Děti milují skákání všeho druhu, protože ta chvilka letu ve vzduchu je pro ně úžasně opojná! Teď v létě budou chtít určitě vyzkoušet i šipku. Než je nechat skákat samotné po hlavě do vody, raději si udělejte čas a nacvičte ji předem s nimi. A pokud si na výuku sami netroufáte, jistota jsou zkušení instruktoři v kvalitním plaveckém centru.

„Aby se dítě mohlo začít učit skákat šipku, nemusí být skvělý plavec. Musí samozřejmě umět plavat a také mu nesmí vadit voda v uších, očích a obecně na obličeji. Také se nesmí bát hloubky, pocitu, že nedosáhne na dno. A musí být schopno udělat z rukou zvednutých a spojených nad hlavou stříšku, schovat hlavu mezi paže a bradu přitisknout k hrudníku,“ vysvětluje na úvod Štěpánka Štrougalová z plaveckého centra Baby Club Juklík s tím, že nejvhodnější je zkoušet první skoky ze břehu, který je v rovině s hladinou, proto bude ideální bazén s dostatečnou hloubkou.

Naučte děti skákat šipku – správně a bezpečně! (Foto: www.juklik.cz)

Před samotnou výukou…

„Zásada číslo jedna zní – nejprve zkontrolujte dostatečnou hloubku vody v místě, kde se bude skákat. Při skoku, kdy dítě stojí na okraji bazénu či odrazové plochy, ohlídejte, aby mělo z bezpečnostních důvodů palce nohou ohnuté přes jejich okraj. A za každý pokrok a snahu dítě vždy pochvalte,“ vzkazuje Štěpánka Štrougalová, která se výuce plavání dětí věnuje už více než 30 let a sama je také maminkou čtyř dětí.

Začínáme vždy z polohy na břiše

Praktické je využít mírně nakloněnou velkou hladkou desku, kterou dáte na okraj bazénu. Na ni si dítě lehne na břicho a snadno po ní sklouzne do vody. A teď s malým plavcem hezky v klidu natrénujte základní postoj pro budoucí šipku – ruce jsou ve stříšce, hlava schovaná mezi pažemi, brada přitisknutá ke krku.
Tip Štěpánky Štrougalové: „Pokud má dítě tendenci neustále zvedat hlavu, dejte mu za úkol držet bradou nějakou malou hračku. Dítě se bude soustředit na to, aby hračku neztratilo, a brada zůstane přitisknutá ke krku.“

Pokračujeme ze sedu

Nyní si dítě sedne na kraj bazénu, nohy má přitom ve vodě, a s vaší pomocí projde celou šipkou ze sedu. Vy byste přitom měli stát proti němu ve vodě. Dítě udělá stříšku, uši má schované mezi pažemi a bradu pevně přitisknutou k hrudníku. Nyní vezměte jeho ruce a plynule mu dopomozte při skoku projít celým prvkem dokončeným splývavou polohou. Dbejte přitom stále na to, aby dítě mělo bradu přitisknutou k hrudníku a do vody šly jako první ruce, pak hlava, trup a nakonec nohy.
Tip Štěpánky Štrougalové: „Pokud se stále nedaří udržet bradu přitisknutou k hrudníku, zkuste si k dítěti stoupnout ze strany, jednou rukou mu přidržujte hlavu, druhou ho uchopte za dlaně a velmi citlivě mu pomozte při skoku. Jen dejte pozor, abyste s ním přitom nemanipulovali do strany.“

Naučte děti skákat šipku – správně a bezpečně! (Foto: www.juklik.cz)

Jdeme do kleku

Jestliže už dítě tento důležitý prvek s jistotou zvládá, můžete přejít do kleku a pak do kleku na jedné noze. V další fázi pak vyzkoušejte skok ze dřepu. A následně skok z pokrčených nohou.
Pokud dítě zvládlo šipku z úrovně hladiny, je vyhráno, a můžete začít zvyšovat úroveň odrazové plochy.
Tip Štěpánky Štrougalové: Dopomoc dítěti, které se učí šipku, začínejte napřed z vody, postupně si můžete kleknout a pak i stoupnout na břeh k dítěti.

Cenná rada i pro dospěláky: Při šipce z výšky spojte ruce v pěst!

Při skákání po hlavě do vody z vyššího místa je třeba dodržet základní pravidlo – je nutné mít obě ruce pevně spojené v pěst. Zapomeňte na propnuté prsty. „Při skoku z větší výšky může být dopad velmi bolestivý a při špatně provedeném skoku hrozí i vážný úraz. Proto je nutné, aby vodu nejprve prorazily ruce, ne hlava. Pokud budete mít ruce pevně spojené v pěst, voda vám je od sebe neoddělí, prorazíte si tak cestu a vytvoříte prostor pro plynulé proplutí hlavy,“ radí Štěpánka Štrougalová z Baby Clubu Juklík.

Štěpánka Štrougalová
Štěpánka Štrougalová z pražského Baby Clubu Juklík, dětského centra, které je od roku 1988 průkopníkem v metodice kojeneckého plavání.

Co se osvědčilo…

Děti rády skáčou do předem určeného prostoru. Dobře poslouží větší nafukovací kruh nebo obruč ležící na vodě.
Na dno bazénu položte hračky, které budou děti motivovat k jejich sledování a hledání.
Natočte skoky dítěte na mobil. Tak nejlépe uvidí, co dělá správně, a v čem by se mělo zlepšit.
Pamatujte při výuce na to, že hra je vždy efektivnější než dril.
Pokud dítě odmítá ve výuce skoků do vody pokračovat, nenuťte ho a počkejte pár dní.
Jestliže se na vlastní výuku necítíte, s důvěrou potomka svěřte instruktorům v kvalitním plaveckém centru, kteří mají nejen bohaté zkušenosti, ale také mnoho motivačních plaveckých pomůcek, s nimiž je učení mnohem zábavnější.

Baby Club Juklík je dětské centrum, které je od roku 1988 průkopníkem v metodice kojeneckého plavání a konzultantem při tvorbě jeho hygienických norem. Dnes provozuje několik bazénů, a kromě plavání pro nejmenší nabízí kvalitní plaveckou školu pro starší děti, plavání pro těhotné, aqua-aerobic a zábavné i vzdělávací aktivity pro rodiny.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*