Vést děti při sportovním tréninku není vůbec jednoduché. Kromě toho, že je trenér musí naučit mnoho odborných věcí, musí si také poradit ve spoustě dalších, často emocionálně vypjatých situacích. V takových chvílích pomůže, když už je má předem natrénované.

Děti na startu v Kladně
Děti na startu v Kladně. Foto: www.fisaf.cz

„Práce dětského trenéra nebo trenérky nespočívá jen v předávání zkušeností, výuce a vedení mladých sportovců. Role trenéra představuje i mnoho „vedlejších“ výzev, na které ovšem není standardně vyškolen. Patří sem například komunikace s rodiči, motivování jednotlivců i týmu, řešení interních sporů a konfliktů, zvládání nervozity a dalších emocí před i během závodů, a také třeba nepříjemné pocity, které přináší přestupy svěřenců, do nichž trenér vložil všechno své úsilí a snahu,“ říká Jana Boučková z Českého svazu aerobiku a fitness, FISAF.cz, která je zároveň autorkou úspěšného celorepublikového projektu Děti na startu.

Jak správně nasměrovat emoce

Právě kurzy a workshopy zaměřené na tuto problematiku, které pravidelně pořádá Škola fitness profesionálů FISAF.cz, vycházejí vstříc všem trenérům (nejen dětským), kteří se ve své profesi s podobnými situacemi často setkávají. Například celodenní workshop s názvem Zvládání náročných situací v trenérské praxi je ideální příležitostí naučit se tyto vypjaté momenty lépe zvládat.

„V rámci tohoto celodenního workshopu umožníme účastníkům nahlédnout na tyto problematické situace jiným úhlem pohledu. Vyzkouší si nová řešení, objeví techniky, které pomůžou vlastní emoce nepotlačit, ale využít tím správným směrem, a zároveň dostat více pod kontrolu. Vše si také okamžitě v praxi vyzkouší na modelových situacích,“ popisuje náplň workshopu manažerka vzdělávání Jana Hubačová s tím, že cílem je odnést si nové možnosti řešení využitelné v praxi, nikoli jen teoretické návody, které mnohdy skončí v šuplíku.

Jana Boučková - Děti na startu
Jana Boučková – Děti na startu. Foto: www.detina startu.cz

Vysoké nároky na osobnost dětského trenéra

Každý trenér je díky své povaze a zaměření jiný, jedno však musí mít společné – musí být silná osobnost a být po všech stránkách dětem vzorem. Důležité jsou samozřejmě odborné vědomosti, ale stejně tak záleží na jeho lidských vlastnostech. „Trenér, která má na starosti děti, jim musí především rozumět a dělat svou práci rád. Musí si umět získat respekt, být komunikativní a mít organizační schopnosti. Zároveň musí být odpovědný, trpělivý a také spravedlivý, čestný a zásadový. Měl by mít i empatické cítění a být tak trochu psychologem, protože k dobrým sportovním výsledkům u dětí se dá dojít jen tehdy, pokud jde správná fyzická příprava ruku v ruce s vyrovnanou psychikou malého hráče nebo závodníka,“ připomíná Jitka Literová, hlavní manažerka FISAF.cz, a dodává, že důležitá je i schopnost správné verbální komunikace trenéra se svěřenci. Na místě je používání spisovné češtiny a samozřejmě vhodný slovní projev, který by měl být přátelský, a ne tvrdě autoritativní.

Nejvyšší trenérské vzdělání

V současnosti existují značné rozdíly, co se týče úrovně vzdělání jednotlivých trenérů. To by měla do budoucna pomoct vyřešit mezinárodní certifikace EuropeActive, kterou jako první obdržel právě FISAF.cz. Akreditace se uděluje v takových oblastech fitness aktivit, pro které jsou sestaveny standardy minimálních znalostí a dovednosti. Sestavuje je mezinárodní komise složená z řad odborníků na dané oblasti.

„FISAF.cz získal jako první v České republice toto nejvyšší možné evropské uznání kvality pro oblast skupinových cvičení (Group Fitness Instructor) a cvičení pro děti (Youth Fitness Instructor),“ říká s neskrývanou hrdostí Jana Havrdová, prezidentka Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz s tím, že například v oblasti skupinových cvičení má FISAF.cz unikátní pozici na českém trhu, a to zejména díky 20 letům zkušeností s vedením různých forem kurzů zaměřených na skupinová cvičení. „V tématu cvičení s dětmi máme obrovské zkušenosti nejen z trénování dětí k výkonnostnímu sportu v rámci systému soutěží FISAF.cz, ale také díky pohybově preventivní kampani Česko se hýbe a našemu programu Děti na startu,“ doplňuje Jitka Literová, hlavní manažerka FISAF.cz.

Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz patří mezi nejaktivnější sportovní svazy v ČR. Sdružuje na 80 sportovních klubů, 2 500 aktivních členů a každoročně pořádá přibližně 40 sportovních soutěží. Je nejstarší vzdělávací organizací v oblasti fitness vzdělávání a zaštiťuje celorepublikové osvětové projekty Děti na startu a Česko se hýbe.

Více na www.fisaf.cz

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*