátní příběh“, příběh sádrového polychromovaného modelu kachlových kamen v  podobě Johannese říšského hraběte Coudenhove – Kalergi von Ronspergheim, který obdržela darem Thecla říšská hraběnka Coudenhove-Honrichs, majitelka panství Kunštát. Na SZ Kunštát se sádrový model vrátil v roce 2009.

Zámek Lysice (Jihomoravský kraj)

1. – 31. 5. 2011 Rozšíření prohlídky o vystavení originálů notových záznamů, které napsal Mořic Ebner Eschenbach pro svoji ženu Marii roz. Dubskou. Budou prezentovány nejenom notové party, ale návštěvníci uslyší tyto skladby zaznamenané v loňském roce v koncertní úpravě.

Zámek Valtice (Jihomoravský kraj)

1. – 31. 5. 2011 Zpřístupnění knihovny knížete Mořice Josefa z  Liechtensteina, jejíž podstatná část byla zachráněna pracovníky Muzea města Brna a po téměř sedmdesáti letech bude znovu otevřena veřejnosti ve dvou nově rekonstruovaných sálech.

Zámek Vranov nad Dyjí (Jihomoravský kraj)

1. – 31. 5. 2011 Na prohlídkové trase mimořádně vystaven obraz Děti u  zámeckého schodiště, raná práce Quida Mánese, bratra slavnějšího Josefa. Poválečný konfiskát byl dosud uložen v depozitáři, nyní poprvé je vystavený v obrazárně. Jeho detailní příběh bude součástí květnových prohlídek.

Zámek Velké Losiny (Olomoucký kraj)

1. – 31. 5. 2011 Výstava Památky určené ke znovuzrození – prezentace vzácného mobiliáře určeného k restaurování.

Zámek Hradec nad Moravicí (Severomoravský kraj)

1. – 31. 5. 2011 Prezentace příběhu ceremoniálního kočáru Karla Maxe Lichnovského, 6. knížete. Kočár nechal vyrobit v Berlíně r. 1911 u firmy Eduarda Zimmermana. Kočár je z doby jeho působení ve funkci německého velvyslance a mimořádného zplnomocněnce německého císaře Viléma II v  letech 1912-1914. Kočár byl zrestaurovaný a převezený na Hradec nad Moravicí v r. 1995 ze zámku ve Velkých Losinách, kam se dostal po 2.  světové válce.

Důl Michal, Ostrava – Michálkovice (Severomoravský kraj)

21. 5. 2011 Slavnostní zprovoznění parního stroje z roku 1893. Parní stroj bude uveden do chodu dne 21. 5. 2011 u příležitosti Ostravské noci muzeí a společně se slavnostním nasvětlením těžní věže bude patřit k  největší kulturní události v této sezóně. Pro návštěvníky je připravený příběh tohoto stroje od počátku až po současnost.

Více informací na www.rezervace.npu.cz

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*