Úroveň výuky, vlídné zacházení i příjemné prostředí, to jsou důležitá hlediska, když hledáme vhodný kurz plavání pro děti. Stejně zásadní je ovšem i kvalita vody. Skuteční profesionálové to dobře vědí a dělají pro její čistotu maximum.

Baby Club Juklík - bazén
Ve všech bazénech Juklíku odborníci průběžně sledují důležité fyzikální ukazatele vody pomocí digitálních automatických sond. Foto: www.juklik.cz

„V České republice platí velmi přísné normy pro kvalitu vody. Některé parametry jsou dokonce přísnější než na pitnou vodu. Za rozbory vody v našich bazénech vynakládáme ročně 60-70 000 Kč. A protože jsme si jisti její špičkovou kvalitou, rádi kdykoli prokážeme jednotlivé protokoly měření, aby všichni, kteří k nám chodí plavat, věděli, v jak čisté vodě se koupají,“ říká Štěpánka Štrougalová z Baby Clubu Juklík, dětského centra, které je od roku 1988 průkopníkem v metodice kojeneckého plavání a konzultantem při tvorbě jeho hygienických norem.

Zásada č. 1: Sprcha před vstupem do bazénu

Kvalitu vody určuje Vyhláška 97/2014 Sb., jež se opírá o Zákon 151/2011 Sb. o ochraně veřejného zdraví, který plně vyhovuje evropské legislativě. Tato vyhláška například jasně předepisuje úroveň chloru v bazénu s ohledem na teplotu.

„Hladina chloru není konstantní, ale jeho hodnoty se na našich bazénech pohybují v intencích běžné pitné vody, tedy při 0,3 mg/l. Naším cílem je chlorovat co nejméně, což může do jisté míry ovlivnit každý návštěvník, a sice tím, že se před vstupem do bazénu osprchuje. To totiž zaručí, že až 90 % nežádoucích látek nepronikne do bazénu, a tak není nutné použít více chemických látek,“ vysvětluje Štěpánka Štrougalová a připomíná, že tuto zásadu je třeba vštěpovat dětem odmalička.

Baby Club Juklík - bazén
Baby Club Juklík je dětské centrum, které je od roku 1988 průkopníkem v metodice kojeneckého plavání a konzultantem při tvorbě jeho hygienických norem. Foto: www.juklik.cz

Cítíte chlor? Velký bazénový omyl

Typický pach, který je cítit v prostředí bazénů, lidé většinou považují za pach chloru. „To je jeden z velkých bazénových omylů. Charakteristický bazénový odér totiž netvoří chlor, ale dusíkaté látky, které se váží na chlor. Samotný chlor a jeho koncentraci ve vodě návštěvník nepozná. Bazén může být přechlorován několikrát nad normu a je-li voda čistá, chlor z něj neucítíte. Samotný chlor na bazénech nečpí. To, co cítíme, je kombinace potu a močoviny s chlorem. Důvodem nemusí být hned vyčůrání dítěte do bazénu. Stačí jen špatné omytí před vstupem do bazénu,“ zdůrazňuje důležitost správné hygieny Štěpánka Štrougalová.

45 litrů vody v bazénu na osobu

Vyhláška také předepisuje množství ředící vody v bazénu – 45 litrů na osobu. Povinnost provozovatele je měřit množství ředící vody samostatným registračním vodoměrem a hygienické stanice tuto hodnotu kontrolují. „Můžete mít čisticí zařízení za miliony, ale jedno z tajemství úspěchu kvalitní vody je opravdu poctivé každodenní připouštění nové vody v závislosti na zátěži bazénu,“ podotýká Štěpánka Štrougalová. Kompletně vypuštěny a dezinfikovány jsou bazény 2x ročně. A jak často se čistí?

„Používáme automatický podvodní čisticí systém Dolphin. Je to vlastně krabice, která jezdí sama po dně a stěnách bazénu a čerpá vodu přes své jemné filtry. Pracuje přes noc 8 hodin. Pokud není v činnosti automatika, nastupuje ráno před zahájením provozu ruční vysávání. Okolí bazénů se čistí denně kombinací přípravků, aby nevznikla rezistence,“ popisuje údržbu bazénů Juklíku Štěpánka Štrougalová.

Juklík Štěpánka Štrougalová
Štěpánka Štrougalová. Foto: www.juklik.cz

Jak se měří kvalita vody

Ve všech bazénech Juklíku odborníci průběžně sledují důležité fyzikální ukazatele vody pomocí digitálních automatických sond (podle normy každé 4 hodiny). Jedná se hlavně o koncentraci volného a vázaného chlóru, pH vody, ORP a ozónu. Zároveň se na dvou místech systému měří teplota. Další ukazatele se měří 1x týdně a mikrobiologická kvalita vody se sleduje měsíčně. Z vyhlášky vyplývá i povinnost provozovatelů zadávat si na vlastní náklady u akreditovaných laboratoří kompletní fyzikální a mikrobiologické rozbory vody. Laboratoře pak výsledky předávají hygienickým stanicím. „Kvalitou naší vody jsme si jisti a jsme přesvědčeni, že právě přístup k úpravě vody a znalosti o ní jsou jedním z důvodů, které nás v očích návštěvníků našich bazénů odlišují od průměru,“ říká na závěr Štěpánka Štrougalová z Baby Clubu Juklík.

Baby Club Juklík je dětské centrum, které je od roku 1988 průkopníkem v metodice kojeneckého plavání a konzultantem při tvorbě jeho hygienických norem. Dnes provozuje několik bazénů, a kromě plavání pro nejmenší nabízí kvalitní plaveckou školu pro starší děti, plavání pro těhotné, aqua-aerobic a zábavné i vzdělávací aktivity pro rodiny.

Více na www.juklik.cz

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*