S koncem června se pro návštěvníky výstavních prostor muzea na zlínském zámku uzavřela Pamětní síň Františka Bartoše. Začátkem roku byla také ukončena stálá expozice cestovatelů Hanzelky a Zikmunda. Střípek jejich odkazu je ale stále k vidění v přednáškovém sále muzea.

Bartoš vystřídal Bartoše

Václav Bartoš, Malý dobrodruh
Kresba Václava Bartoše. Foto: Archív MJVM

Jde o změnu související s postupným chystáním přesunu instituce do nového prostoru v továrním areálu. Nemusíte se ale bát, že byste byli nějak ochuzeni, protože ve výstavní místnosti je připravena nová výstava z vlastních sbírkových fondů nazvaná Václav Bartoš, etnografická kresba.

Jde ovšem o pouhou shodu příjmení s naším slavným mladcovským národopiscem Františkem Bartošem. Výstava představuje výběr z kreseb a akvarelů výborného kreslíře, profesora střední průmyslové školy v Praze a reálného gymnázia v Roudnici n. Labem, Václava Bartoše.

Tento absolvent pražské akademie výtvarných umění a pedagog kreslil především na Roudnicku a Litoměřicku, ale při svých cestách koncem 19. Století zachytil i drobnosti z Valašska a západního Slovenska,“ vysvětlila etnografka MJVM Alena Prudká.

Drobné studie lidové architektury jsou doplněny nákresy lidových krojů, zachyceny jsou výjevy z venkovského života, zemědělské práce na poli, život v kolibě, náladové kresby krajiny. Autor si také přímo do skic dělal poznámky – u několika obrázků je tak pozorným divákům k dispozici lupa – třeba k rozluštění popisu práce bači žijícího v kolibě.

Výstava je otevřena do konce letošní výstavní sezóny muzea.

H+Z v přednáškovém sále muzea

Hanzelka a Zikmund, Malý dobrodruh
Hanzelka a Zikmund, Foto: Archív MJVM

Stálá expozice S inženýry Hanzelkou a Zikmundem pěti světadíly byla po 16 letech existence ukončena letos v únoru. Trojrozměrné předměty si převzali muzejní konzervátoři, aby je připravili na novou instalaci v chystané expozici Princip Baťa ve 14. budově, která bude mít část věnovanou cestovatelství. Tato část budoucí expozice bude zahrnovat sbírkové předměty nejen z cest Hanzelky a Zikmunda, ale i z fondů dalších cestovatelů – Ingriše, Škuliny a Šťastné. Na zlínský zámek ovšem stále míří návštěvníci speciálně právě kvůli odkazu H+Z. „Aby nevážili svou cestu, většinou z velké dálky, do Zlína zbytečně, připravil Archív H+Z do přednáškového sálu výstavu několika fotografií z cest H+Z i model Tatry 87,“ uvedla Magdalena Preiningerová z Archívu H+Z a dodala, že od září bude výstava fotografií H+Z, doplněná i archívními materiály a trojrozměrnými předměty, k vidění v Městské galerii v Kladně.

Více informací na www.muzeum-zlin.cz.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*