Děti na startu, Malý dobrodruh
Projek Děti na startu – Ústecký kraj plný pohybu a zdraví je zařazen mezi vybrané projekty Česko sportuje Českého olympijského výboru. Foto: www.fisaf.cz

Vytáhnout děti od televizí a počítačů do tělocvičen se v Ústeckém kraji snaží projekt Děti na startu, do kterého se zapojilo už 24 středisek, v nichž cvičí na 850 dětí. Po celý podzim probíhají další ukázkové lekce plné cvičení, zajímavých přednášek o zdravém životním stylu i měření špičkovými profesionálními přístroji určenými k diagnostice a analýze složení těla.

„Na našich ukázkových lekcích děti cvičí a pro rodiče zároveň probíhá přednáška o zdravém životním stylu, kterou vede přední český nutriční specialista RNDr. Pavel Suchánek. Také se zde ovšem měří složení těla dětí přístrojem Body In, což má pozitivní ohlasy u veřejnosti a my jsme tomu velmi rádi,“ říká koordinátorka Dětí na startu Jitka Literová s tím, že projekt získal velkou podporu Ústeckého kraje a po celý tento i příští rok se díky ní může rozšířit do velkého počtu měst: střediska Dětí na startu jsou dnes v Ústeckém kraji v Teplicích, Kadani, Jirkově, Vejprtech, Chomutově, Rumburku, Lounech, Štětí, Ústí nad Labem, Třebenicích a dalších.

Akci úspěšně zahájila, pod záštitou náměstkyně hejtmana pro školství a sport Jany Vaňhové, konference a představení projektu Děti na startu na Krajském úřadě v Ústí nad Labem. Do akce se postupně zapojily základní i mateřské školy a ve velkém počtu také sportovní kluby. Počet středisek Dětí na startu v Ústeckém kraji tak za necelý rok vzrostl na 24 míst, kde sportuje na 850 dětí!

Cvičení pro radost, ne pro výkony

Děti na startu 2, Malý dobrodruh
Úspěšný celorepublikový projekt Děti na startu. Foto: www.ceskosehybe.cz

Podstatou celorepublikového projektu Děti na startu, který zaštiťuje Ministerstvo školství, je dodat dětem od 4 do 9 let radost z pohybu bez stresu z výkonů. Cvičí tady spolu více i méně pohybově nadané, bez ohledu na jakýkoliv handicap, štíhlé i s nadváhou, ale všechny s nadšením. V současné době probíhají kurzy ve více než 150 střediscích a jejich podstatou je všeobecná sportovní příprava dětí, aby získaly obratnost, rychlost a sílu.

„Naučí se ovládat své tělo, správně běhat, dělat kotrmelec, skákat, padat, nebát se míče – tedy dovednosti, které tvoří nezbytný základ pro jakoukoliv sportovní činnost. Seznámí se s aktivním životním stylem jako účinnou prevencí proti nadváze, i civilizačním chorobám a získají základ pro celoživotní pozitivní vztah k aktivnímu trávení volného času,“ vysvětluje Jitka Literová s tím, že cvičení probíhá formou zábavného kruhového tréninku. Děti cvičí ve skupinách dle věku, aktuálních pohybových schopností a dovedností. Každá skupina se pod vedením vlastního trenéra věnuje zdokonalování v jiné činnosti. Rozvíjejí tak své pohybové schopnosti, dostane se jim základů gymnastiky, atletiky, míčových her.

Trenéři tady myslí i na to, aby nedocházelo ke snižování sebevědomí dětí a frustraci z neúspěchu a prohry. V hodinách je pozitivně motivují a záměrně potlačují prvky vzájemného soutěžení. Tomu odpovídá i hodnocení dětí, které umožňuje v průběhu kurzu sledovat vliv tréninku na rozvoj schopností, a následně může na základě odhalených pohybových předpokladů dítěte pomoci při výběru vhodné sportovní specializace. „Naším cílem je umožnit sportovat všem dětem zapojeným do projektu bez ohledu na sociální postavení rodičů, rasu, národnost a tím stmelit dětský kolektiv a společně umožnit dětem se rozvíjet,“ upozorňuje Jitka Literová.

V rámci pětiměsíčního tréninkového bloku se uskuteční 20 lekcí (1x týdně 60 minut). V ideálním případě by dítě mělo absolvovat šest bloků během 3 let (od 4 do 9 let věku). Ideální počet dětí v kurzu je 28 – 32, maximální v hodině je 40.

Anketa: 92,42 % dětí Ústeckého kraje chce více sportovat

O tom, že tento projekt je skutečně potřebný, ostatně svědčí i nedávný průzkum trávení volného času dětí v Ústeckém kraji. „Z ankety vyplývá, že 92,42 % z nich by ocenila možnost více sportovat a i mezi žáky 1. stupně jsou děti, které se věnují počítači či televizi více než 40 hodin za týden! Situace v Ústeckém kraji, kde se 40,91 % dětí nevěnuje sportu mimo školu, je způsobena i sociálními důvody, kdy rodiče nemají finanční prostředky na sportovní aktivity. Dalším důvodem pak je i strach dětí, že nebudou „dost dobré“,“ přibližuje závěry ankety Jitka Literová.

Zdroj www.detinastartu.cz

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*