Tábor, to je takové „hraní si“. Dítě tam prožije pár dobrodružných her, odpoledne si zahraje vybíjenou a večer si bude malovat. To by mohlo dělat i doma, kdyby tu bylo více přírody…

příměstský tábor, Malý dobrodruh
Vybrat dobrý tábor pro dítě není nic jednoduchého. Mělo by se bavit, ale taky by mu tento čas měl něco dát a rodiče by měli cítit, že jejich dítě je v bezpečí a spokojené. Foto: Dreamstime

Vystihují předchozí věty váš postoj? Možná máte v mnohem pravdu, u spousty táborů to tak je. Tábor je pro dítě z velké části jako pro vás dovolená – je to vytržení z běžné rutiny a známého prostředí a poznávání nového kolektivu dětí. Hlavní motivace vedoucích bývá taktéž nejčastěji odpočinek a zábava. Táborový program někdy bývá roztříštěný, klade se důraz pouze na „zábavnost“ her bez přesahu zážitků do běžného života a stejně jako po příjezdu z dovolené dětem zbude poté pouze vzpomínka a pár namalovaných obrázků. Taková „všestranná“ filosofie táborů není na škodu, každý tábor je jiný a každý máme asi o správném táboru jiné představy. Podle našeho názoru se však dá z týdenního dětského pobytu vytěžit mnohem více.4listek dětem, tábor, Malý dobrodruh

Děti více baví tématické tábory

Naše tábory (pozn. red. organizace 4lístek dětem) se v mnohém od většiny táborů liší. Právě v naší filosofii tábora a pojetí programu je klíč k tomu, proč se na naše tábory hrne stále více dětí. Možná když vypíchnu hlavní změny oproti „klasickému“ táboru, nebude třeba mnoho dodávat ke stylu naší práce.

Při tvorbě programu před táborem je klasickým postupem udat si téma tábora – například rytíři – a podle něj tvořit hry. Tématu se pak podřizuje vše ostatní. V konečném důsledku se děti náramně pobaví, tábor si užijí a poslední den odloží svou roli a jedou domů. My to děláme tak trochu z druhé strany. Stěžejní pro nás není téma, ale cíl tábora. Tím je vždy obohacení každého jednotlivého dítěte v tom, co považujeme za důležité.

4listek dětem, tábor, Malý dobrodruh

Tábor v přírodě

Cíl letošních táborů je „Poznat základní jevy a děje v přírodě, ve svém postoji ukotvit pozitivní postoj k přírodě, umět prožít krásu okamžiku“. Přes jednotlivé cíle volíme menší cíle dnů, tak, aby se ke konečnému cíli dopracovalo co nejvíce dětí. To vše děláme taktéž, jako ostatní tábory, skrz příběh, který děti společně s námi prožívají a baví se při něm, ale na rozdíl od ostatních táborů pro nás je vždy příběh podřízen cíli, ne naopak. Vždy se díváme na nadhodnotu jednotlivých aktivit a na to, jestli jsou správně zařazené do programu.

Ten totiž musí být dělaný s maximální pečlivostí. Kolektiv na táboře prochází určitým vývojem, stejně jako psychika jednotlivých dětí. Proto aby se co nejlépe dosáhlo stanoveného cíle, aktivity musí být poskládané v určitém sledu. Není možné vkládat hry do programu podle toho, jak je která hra jednotlivým vedoucím sympatická a nakolik je zábavná. Hry „pouze pro zasmání a relax,“ tzv. team-spirit hry, u nás mají samozřejmě také své pevné místo, ale vždy se díváme i na nadhodnotu jednotlivých aktivit. Proto je pro nás důležitá po aktivitách, které se více dotknou psychiky dětí, nebo jejich postojů, zpětná vazba. Ta umožňuje zpracování zážitku a jeho integraci do dalšího života. U mladších dětí ji běžně neděláme formou diskuzí, ale zpětnovazebných her.

4listek dětem, tábor, Malý dobrodruh

Naši vedoucí (pracovně jim říkáme lektoři) nejedou na tábor „bavit se“, ale jedou pracovat. Zní to tvrdě, ale podle našeho názoru je lektor ten, na kterém celý tábor stojí. To klade obrovské nároky na jeho osobnostní a profesní stránku. Při tvorbě programu musí znát vše výše zmíněné, na táboře musí vědět vždy v každou chvíli co dělá a proč to dělá. Kvůli tomu, že si chceme zachovat vysokou kvalitu, nebereme na náš tábor žádné praktikanty.

Tábor jako rituál

Nedílnou součástí našich táborů je rituál. Tím otevíráme a zavíráme táborový den a jeho program. Rituál nám nejenom vytváří hranice jednotlivých dnů, ale taktéž slouží jako upevnění pocitu pevného a bezpečného kolektivu. V takovém kolektivu probíhá učení schopností a poznatků mnohem rychleji. Proto klademe důraz na to, aby byl rituál pro děti velmi pozitivní a stmeloval nás všechny dohromady. Vytvoření pocitu výjimečného kolektivu ve výjimečném prostředí nám velmi pomáhá při práci.4listek dětem, tábor, Malý dobrodruh

Na většině jiných táborů je třeba i padesát dětí, které tvoří spolu soupeřící oddíly. Na našem táboře je vždy maximálně 30 dětí. Oddíly máme zavedené také ale pouze pro lepší organizaci přesunů a některých aktivit, které se ve větším počtu dětí hrát nedají. Typická „soutěživá“ atmosféra sbírání bodů po celou dobu tábora zde mizí, snažíme se, aby děti spolu co nejvíce spolupracovaly. Při vytváření skupin na hry děti co nejvíce promícháváme – je důležité , aby se naučily spolupracovat se širokou paletou lidí, nejen s nejlepším kamarádem, se kterým na tábor přijely. Samozřejmě, že do programu zařazujeme i soutěživé „bojovky“ které většina dětí miluje. U nás se ale nesetkáte s tím, že by výhra v celotáborové soutěži byla cílem dětí a vedoucího jejich oddílů. Náš celotáborový příběh se ani „vyhrát“ nedá, výhrou v něm je slavnost pořádána poslední večer a pocit pospolitosti.

Mimo výše popsané tábory pro samostatné děti pořádáme i pobyty „Pojďte s námi do pohádky“ pro rodiče a prarodiče s dětmi. Ty jsou svým pojetím zase jiné. Jelikož tam máme děti od dvou až do desíti let, každá věková skupina se svou lektorkou má naprosto jiný program podle svých potřeb. Spolupracujeme s divadlem Na Houpačkách, takže ráno nás všechny vždy přivítá divadlo, které s nejstaršími dětmi večer secvičila lektorka Katarina. Přes den následuje celodenní program pro děti na téma ranního divadla. Pro rodiče organizujeme večerní programy s tvořením nebo sebepoznávacími aktivitami. Ve volném čase se rodiče mohou vydat do okolí na cyklistické i pěší výlety, nebo využívají bazénu, sauny, lanového parku, hřiště a dalších aktivit, které penzion nabízí.

Letní pobyty pro rodiče, prarodiče a jejich děti:

Pojďte s námi do pohádky

Aktivní týden v okouzlující přírodě Jizerských hor. Děti od jednoho do šesti let se s námi ponoří do pohádky a společně s rodiči či prarodiči prochází aktivitami motivovanými každý den jinou známou pohádkouDěti, které už chodí do školy, zažijí spoustu klidnějších i dobrodružnějších aktivit s lektorkou Bárou, každé ráno sehrají pohádkové divadlo s lektorkou Katarinou, i pro ně se bude celým programem prolínat pohádkový motiv. Pokud si budete chtít od nabitého programu odpočinout, můžete využít bazén, saunu, lanové centrum a různé jiné aktivity nacházející se v areálu penzionu.

Putování za stříbrným drahokamem

Krásné zelené okolí včetně záchranné stanice pro zvířata vodního parku v bezprostřední blízkosti. Budeme využívat přilehlých venkovních prostor a taky rozleh-lý ovocný sad. Děti zde budou mít možnost poznat a postarat se o domácí zvířata, ale i o zvířata z volné přírody. Řekneme si například „Jak to chodí u mravenců“ – seznámí-me se životem mravenců, jak funguje mraveniště, co mají celý den na práci a nakonec jedno takové mraveniště společně postavíme. Celým táborem nás bude provázet příběh indiá-nů, kteří putují pomoci blízké spřátelené vesnici najít stříbrný drahokam. Společně s nimi se podíváme do vodního prostředí, pod zem i do hlubin lesa. Každý večer si přečteme část příběhu, která nám určí téma dalšího dne. Tato celotáborová hra bude končit hlubokým zážitkem poslední táborový večer.

Příroda nás baví

Ekologicky zaměřený tábor s důrazem na poznávání přírody hravou formou. Budujeme u dětí vztah k přírodě a pomocí metod zážitkové pedagogiky přizpůsobených menším dětem zprostředkujeme hluboký pocit spojení s přírodou a nové náhledy na roli člověka v přírodě. Programové části na sebe navazují tak, aby došlo k co nejvyššímu obohacení dítěte.

Více informací: http://www.4listekdetem.cz/

Autor: Irena Nevolová, 4listek dětem

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*