Papír je materiál, který k Vánocům neodmyslitelně patří, i když v minulosti tomu tak vždy nebývalo. Právě originální vystřihovací papírové betlémy představí mimo jiné letošní tradiční Vánoční výstava v Betlémské kapli, která proběhne od 26. 11. 2022 do 2. 1. 2023. 

Vánoce z papíru vystřižené v Betlémské kapli (Foto: www.vanocnivystava.cz)

„První papírové vystřihovací betlémy byly v Praze vytištěny na konci 18. století. Byly to dokonalé černobílé rytiny, které se následně kolorovaly, pravděpodobně obdobným způsobem, jakým se barvily svaté obrázky. Zatím se bohužel nepodařilo žádnou tuto původní kolorovanou rytinu betlému vypátrat. Černobílé kopie několika tisků nám ale ze své grafické sbírky zapůjčila k vystavení Královská kanonie premonstrátů na Strahově,“ říká na úvod Blahoslav Lukavec ze společnosti Bonsai servis Praha, která tyto tradiční vánoční výstavy pořádá už více než 40 let.

Od Mikoláše Alše po reklamu

Prvním významným počinem v této oblasti bylo vydání tří barevných archů betlému od Mikoláše Alše v roce 1902, za dva roky se k nim přidal ještě další arch. Tento betlém je reprintován až do dnešní doby a je také vždy brzy vyprodán. Postupně se přidali další významní malíři, například Josef Lada, Josef Wenig či Marie Fišerová-Kvěchová. Nejvíce betlémů namaloval Vojtěch Kubašta. Je zajímavé, že jeho betlémy směly vycházet i v 60. letech minulého století.

V první polovině 20. století bylo také vydáváno mnoho reklamních betlémů, až to budí dojem, jako by se snad firmy v této činnosti „předháněly“. Daráci z těchto betlémů často nosí Ježíškovi jako dary výrobky příslušných firem. V poslední době se na produkci vystřihovacích betlémů podílí také jednotlivé regiony či profesní a zájmové spolky.

Vánoce z papíru vystřižené v Betlémské kapli (Foto: www.vanocnivystava.cz)

Unikátní čtveřice betlémů z Ústeckoorlicka

Velkou tradici u nás mají malované papírové betlémy z Ústeckoorlicka a Třebíčska. Jejich stavění v domácnostech se udržuje až do dnešní doby, přičemž v některých betlémech se vyskytuje i několik tisíc figurek nejrůznějšího stáří a původu, které vycházejí převážně z českých lidových tradic. Ústeckoorlické betlémy mají navíc některé zvláštnosti: nejsou posazeny do zimní krajiny, ale na rozkvetlé louky s pozadím olistěných stromů, a v průběhu svátků se různě přestavují.

„Největší zvláštností byl „postní betlém“. Nekonkrétní město se transformuje na Jeruzalém, centrální výjev se odehrává v Getsemanské zahradě. V ní se v úzkostech modlí Kristus, kterému anděl podává kalich. Nedaleko spí apoštolové, zatímco se už blíží jednotka žoldnéřů,“ vysvětluje Blahoslav Lukavec s tím, že Ústeckoorlické muzeum zapůjčilo na výstavu všechny čtyři betlémy: Vánoční, Tříkrálový, Hromniční a Velikonoční (postní), jejichž autorem byl Jiří Knapovský.

Skříňový, deskový i papírová krajka

Třebíčské papírové betlémy se vyráběly ve dvou formách: malé skříňové a velké deskové. Terén je na nich skalnatý a figurky mají nádech až do orientální vizáže. „Muzeum Vysočiny v Třebíči nám na výstavu zapůjčilo skříňový betlém od Eduarda Charváta. Dále se podařilo zapůjčit několik skříňových třebíčských betlémů ze soukromých sbírek. Na výstavě budou prezentovány ve formě ručně malovaných originálů i jako tištěné reprodukce. Jsme rádi, že budeme moct představit i několik betlémů z unikátní sbírky papírových betlémů, kterou sesbíral, vystříhal a dokonale zkatalogizoval František Karas. Z této kolekce vystavíme většinu betlémů, které namaloval Vojtěch Kubašta. Máme přislíben i unikátní betlém vytvořený technikou papírová krajka od Papírnice Ilony Kunstové,“ představuje letošní nejvýznamnější exponáty Blahoslav Lukavec.

Vánoce z papíru vystřižené v Betlémské kapli (Foto: www.vanocnivystava.cz)

Vánoční ozdoby od dětí i seniorů

„Tradiční ukázky lidových řemesel tentokrát obohatíme o tvorbu ručního papíru, kaligrafie, knihařství i o vytváření různých předmětů z papírmaše. Na výstavě bude navíc k vidění mnoho nejrůznějších papírových ozdob a betlémů, které přímo pro ni vytvořily dětské kolektivy od mateřských, základních a středních škol i škol s uměleckým zaměřením až třeba po kolektivy z domovů důchodců,“ upozorňuje Blahoslav Lukavec a připomíná, že návštěvníci se mohou těšit i na tradiční setkání řezbářů, krajkářek a dalších řemesel. V průběhu výstavy se pak budou na pódiu střídat nejrůznější soubory i jednotlivci, kteří ještě podtrhnou vánoční atmosféru zpěvem koled a vánočních písní i prezentací vánočních her. Více na www.vanocnivystava.cz

Výstava proběhne od 26. 11. 2022 do 2. 1. 2023. Vernisáž se koná 25. 11. 2022 od 16.30 hod.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*