Pokud se rádi touláte po krásných zákoutích Vysočiny, máte se na co těšit. Lesy ČR dokončily úpravu dvou oblíbených turistických tras: Zuberský rybník-Vlčí kámen a F-štráf-střed.

Foto: Lesy ČR

Kam že vás to tedy nově lákáme? Zuberský rybník-Vlčí kámen se nachází na území Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Žďárské vrhy, přibližně 5 kilometrů východním směrem od Nového města na Moravě, v okrese Žďár nad Sázavou. Druhá turistická trasa F-štráf-střed se rozkládá v lesním komplexu Javořice, v oblasti Jihlavských vrchů, cca 10 kilometrů severozápadně od Telče. Obě trasy patří k vyhledávaným vyhlídkovým místům.

Kudy? Kolem zubrů!

Zrekonstruovaná turistická trasa Zuberský rybník-Vlčí kámen vede po žluté značce a začíná na hrázi  Zuberského rybníka, nedaleko obce Zubří, založené v roce 1348. Název obce připomíná erb Pernštejnů se zubří hlavou, obec jim totiž kdysi patřila. Po přibližně jednom kilometru se objevuje turistický rozcestník. Současně je zde umístěn turistický přístřešek vybudovaný rovněž Lesy ČR. Trasa pak ostře stoupá a klesá, několikrát kříží lesní cesty. Po zcela přímém úseku se trasa značně klikatí a po malé odbočce vede k památníku z roku 1830, který připomíná zastřelení posledního vlka na Vysočině. V blízkosti pomníku si turisté mohou odpočinout na lavičkách. Trasa pak pokračuje dál po lesní cestě k vyhlídkovým místům – Kamenice (780 m) a  Metodka (788 m). Z obou jmenovaných míst se naskýtají velmi pěkné výhledy do okolí, při dobré viditelnosti je možné pozorovat dokonce Jeseníky.

Cesta na magický hrad
F-štráf-střed: od hradu Roštejn až na Javořici je nejvyšší vrchol Českomoravské vysočiny a tvoří, společně s lesní cestou F-štráf-západ a F-štráf-východ, nejfrekventovanější turistickou trasu v dané lokalitě v délce téměř sedmi kilometrů. Jedná se o souběh fialové, modré a zelené turistické značky. Spojuje hrad Roštejn s nejvyšším bodem Českomoravské vrchoviny „Javořicí“, ležící v  nadmořské výšce 837 m.n.m. Přímo u Hradu Roštejn na ní navazuje okružní, dva kilomentry dlouhá naučná stezka Roštýnská obora. Trasa dále prochází kolem přírodní památky Lukšovská (území s výskytem zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů) a přírodní památky Míchova skála, což je jeden z nejlépe zachovalých skalních výchozů s výškou dvou věží plných třináct metrů. Vlastní úsek trasy F-štráf-střed se nachází mezi Malým a Velkým pařezitým rybníkem.

Jak probíhala rekonstukce tras
„Cíl oprav turistické trasy Zuberský rybník-Vlčí kámen v délce skoro tři kilometry představovala hlavně eliminace tak zvaných mokrých míst, tedy úseků cesty, ve kterých se za dešťů tvořily poměrně rozsáhlé kaluže vody a turisté pak museli takto narušené úseky obcházet přes les. Na místech, kde trasa křižuje vodní toky jsme navíc vybudovali propusty,“ vysvětluje Jan Mašek, zástupce ředitele Krajského ředitelství Lesů ČR Jihlava.

„Díky provedené rekonstrukci turistické trasy F-štráf-střed se nám podařilo odstranit poničené kryty lesní cesty, které poškodily loňské přívalové deště. Narušená místa jsme zpevnili kamenivem a na některých úsecích doplnili další svodnice, které dokážou srážkovou vodu lépe odvádět. Náklady na tyto úpravy dosáhly téměř dvou set tisíc korun,“ dodává Jan Mašek.

Tags:

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*