vývoj dítěte, malý dobrodruh
Braňte sebe i své děti nadměrnému používání antibiotik. Foto: Dreamstime

Ve většině případů, když člověk onemocní, tak mu lékař předepíše antibiotika. Nadměrné používání antibiotik však zapříčiňuje, že některé bakterie se stávají odolné vůči antibiotikům. Řada odborníků se snaží tuto rezistenci bakterií omezit či zpomalit a za účinnou cestu považují spolupráci mezi jednotlivými zeměmi.

Na zhoršující se situaci v oblasti resistence mikrobů vůči používaným antibiotikům reaguje i zdravotní výbor Evropského parlamentu, který bude na své nejbližší schůzi projednávat návrh zprávy o mikrobiální výzvě – rostoucí hrozba antimikrobiální resistence. MUDr. Cabrnoch se  rovněž zabývá problematikou ATB resistence.

Množství vyvíjených antibiotik se stále zmenšuje

V posledních letech se zvlášť v některých evropských zemích objevuje stále větší množství resistence mikrobů, a to jak gramnegativních tak grampozitivních bakterií na podávaná antibiotika. Naproti tomu, ve srovnání s druhou polovinou minulého století, klesá počet nově vyvíjených antibiotických látek, které by lékaři mohli pro léčbu používat. Evropský parlament vyzývá členské státy, aby podporovaly výzkum a vývoj v oblasti antimikrobiální terapie.

K antibiotikům přistupujte uvážlivě

Důležité je i vyzývat k uvážlivému používání antimikrobiálních látek jak v humánní, tak ve veterinární medicíně. Zcela odmítnout preventivní profylaktické podávání antibiotik v živočišné výrobě při chovu hospodářských zvířat. Evropský parlament ve své zprávě dále zdůrazňuje velký význam prevence. Vyzývá k tomu, aby jednotlivé členské země velmi uvážlivě přistupovaly k otázce dostupnosti antimikrobiálních látek bez lékařského předpisu.

Očkování je důležité

Zvláštní důraz kladě zpráva Evropského parlamentu na nezastupitelný význam očkování. Díky důslednému a plošnému očkování se radikálně snižuje výskyt přenosných onemocnění a tedy i potřeba používat antibiotika.

Monitoring, který pomůže

V otázce sledování a podávání zpráv, tedy monitoringu antimikrobiální situace, zdůrazňuje zpráva Evropského parlamentu potřebu vytvořit účinnou evropskou síť národních systémů sledování v humánní a veterinární medicíně. Díky této síti by měla být dostupná jasná a srovnatelná aktuální data o tom, jaké mikrobiální látky se používají. Tento systém by měl přispět k jejich racionálnějšímu užívání.

Evropský den správného používání antibiotik

Spíše symbolický význam má vyhlášení 18. listopadu Evropským dnem správného používání antibiotik. EP očekává, že jednotlivé členské země zlepší svoji antibiotickou politiku, přijmou účinné kroky ke snížení rizika antimikrobiální rezistence a budou v této oblasti mezi sebou lépe spolupracovat.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*