Při vývoji řeči u dětí hraje významnou roli úroveň a zralost jejich hrubé i jemné motoriky. Pohyb a řeč spolu totiž úzce souvisejí. Je to další důvod, proč vést děti k pravidelnému pohybu. Proto vznikl i projekt Děti na startu. Také proto je právě tělesné cvičení tak důležité pro prevenci i terapii řečových vad.

Děti na startu
Pohyb a řeč spolu totiž úzce souvisejí. Foto: Adam Litera, Fisaf.cz

„Hrubá motorika ovlivňuje držení těla a pohyb. Patří sem například lezení, plazení, chůze, běh, šplh… Hrubá motorika je předchůdcem jemné motoriky, jejíž dobrá funkce je předpokladem pro správný vývoj řeči a verbální komunikace. I z tohoto důvodu je ideální, pokud se už předškolní děti pravidelně věnují odborně vedeným pohybovým aktivitám. Ty by měly probíhat hravou formou, aby děti bavily. Při logopedické práci je zásadní propojovat pohyb s mluveným výkonem – patří sem například výrazná gestikulace při přednesu básniček, rytmická chůze nebo cvičení doprovázené říkankami. Ostatně tělesná cvičení se po staletí používala například při léčbě koktavosti,“ říká Jana Boučková z Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz, která je autorkou celonárodního projektu Děti na startu. Ten je určen dětem předškolního a mladšího školního věku a je zaměřený na celkový rozvoj základní pohybové motoriky, koordinace, obratnosti, rychlosti a síly. Důležité je, že se do projektu můžou zapojit všechny děti od 4 do 9 let bez rozdílu, tedy štíhlé i s nadváhou nebo obézní, talentované i netalentované, z měst i vesnic, z různých sociálních i ekonomických vrstev.

Děti na startu
Hrubá motorika ovlivňuje držení těla a pohyb. Foto: Adam Litera, Fisaf.cz

Téměř 9 000 dětí v pohybu!

„Kurzy, které probíhají v rámci projektu Děti na startu už sedmým rokem ve školách, družinách a kroužcích jako součást vyučování nebo po vyučování v mateřských školkách, v rámci pohybových aktivit v tělocvičnách a podobně, vedou odborně vyškolení trenéři a instruktoři. Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz připravuje k projektu Děti na startu pravidelně po celé ČR akreditované školení MŠMT, kde dle předchozího vzdělání může absolvent tohoto školení získat diplom Šéftrenér DNS nebo Asistent šéftrenéra DNS,“ upozorňuje hlavní koordinátorka projektu Děti na startu Jitka Literová.

„V kurzu se dozvíte vše podstatné o projektu, metodice cvičení, náplni hodin a vše si vyzkoušíte v praxi na ukázkové hodině Dětí na startu, jejíž součástí je gymnastická průprava i základy míčových her a atletiky. Zároveň získáte vědomosti o pohybových schopnostech dětí, o jejich výživě, věkových zákonitostech i o možnosti spolupráce s Českým svazem aerobiku a fitness FISAF.cz, který projekt zaštiťuje a zapojeným střediskům a účastníkům nabízí řadu dalších výhod,“ uzavírá Jitka Literová s tím, že projekt už přivedl k pohybu za sedm let své existence téměř 9 000 dětí od 4 do 9 let.

Více informací a termíny konání kurzů najdete na www.detinastartu.cz

Děti na startu
Projekt Děti na startu je určen dětem předškolního a mladšího školního věku a je zaměřený na celkový rozvoj základní pohybové motoriky, koordinace, obratnosti, rychlosti a síly. Foto: Adam Litera, Fisaf.cz

Školení Děti na startu na KLÍČ

V případě, kdy situace neumožňuje uskutečnit školení Děti na startu tak, jak bylo plánováno, je možné využít projektu Děti na startu na KLÍČ.

„Po zvolnění omezení, která jsou vyhlášená vládou ČR, přijedeme do vašeho zařízení – mateřské školy, základní školy, sportovního klubu… a připravíme školení speciálně pro vás a vaše trenéry nebo pedagogy,“ vzkazuje autorka projektu Děti na startu Jana Boučková.

Co proto musíte udělat?

  1. Co nejdříve si vybrat termín – neváhejte, ať je volný ten, o který máte zájem.
  2. Upřesnit počet zájemců o školení – zjistěte, kolik osob ve vašem okolí má o školení zájem (školíme cca od 6 osob).
  3. Zajistit prostory ke školení – je zapotřebí včas rezervovat prostor na vámi vybraný den (vhodná je třeba tělocvična ZŠ, MŠ). Školení trvá 6 hodin, vybranému času se přizpůsobíme.
  4. Zaslat přihlášku na adresu jana.hubacova@fisaf.cz nebo jana.bouckova@fisaf.cz

Program školení:

  1. informace o projektu/marketing
  2. zásobník her a hraní / zaměřeno konkrétně pro vaše středisko a věkovou kategorii dětí, se kterou budete pracovat
  3. základy gymnastiky, motoriky, míčových her a atletiky
  4. v případě zájmu správné stravování sportujících dětí

Každý účastník školení obdrží skripta Děti na startu a propagační materiály.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*