Stále více rodičů hledá i pro své děti ideální oblečení na cesty. Zaměřili jsme se proto na současný trend, kterým je noční prádlo i outdoorové oblečení z vlny Merino, která pochází z Nového Zélandu.

Foto: www.icebreaker-outlet.cz

PROČ JE OBLEČENÍ Z VLNY MERINO TAK POHODLNÉ?

V oblečení vyrobeném z vláken Merino nemá nositel pocit „štípání“ – pouze měkkosti. Štípavost, škrábavost a kousavost textilie přímo souvisí s průměrem vlákna, protože právě tloušťka vlákna určuje, jak snadno se bude vlákno ohýbat, když se přitiskne k pokožce. Vlákna vlny Merino použitá při výrobě dětského oblečení mají typicky průměr 17 až 23 mikronů, přičemž jeden mikron znamená jednu milióntinu metru. Pro srovnání, lidský vlas má obvykle v průměru asi 50 mikronů. Průměr vlákna je důležitý, protože hrubá vlákna, například vlněná vlákna silná 30 až 40 mikronů používaná při výrobě koberců, ke svému ohnutí potřebují mnohem větší sílu, než v případě vláken vlny Merino. Při takovém ohýbání vlákna stimulují receptory bolesti v lidské pokožce a vzniká pocit štípání nebo kousání. Vlákna vlny Merino mají průměr menší než vlákna, u kterých tento jev nastává. Vzniká tak mýtus o „alergii“, který byl v posledních letech vyvrácen. Kromě vzácných případů jedinců, kteří trpí tzv. Urticaria factitia (reakcí na tření a škrábání způsobené libovolnými předměty, mezi které může patřit oblečení, ale nejedná se o specifickou reakci na vlnu), je primárné příčinou podráždění kůže mechanismus, který jsme popsali výše. Podrobné studie odhalily téměř identické reakce kůže v případě nošení textilií, které byly tvořeny vlákny jiného typu (např. vlna versus akryl), ale měly stejný průměr vlákna. Dalším nejdůležitějším faktorem, který má vliv na to, jak je textilie „štípavá“, je (vedle průměru vlákna) struktura textilie. Pletené textilie, což je typ struktury, která se nejvíce využívá na oblečení z materiálu Merino na straně, kde je v kontaktu s pokožkou, vykazuje mnohem vyšší faktor pohodlí než je tomu u textilií tkaných z vláken stejného průměru.

JAK MERINO VLNA NAPOMÁHÁ REGULOVAT MIKROPROSTŘEDÍ DĚTSKÉHO TĚLA?

Schopnost absorbovat vlhkost je důležitým funkčním atributem vláken vlny Merino, ale stejně důležitá je jeho schopnost vlhkost odvádět. Chemické stavební kameny vláken vlny Merino, kterými jsou aminokyseliny, jsou hydrofilní, což znamená, že přitahují a absorbují vodní molekuly do chemické struktury vláken. Tato voda je vázána uvnitř vlákna působením vodíkových můstků prostřednictvím procesu známého jako absorpce. Voda může vstupovat do amorfní oblasti mezibuněčného pojiva a matrice vláken, kde jsou průměry pórů velmi malé a jejich velikost může být i pouhé čtyři nanometery. Protože jsou vodíkové můstky, které váží molekuly vody, reverzibilní, voda se může opět uvolnit prostřednictvím procesu, kterému se říká desorpce. Tyto vodíkové můstky mají pro oblečení z vlny Merino i další důležitý praktický význam. Interakce vodíkových můstků s vodou vede k chemické reakci, která produkuje teplo v situaci, kdy dochází k navázání vody a naopak teplo spotřebovává při uvolnění vlhkosti. Rozsah, v jakém procesy absorpce a desorpce probíhají, se řídí relativní vlhkostí okolního prostředí. Čím vyšší vlhkost, tím vyšší absorpce vody do vlákna. Například při vysoké vlhkosti je vlákno vlny Merino schopné absorbovat vodu, která představuje až 35% jeho vlastní hmotnosti, a teprve potom se objeví pocit, že je vlákno vlhké. Ve srovnání s tím jsou některá umělá vlákna za stejných podmínek okolní vlhkosti schopná absorbovat vodu v rozsahu pouhých 5% své hmotnosti. Právě tyto adsorpční a desorpční charakteristiky zaručují oblečení z vlny Merino jejich důležité funkční vlastnosti. Například pokud je textilie z vlny Merino vystavena náhlé změně prostředí, kterou způsobil nositel svou zvýšenou aktivitou a pocením, potom Merino funguje jako „tlumič“, který rychle nově vzniklou vlhkost absorbuje a postupně ji odvádí.

www.icebreaker-outlet.cz

Totéž se děje v případě změny vnějšího prostředí, kde vlna funguje jako „nárazník“ změn atmosférické vlhkosti. V důsledku toho je schopna vlna Merino zabránit pocitu ‘lepkavosti’, který se může objevit v prostředí s vysokou vlhkostí. Zatímco vnitřní část vlákna vlny Merino je schopná vlhkost zadržovat, jeho vnější část má schopnost vodu zpočátku odpuzovat. Je tomu tak proto, že i po důkladném odmaštění vlny (praní) zůstává na povrchu vlákna tenká vrstvička mazu. Ve skutečnosti lpí tento maz na vláknu tak pevně, že jej neodstraníme ani domácím praním ani chemickým čištěním takového oděvu. Funkční výhodou takového mastného povlaku je, že oblečení z vlny Merino si zachovává přirozenou ochranu proti potřísnění nebo polití a tím i před vznikem hlubokých skvrn/znečištění vlákna. Stupeň odpuzování vody vlákna je určen povrchovou energií vlákna, přičemž vyšší povrchová energie je spojována s vlákny, která se snáze smáčejí. Polyester, akryl a nylon mají všechny vyšší hodnoty povrchové energie než vlna. Je důležité zmínit, že tyto sorpční charakteristiky vláken vlny Merino jsou také způsobeny tím, že zde působí jiný mechanismus než v případě většiny syntetických vláken. Charakteristiky transportu vlhkosti v případě syntetických materiálů jsou ovlivněny tím, že se vlákny, podél nich nebo mezi nimi se primárně odvádí kapalná voda, tedy že zde nedochází k absorpci vodní páry. Absorpce vody do vláken vlny Merino také uvolňuje teplo, které nositel oděvu pociťuje. Toto do jisté míry činí všechny typy vláken, ale účinnost vlny Merino je nejlepší a v typických zimních podmínkách znamená pro nositele skutečnou výhodu. Nakonec je třeba uvést, že vlněné textilie jsou pórovité a načechrané a poskytují lepší fyzické podmínky pro transport vlhkosti. Tuto schopnost lze dále zlepšit pohybem nositele, který způsobuje ‘pumpování’ vzduchu v blízkosti pokožky směrem ven z oblečení, jak skrz textilii samotnou, tak otvory v oděvu u výstřihu, rukávů apod.

TEPELNÁ REGULACE

Pokožka je bariéra, přes kterou v zásadě probíhá veškerá ztráta nebo příjem tělesného tepla, přičemž teplo se vždy pohybuje ve směru tepleného gradientu – od teplejší oblasti k chladnější. Protože malé i větší děti mají vyšší poměr povrchu těla v porovnání k tělesné hmotnosti než dospělí, je pro ně regulace tělesné teploty náročnější a volba správného oblečení nebo nočního prádla je velice důležitá. Lidské tělo vydává a absorbuje teplo vyzařováním ‘tepelných vln ’, přičemž až polovina tepelných ztrát těla probíhá právě vyzařováním. Teplo také přestupuje z vašeho těla na jakýkoli předmět nebo do vrstvy vzduchu, která je s ním v bezprostředním kontaktu, a to mechanismem zvaným vedení. Jak teplý vzduch stoupá nahoru, nahrazuje ho vzduch chladnější a vzniká tzv. konvekční proud (proudění tepla), který teplo od těla odvádí. Vedení a proudění mají na svědomí asi 15-20% tepelných ztrát těla do okolního prostředí. Také pocení pomáhá tělu, aby se zbavilo přebytečného tepla. Aby však mohlo ke ztrátě tepla dojít, musí se pot z pokožky odpařit – pokud pot po povrchu kůže steče nebo pokud jej otřeme, ztráta tepla je jen malá. Nejdůležitějším faktorem, který určuje míru vypařování potu, je relativní vlhkost okolního vzduchu, přičemž chlazení odpařením je mnohem účinnější v případě, že relativné vlhkost je nízká. Takže pokud je teplota okolního prostředí vyšší než teplota pokožky, tělo přijímá teplo vyzařováním a vedením, ale tepla se zbavuje jen pocením. Naproti tomu pokud je teplota okolí nižší než teplota pokožky, tělo ztrácí teplo ve prospěch prostředí vyzařováním, vedením a prouděním a, pokud se aktivně pohybuje, také odpařováním. Tlumící kapacita vláken vlny Merino popsaná výše má význam ve smyslu udržování relativně stabilní teploty uvnitř oděvu, takže zvyšuje pohodlí nositele. Tělo usiluje o to, aby si udrželo konstantní teplotu, a to bez ohledu na podmínky vnějšího prostředí, a zatímco vnější podmínky mohou způsobovat, že ve vztahu k vnějšímu prostředí dochází ke ztrátě nebo příjmu tepla, vhodné oblečení působí jako tlumič těchto změn.

PROČ JE OBLEČENÍ Z NOVOZÉLANDSKÉ VLNY MERINO PRO DĚTI ZDRAVOU A BEZPEČNOU VOLBOU?

www.icebreaker-outlet.cz

Na pokožce a v oblečení / ložním prádle se mohou vyskytovat bakterie a jiné mikroorganismy a jejich růst podporuje přítomnost potu nebo jiného znečištění textilie. Taková bakteriální kontaminace může představovat zdravotní riziko sama o sobě, ale může mít i další nepříjemné účinky v důsledku nepříjemného zápachu mastných kyselin vyprodukovaných těmito bakteriemi jako jejich zplodiny. Vlna Merino má výhodu oproti svým konkurentům v tom, že je odolná proti usazování takových baktérií a tím i proti zápachu, což potvrzuje mnoho předních vrcholových a vytrvalostních sportovců. I když mechanismus toho, proč vlna Merino minimalizuje vznik zápachu, není plně znám, faktory související s fyzikální a chemickou složitostí její struktury k tomuto jevu nepochybně přispívají a jako důvody vysvětlující její vynikající vlastnosti byly navrženy následující atributy.

1. Většina baktérií potřebuje ke svému rozmnožování vlhké prostředí, a protože vlákna vlny Merino dýchají – tedy rychle odvádějí vodní páry skrz vlákno směrem od pokožky – povrch pokožky a její bezprostřední okolí tak zůstává suché.

2. Vlákna vlny Merino mají hydrofobní povrch pokrytý mikroskopickými šupinkami, které se překrývají (Obrázek 3), a ve vysoké koncentraci se zde vyskytují mastné kyseliny, které mají antimikrobiální vlastnosti.

3. Vlákna vlny Merino zřejmě také aktivně váží pachy, které se tak ve srovnání s jinými vlákny stávají méně patrnými.

OMEZENÍ PŘÍTOMNOSTI ALERGENŮ

Ve svém každodenním životě jsou lidé vystaveni obrovskému množství alergenů, které pocházejí z různých zdrojů. V domácím prostředí pocházejí nejvýznamnější alergeny od prachových roztočů (primárně z jejich exkrementů), domácích mazlíčků (hlavně z jejich slin a tukových výměšků), z pylů, hub a bakterií. Vystavení všem těmto alergenům, ale zvláště těm, které pocházejí od roztočů, a koček, bývá spojováno s dýchacími obtížemi, jako je astma a rýma, a dalšími alergickými reakcemi, jako je atopická dermatitida (ekzém). Bylo prokázáno, že pokud minimalizujeme vystavení těmto alergenům, snižuje se riziko senzitivizace a akutní reakce. Tyto alergeny mají tendenci hromadit se v textiliích (zvláště pak v ložním prádle) díky jejich vláknitému charakteru, avšak takové hromadění se ukázalo být zcela nezávislým na druhu vlákna. Ve vlněných výrobcích lze takové alergeny snadno omezit pomocí praní. Například alergeny z prachových roztočů lze odstranit úplně praním, a to jak v teplé tak studené vodě – a samozřejmě platí, že oblečení pro děti z vlny Merino lze bez omezení prát v pračce. Více informací na www.icebreaker-outlet.cz

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*