Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně připravilo pro návštěvníky příjemnou novinku  – zvýhodněné sdružené vstupenky do více svých objektů. Za jednu cenu tak můžete obdivovat skvosty Obuvnického muzea, Hrad Malenovice a mnohé další.

Foto: Archiv MJVM

„Pod sloganem „Poznejte víc“ nově nabízíme dva druhy zvýhodněných vstupenek. Pracovně jsme si je rozdělili na malý a velký okruh. Velký nabízí sloučenou vstupenku do našich expozic na zlínském zámku, do Obuvnického muzea v prostoru bývalé vstupní brány do továrního areálu a zároveň i na Hrad Malenovice a tamní Hájenky. Malý okruh počítá se společnou návštěvou zlínského zámku a Obuvnického muzea,“ vysvětlila vedoucí obchodního oddělení MJVM Milena Dvořáková.

Pro návštěvníky je určitě podstatná informace o ceně – sdružená vstupenka do zlínského zámku, Obuvnického muzea a hradu Malenovice stojí dospělého návštěvníka pouhých 130 korun. Za zvýhodněnou vstupenku do expozic na zámku a Obuvnického muzea pak zájemce zaplatí je 65 korun. „V obou případech jde o dvacetiprocentní slevu oproti běžným vstupenkám do jednotlivých objektů. Myslím, že jde o mimořádně výhodnou nabídku, protože za 130 korun získá návštěvník celodenní a velmi atraktivní náplň využití svého času, protože než si prohlédne cestovatelskou expozici „S inženýry Hanzelkou a Zikmundem pěti světadíly“ a expozici o filmové tvorbě zlínských ateliérů a aktuální výstavu Pátrání po místě, pak se přesune do Obuvnického muzea a poté na prohlídku expozic v malenovickém hradu a nedaleké Hájence – rozhodně to zabere minimálně jeden celý den,“ vypočetla Milena Dvořáková s tím, že návštěvy jednotlivých objektů jde samozřejmě rozložit i do několika dnů.

Co vše je k vidění za zvýhodněné vstupné:

Zámek Zlín

S INŽENÝRY HANZELKOU A ZIKMUNDEM PĚTI SVĚTADÍLY

V roce 1995 věnovali cestovatelé Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund svůj rozsáhlý archiv a sbírky zlínskému muzeu. 30. 11. 1996 byla otevřena ve zlínském zámku expozice, v níž jsou vedle osobních dokladů a údajů i některé součásti výstroje, ukázky ze sbírky cizokrajných mincí a poštovních známek. Unikátní fotografie jsou doplněny kolekcí předmětů, získaných při zajímavých setkáních a událostech.

ZLÍNSKÉ FILMOVÉ STUDIO OD REKLAMY K TVORBĚ PRO DĚTI

Expozice představuje zlínské filmové studio v celém širokém spektru tvorby, které se věnovalo za více než 60 let své existence. Neomezuje se pouze na oblast animovaného filmu a jeho stěžejní tvůrce Hermínu Týrlovou a Karla Zemana. Postihuje zlínský ateliér od jeho počátků jako reklamního ateliéru firmy Baťa až po jeho úlohu jedinečného centra dětského hraného filmu u nás.

PAMĚTNÍ SÍŇ FRANTIŠKA BARTOŠE (1837-1906)

národopisce, folkloristy, jazykovědce a pedagoga, seznamuje návštěvníka s nejvýznamnějšími událostmi jeho života a s jeho díly, ohlasem a oceněním Bartošova díla. Doplněna je částí zařízení Bartošovy pracovny z jeho rodného domku v Mladcové.

PÁTRÁNÍ PO MÍSTĚ

Interaktivní výstava v hlavním i v malém výstavním sále Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Svým návštěvníkům představí některá místa města Zlína, která navzdory své prvotní nezajímavosti stojí za bližší prozkoumání, neboť za sebou skrývají víc, než je na první pohled patrné. Po místech pátrali etnografové, historici, archeologové, geologové, zoologové i botanici.

FOTOSOUTĚŽ H+Z

Vítězné práce fotooutěže na téma „CO JSME VIDĚLI NA SVÝCH CESTÁCH A OSTATNÍ PŘEŠLI“ zdobí spojovací chodbu zlínského zámku.

Obuvnické muzeum

Stálá expozice ze sbírek Muzea jihovýchodní Moravy se nachází ve vstupu do průmyslového areálu v centru města. Prostřednictvím více než tisíce exponátů seznámí návštěvníky s historií i současností obouvání, vývojem výroby obuvi a dějinami ševcovského řemesla. Sbírkový fond sleduje vývoj obouvání od nejstaršího období českých dějin až po současnost. Nejranější období je zachyceno prostřednictvím replik. Nejstarší originály pocházejí z konce 16. století. Unikátní je kolekce obouvání cizích národů. Jsou zde soustředěny různé typy obuvi ze všech kontinentů světa. Nejrozsáhlejší a patrně nejucelenější kolekcí sbírkového fondu Obuvnického muzea je soubor obuvi z produkce firmy Baťa. Sleduje vývoj výroby od vzniku továrny v roce 1894 až po rok 1945, kdy byl obuvnický komplex znárodněn.

Správná kabelka pro správnou chvíli – doplňující výstavka do 31. srpna

Výstavka kabelek, tašek, košíků a dalších dámských zavazadel z období 20. století ze sbírkového fondu muzea představuje rozmanitost této důležité součásti dámského šatníku. Prezentována je kolekce luxusních kabelek z reptilií, ale také kabelky z lýka, textilií i plastů.

Hrad Malenovice

HRADY JIHOVÝCHODNÍ MORAVY

Dlouhodobá výstava shrnuje výsledky dlouholetého archeologického výzkumu na 16 zaniklých středověkých hradech, především ve Vizovických, Hostýnských a Vsetínských vrších, který probíhal v 80. letech minulého století. Textový i obrazový materiál seznámí zájemce o poznání minulosti regionu s historií jednotlivých hradů, průběhem a výsledky archeologického průzkumu, rekonstrukcemi jejich vzhledu a v neposlední řadě se získanými archeologickými nálezy, mezi něž patří např. středověká i raně novověká keramika či zajímavě zdobené  kachle, doklady luxusních skleněných číší a pohárů, falešné mince z penězokazecké dílny objevené na hradě Křídlo, dále hroty šípů i další militaria…. Nejvíce pozornosti je věnováno brumovskému hradu nad Vlárským průsmykem a hradu Lukov nedaleko Zlína, odkud kromě řady jiných nálezů pochází i cenné románské a gotické architektonické články.

ŠTERNBERKOVÉ V MALENOVICÍCH A POHOŘELICÍCH 1804-1945

Expozice je věnována historii malenovické větve rodu Šternberků a vývoji malenovického a pohořelického panství za vlády jejich posledních majitelů.

ŘEMESLA VE STARÝCH MALENOVICÍCH

Expozice Řemesla ve starých Malenovicích je jedinečnou muzejní instalací představující inventář dílen starých malenovických řemeslníků doplněný ukázkami jejich výrobků. Představuje se dílna koželužská, sedlářská, kovářská, tradice malenovických hrnčířů, řemeslo tkalcovské a soukenické, zpracování perleti, malenovický pivovar.

Hájenka

DŘEVO – PROUTÍ – SLÁMA

Expozice Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně umístěná v objektu hájenky před hradem v Malenovicích představuje domácké zpracování nejdostupnějších přírodních materiálů – dřeva, proutí a slámy – jako významnou součást tradiční lidové kultury. Expozice představuje nejen hotové výrobky s jejich funkční i estetickou hodnotou, ale i souhrn dovedností, díky kterým venkovští tvůrci vytvářeli z přírodních materiálů předměty nutné pro uchování života a rozvoj existence. Samostatná část expozice je věnovaná dřevořezbě a tradiční architektuře regionu, v níž se významně uplatnilo dřevo i sláma. Představuje se i dílo významných tvůrců regionu.

Otvírací doba – letní sezóna

Zámek Zlín a Obuvnické muzeum:

pondělí zavřeno

úterý – pátek: 9 – 12, 13 – 17 hodin

sobota, neděle, svátky: 10 – 12, 13 – 17 hodin

poslední prohlídka dopoledne je v 11 hodin a odpoledne v 16 hodin.

Hrad Malenovice

Pondělí zavřeno

červenec – srpen

10 – 17 hodin

poslední prohlídka hodinu před uzavřením objektu

Hájenka Malenovice

Pondělí zavřeno

červenec – srpen

ÚT až NE 10-12, 13-17 hodin

poslední prohlídka dopoledne je v 11 hodin a odpoledne v 16 hodin.

Více informací na www.mjvm.cz

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*