Přimět v dnešní překotné době děti, aby chvíli tvořily a procvičovaly jemnou motoriku, je stále těžší. Proto jsou zvláště pro předškoláky a děti na 1. stupni ZŠ skvělou pomůckou razítka. Jedním otiskem je dokážou zaujmout a nastartovat jejich fantazii.

Razítka Aladine
Razítka probudí u dětí fantazii a podpoří jemnou motoriku. Foto: www.aladine.cz

„Dostat děti do fáze soustředění je čím dál těžší. Všichni spěcháme a děti musí zpracovávat spoustu vjemů. Na jejich chvilkové soustředění musíme reagovat co nejrychleji. Právě v tom spatřuji velkou přednost razítek – jediným pohybem vykouzlí obrázek, a to je ten impuls, který spustí v dětské hlavičce touhu tvořit,“ vysvětluje Martina Linková z portálu Aladine.cz, který je zaměřený na rozvíjení tvůrčích schopností dětí i dospělých.

Chceme mít šikovné děti

Razítka Aladine
Děti rozvíjejí svou fantazii i jemnou motoriku. Foto: www.aladine.cz

I školáci dnes jen s obtížemi skládají věty, jak hůř ovládají správné držení tužky a pastelky. Nenatrénovali to dostatečně i proto, že mnohem více času tráví u tabletů, mobilů…

“Při tvoření pomocí razítek rozvíjíme představivost, logické myšlení, komunikační dovednosti, přesnost i smysl pro humor. Vybarvováním pak děti nenápadně motivujeme, aby braly do ruky pastelky a štětce a trénovaly jejich ovládání. Razítka jsou tak jednou z možností, jak hravou cestou přispět k tomu, aby se dětem zdokonalila jemná motorika, ale i vyjadřovací schopnosti, aby byly zkrátka ještě šikovnější,“ říká Martina Linková.

Důležitý význam má razítkování hlavně pro předškoláky a děti na 1. stupni ZŠ. Pro ně se nejlépe osvědčila „příběhová“ razítka, tzv. StampoMinos. (pozn. red.: Minos je francouzský výraz z okolí Lyonu právě pro děti tohoto věku).

Učení hrou

Také PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D., z katedry speciální pedagogiky PdF MU v Brně považuje série těchto tematických razítek za výbornou pomůcku, kterou lze využít při rozvoji komunikačních kompetencí dětí: „Prostřednictvím hry se zapojením série razítek dochází u dětí k rozvoji celé řady oblastí psychomotorického vývoje. Svým zaměřením tato velká dětská razítka primárně slouží k rozvoji jemné motoriky a grafomotoriky, při hře však zároveň přirozenou cestou dochází i k rozvoji slovní zásoby dítěte, vyjadřovacích schopností, gramatické stavby řeči a expresivní složky řeči. Tím, že dítě vytvoří „svoje vlastní příběhy“, dochází k rozvoji myšlení, poznávacích procesů a kreativity dítěte.“

Cesta do vlastní fantazie

Razítka Aladine
Obrázky vznikají podle fantazie dětí. Foto: www.aladine.cz

Všechny obrázky jsou velké, v jednoduchých liniích a vybízejí k vybarvování. Děti vyprávějí, co se na obrázku děje, a vymýšlejí další příběhy. Každým novým obtiskem se děj rozvíjí. Vzniká obrázek jako z pohádkové knížky, ale tady jsou autory samy děti, proto i své omalovánky mnohem ochotněji a pečlivěji vymalovávají. Zvířátkům pak spontánně dokreslují domečky, do kočáru pro princezny zapojí koníky…

A která razítka teď „frčí“? „Horkou novinkou pro holčičky jsou převlékací panenky StampoFashion. Z razítek si poskládají princezny, pokaždé v jiných šatech. Kombinují hlavy, vršky, sukýnky, doplňky, možných je až 500 kombinací. U velkých narozeninových sad se dá vyskládat až 3 000 různých variací. A róby je samozřejmě třeba vybarvit. Další nadstavbou jsou barevné papíry, díky nimž sukýnky a blůzičky získávají nejrůznější vzory. Stačí je jen vystřihnout – což je další jemně motorická aktivita,“ uzavírá Martina Linková.

AladinE se snaží rozvíjet kreativitu a tvořivost dětí i dospělých prostřednictvím workshopů i kreativních pomůcek, zejména nejrůznějších razítek.

Více na www.aladine.cz

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*