Děti na startu, Malý dobrodruh
Projek Děti na startu – Ústecký kraj plný pohybu a zdraví je zařazen mezi vybrané projekty Česko sportuje Českého olympijského výboru. Foto: www.fisaf.cz

Více než tři desítky mateřských a základních škol Ústeckého kraje chtějí v tomto školním roce vést své malé svěřence k správným pohybovým návykům a to zábavnou formou. Díky podpoře Ústeckého kraje se zapojili do projektu Děti na startu – Ústecký kraj plný pohybu a zdraví, který je zařazen  mezi vybrané projekty Česko sportuje Českého olympijského výboru.

„Díky finanční pomoci z fondu Ústeckého kraje zahajujeme pilotní projekt Děti na startu – Ústecký kraj plný pohybu pro školní rok 2015/2016. V únoru tohoto roku jsme  s podporou náměstkyně hejtmana Jany Vaňhové uspořádali konferenci k tomuto tématu na Krajském úřadě v Ústí nad Labem a poté vyškolili zástupce škol, kde projekt poběží,“ říká Jitka Literová koordinátorka celorepublikového projektu Děti na startu s tím, že jeho podstatou je všeobecná sportovní příprava dětí předškolního a mladšího školního věku, které získají obratnost, rychlost a sílu.

„V rámci hodin se děti naučí jak ovládat své tělo, správně běhat, udělat kotrmelec, skákat, padat, nebát se míče – tedy dovednosti, které tvoří nezbytný základ pro jakoukoliv pohybovou a sportovní činnost. Seznámí s aktivním životním stylem jako účinnou prevencí proti nadváze, obezitě a civilizačním chorobám. Získají základ pro celoživotní pozitivní vztah k pohybu, sportu a aktivnímu trávení volného času,“ vysvětluje Jitka Literová.

Anketa: 92,42 % dětí Ústeckého kraje chce více sportovat

O tom, že tento projekt je skutečně potřebný, ostatně svědčí i nedávný průzkum trávení volného času dětí v Ústeckém kraji. Z ankety vyplývá, že 92,42 % z nich by ocenila možnost více sportovat a i mezi žáky 1. stupně jsou děti, které se věnují počítači či televizi více než 40 hodin za týden! „Situace v Ústeckém kraji, kde se 40,91% dětí nevěnuje sportu mimo školu, je způsobeno i sociálními důvody, kdy rodiče nemají finanční prostředky na sportovní aktivity. Dalším důvodem pak je i strach dětí, že nebudou „dost dobří“,“ vyjmenovává závěry ankety Jitka Literová.

A jak budou hodiny projektu Děti na startu probíhat? Kopírují školní rok (září-leden a únor – červen) a v rámci pětiměsíčního tréninkového bloku se uskuteční 20 lekcí (1x týdně 60 minut).  V ideálním případě by dítě mělo absolvovat šest bloků během 3 let (od 4 do 9 let věku). Ideální počet dětí v kurzu je 28 – 32, maximální v hodině je 40.

Děti na startu 1, Malý dobrodruh
V rámci hodin se děti naučí jak ovládat své tělo, správně běhat, udělat kotrmelec, skákat, padat, nebát se míče. Foto: www.fisaf.cz

„Cvičení probíhá formou zábavného kruhového tréninku. Děti cvičí ve skupinách dle věku a aktuálních pohybových schopností a dovedností. Každá skupina se pod vedením vlastního trenéra věnuje zdokonalování v jiné činnosti. Rozvíjejí tak své pohybové schopnosti, dostane se jim základů gymnastiky, atletiky, míčových her…,“ podotýká koordinátorka projektu.

Trenéři tady myslí i na to, aby nedocházelo ke snižování sebevědomí dětí a frustraci z neúspěchu a prohry. V hodinách je pozitivně motivují a záměrně potlačují prvky vzájemného soutěžení. Tomu odpovídá i hodnocení dětí, které umožňují v průběhu kurzu sledovat vliv tréninku na rozvoj schopností a následně mohou na základě odhalených pohybových předpokladů dítěte pomoci při výběru vhodné sportovní specializace. „Naším cílem je umožnit sportovat všem dětem zapojených do projektu bez ohledu na sociální postavení rodičů, rasu, národnost a tím stmelit dětský kolektiv a společně umožnit dětem se rozvíjet,“ upozorňuje Jitka Literová.

Chceme ozdravit české děti

Díky velkému ohlasu a zájmu měst, obcí a sportovních klubů kraje – a především díky dotaci  Českého olympijského výboru – míří projekt Děti na startu do dalších sportovních klubů a volnočasových středisek na území Ústeckého kraje. „Cílem je rozšířit počty členů sportovních klubů, tedy dětí a mládeže, které budou sportovat. Náš projekt se ale kromě sportovních aktivit zaměřuje i na zdravý životní styl. Spolupráci nám přislíbil RNDr. Pavel Suchánek, s jehož pomocí změříme dvě stovky přihlášených dětí na začátku školního roku. Výsledky měření budou konzultovány s nutričními terapeutkami i rodiči, kterým případně předáme edukativní materiály a jídelníčky pro zlepšení nejčastějších problémů u malých sportovců, jímž jsou nedostatek aktivní svalové hmoty, nízká kostní hustota, vznik osteoporózy a riziko nadváhy a obezity. Z předchozích měření vyplývá, že až 80 % dětí má sledované parametry mimo doporučenou normu, což je alarmující. Právě to ale my chceme pomoct dětem i rodičům změnit, a zda se nám to podařilo, zjistíme v rámci druhého měření koncem ledna 2016, kdy podle zkušeností z minulých let předpokládáme zlepšení sledovaných parametrů minimálně u 43 % dětí,“ uzavírá Jitka Literová.

Více informací najdete na www.fisaf.cz

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*