Interaktivní, zábavná a hravá výstava se věnuje souboru legend a pověstí o nejstarších dějinách Čechů pobaví vás i vaše děti až do 6. července 2011 v Národním muzeu v Praze.
Foto: www.starepovesticeske.cz

Před vašima očima ožijí postavy českých pověstí, Čechem počínaje a Hostivítem, který je podle legend otcem Bořivoje, prvního historicky doloženého Přemyslovce, konče. Návštěvníci si jen pasivně neprohlížejí exponáty, ale mohou se jich dotknout, hádat, malovat atd.

 

Potěžkejte si Bivojova kance
Návštěvníci se mohou těšit na středověké rukopisy, renesanční rytiny, barokní obrazy, ale také na ilustrace z dětských knížek a humoristických časopisů, exkluzivní archeologické nálezy s odbornými popisy i počítačové hry. Každý si může vylosovat jméno ze starých pověstí, přidat se k některému kmenu nebo na interaktivní mapě rozhodnout, kam měl praotec Čech dojít. Děti i dospělí si mohou potěžkat Bivojova kance, vystoupat na horu Říp a rozhlédnout se podobně jako praotec Čech nebo skácet pohanské modly. Na návštěvníky čeká hádanka v podobě tajemného nápisu na hrobu praotce Čecha a také tajemný duch z pověsti o Neklanovi.
Pil Praotec Čech pivo?
Výstava vypráví o vzniku i vývoji mýtů a dokumentuje jejich nepřetržitou popularitu od středověku přes renesanci, baroko až do moderní doby včetně současnosti. Zároveň představuje významné nálezy české archeologie z 6.–10. století, tedy z období, kdy se staré pověsti české „odehrávaly“. Návštěvníci mají jedinečnou příležitost porovnat legendu a skutečnost. Kromě toho výstava nabízí jedinečné archeologické exponáty – unikátní nálezy z hrobu kolínského knížete, ale také falza a omyly, mnohdy velmi kuriózní, které bádání o dávné historii provázely. Na výstavě jsou k dispozici i nejnovější výtvarná díla, iluminace, rytiny, obrazy, sochy, kresby a politické vtipy čerpající inspiraci z pověstí českého dávnověku. Autoři nezapomněli ani na divadelní a hudební ztvárnění tématu či na legendární postavy z reklam na průmyslové výrobky v 19. a 20. století (firma Baťa, pivo Lučan apod.).

A jaké zajímavosti návštěvníky na výstavě čekají?
– dostanete nové mytické jméno
– zhlédnete loutkový film Jiřího Trnky
– vystoupíte na horu Říp
– vyluštíte tajemný nápis na hrobu Praotce Čecha
– změníte rozhodnutí Praotce Čecha a přemístíte národ na jiné místo v Evropě
– na chvíli se stanete Bivojem a střetnete se s divokým kancem
– pokácíte modly
– spatříte ducha
– důležité texty na výstavě si budete moci přečíst v „hantecu“, ostravštině a angličtině
– a nechte se překvapit mnohým dalším…

One Comment

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*