Plavba po Baťově kanálu bude letos pohodlnější, přispějí k tomu nově vybudované čekací stání u plavebních komor, které zpříjemní plavbu především méně zkušeným lodivodům. 

Foto: www.batacanal.cz

Proplutí plavební komorou není vůbec těžké a po krátké instruktáži to hravě zvládne každý. Problém však nastane, když začne foukat vítr a na proplutí plavební komorou je třeba chviličku počkat v horní či spodní rejdě. Takové chvíle před vraty je nejlepší přečkat s uvázanou lodí, jenže kde ji uvázat? Do nedávna to mohl být na některých místech problém, ale to se brzy změní. Za úkol si to vzalo Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě, které díky vstřícnému přístupu správce vodní cesty Povodí Moravy s.p. a díky finanční podpoře Zlínského kraje připravilo realizaci čekacích stání na devíti místech na kanálovém úseku Baťova kanálu mezi Spytihněví a Starým Městem. Jiří Durďák, projektový manažer Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě k tomu dodává: „Realizovat se bude postupně podle finančních možností. Nicméně osazení čekacích stání ve všech rejdách plavebních komor na kanálovém úseku Baťova kanálu mezi Spytihněví a Starým Městem předpokládáme nejpozději do dvou let“. Díky zkušenostem projektanta a realizační firmy, která se v rámci své činnosti zabývá stavbou dřevěných mostů, se dá očekávat vysoká užitná hodnota a životnost těchto staveb. Již nyní je možné čekací stání vyzkoušet v horní rejdě plavební komory Babice a spodní rejdě plavební komory Spytihněv. „Zkušební provoz na dvou již zrealizovaných stavbách nám během této plavební sezóny napoví, je-li technické řešení ideální, nebo bude-li nutné pro další stavby přistoupit k drobným úpravám. Pokud se tento projekt osvědčí, dá se do budoucna předpokládat realizace také na kanálovém úseku Baťova kanálu mezi Veselím nad Moravou a Rohatcem“, doplňuje Durďák.

Co možná nevíte: Baťův kanál je vodní cesta dopravně významná využívaná 0. třídy. Bez oprávnění je možno řídit malá plavidla do výkonu 20 kW, která jsou schopná pouze výtlačné plavby a max. rychlosti 20 km/h. To znamená, že osoba starší 18 let může řídit plavidlo bez zvláštního povolení či průkazu, v půjčovně ho obsluha pouze proškolí k manipulaci s lodí.  Plavba ve skluzu je zakázána. Na kanálových úsecích je povolena maximální rychlost
8 km/hod.

Délka Baťova kanálu (od Otrokovic do Skalice) je v současnosti přibližně 53 km. Některé úseky vedou řekou Moravou, jinde vede uměle vyhloubenými kanálovými úseky. Celkově je splavný od Kroměříže po Hodonín, je zde ale několik „překážek“: na severní straně chybí plavební komora na bělovském jezu u Otrokovic, tzn. úsek od tohoto jezu po Kroměříž je samostatný a není napojen na zbytek vodní cesty.
– na jižní části Baťova kanálu chybí plavební komora v Sudoměřicích, což znemožňuje plavbu od tabulového stavidla dál směrem do Hodonína, kde je samostatný splavný úsek. Rozdíl výšek na této vodní cestě (18,6m) vyrovnává 13 zdymadel (plavebních komor) o rozměrech 5,3 x 38 (50)m. Z toho je 11 plavebních komor plně automatizováno s možností ovládání prostřednictvím dálkového ovladače.

Plavební hladina je udržována 13 jezy. Splavování jezů je přísně zakázáno!

Hloubka Baťova kanálu je průměrně 1,5 metru. Doporučuje se, aby ponor lodi nepřesahoval 80 cm. Velikost lodi, která má plout po Baťově kanálu by se měla orientovat podle velikosti plavebních komor, loď by tedy neměla být širší než 5 metrů.

Šířka plavebního kanálu je průměrně 12 metrů. Na vodní cestě je postaveno na 50 mostů, mnohé jsou unikátní technickou památkou. Na říčních úsecích podjezdná výška mostů kolísá podle aktuálních průtoků, výjimečně 2,3m, obvykle 2,4m. Nejčastější je podjezdná výška 3,3m, ale nejnižší most u Huštěnovic má jen 2,3 m.

Na vodní cestě je 11 pevných sjezdů do vody s různými parametry. Sjezdy na řece nemusí být vždy upraveny (odstranění naneseného bahna). Doporučujeme využívat sjezdy v přístavech, které jsou udržovány a je zde možnost hlídání automobilu.

 Baťův kanál je v současnosti využíván pouze jako turistická vodní cesta. Nákladní plavba zde nefunguje. Lidé zde tráví dovolenou, víkendové pobyty, nebo přijíždějí ve svém volném čase, aby se svezli na lodi a poznali tak další zajímavosti naší přírody z paluby lodi. Tu si mohou vypůjčit v některé z půjčoven lodí, které na této vodní cestě fungují. Velmi oblíbené jsou také pravidelné plavby na velkých výletních lodích či pobyt na hausbótu.

Provoz na Baťově kanálu začíná obvykle v dubnu (prakticky hned jak to počasí dovolí) a oficiální „Odemykání plavební sezóny“ bývá vždy 1. května. K „zimnímu spánku“ se vodní cesta ukládá „Zamykáním plavební sezóny“ vždy 28. října. Pokud je ale příznivé počasí, půjčovny lodí mnohdy fungují i po tomto termínu. Obě zmiňované akce bývají slavnostní a je na ně zvána široká veřejnost. Většinou je doprovází kulturní program, plavby na lodích a další příjemnosti.
Kromě těchto akcí probíhají v půjčovnách v průběhu celé sezóny různé zábavní večery, country a grilování, zkrátka vše co k létu patří!

Provoz na Baťově kanálu je omezen pouze plavebními komorami, které mají svůj provozní řád. Fungují v omezenou dobu, kterou vždy zjistíte v sekci „Aktuální provoz“!

Více informací: http://www.batacanal.cz/

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*