Už rok jsou veškeré veřejné bazény u nás zavřené a jejich majitelé každý den přemýšlejí, jak vše dál ustát finančně i psychicky. Pomoc od státu nepřichází. Právě plavecké školy a kluby přitom stojí za klesajícími čísly tonutí dětí, které je nejčastější příčinou náhodného úmrtí. „Až za pár let bude někdo křičet, proč je utonulých dětí víc, neházejte prosím vinu na plavecké školy,“ varují jejich provozovatelé, pro které pomyslný záchranný kruh zatím představují transparentní účty, na něž přispívají lidé, kteří nechtějí, aby se bazény potopily.

Baby Club Juklík bazén
Už rok jsou veškeré veřejné bazény u nás zavřené. Foto: www.juklik.cz

Covidová krize a uzávěry mají dopad na všechny. Na některé obory, konkrétně na svět plavání, ale vláda a její okolí jako by zcela zapomněly. Bazény, stejně jako všechna další sportoviště, zavřely ihned v počátcích koronavirové pandemie. Prakticky bez kompenzací, bez jakékoliv možnosti alespoň trochu fungovat. Ale plavat přes okénko se opravdu nedá.

„V České republice komerčně vlastní či provozuje bazény pro plavání kojenců, batolat a dětí předškolního věku nebo bazénová centra přes tisíc subjektů a na různé formy úvazku v nich pracuje více než 17 tisíc zaměstnanců,“ upozorňuje na to, že se nejedná o přehlédnutelný sektor, Martina Hacklová, předsedkyně Aliance dětského plavání.

Tito provozovatelé bazénů, klubů a škol se museli spolehnout na různé Covid programy, které se však ukázaly být ve většině případů zcela nepoužitelné. „Převážná část jiných odvětví se dočkala alespoň částečných kompenzací po první vlně. Toto ovšem neplatí pro majitele a provozovatele bazénů a bazénových center. Ti mohli využít jen programy Antivirus a Covid nájemné. V tomto sektoru se nejedná jenom o výpadek tržeb, ale – vzhledem ke svojí povaze – je tento sektor dále nucen vynakládat finanční i materiální zdroje na krytí fixních nákladů i bez provozu. Mnohé z technologií bazénů je nutné udržovat v provozu i po dobu odstávky. Zálohové platby za elektrickou energii a plyn jsou vzhledem ke své energetické náročnosti vysoké i při minimální spotřebě,“ popisuje současnou situaci Martina Hacklová.

Juklík Štěpánka Štrougalová
Štěpánka Štrougalová. Foto: www.juklik.cz

Potopí se plavání?

Její slova potvrzuje z vlastní praxe i majitelka jednoho z plaveckých center Štěpánka Štrougalová: „Naše bazény už jsou téměř rok uzavřené, stále však je nutné hradit přicházející faktury. Za nasmlouvané energie, vodu, odpadky, sociální a zdravotní pojištění, odvody daní, vracení financí klientům za nevyčerpané služby, základní servis provozoven a další,“ poukazuje majitelka Baby Clubu Juklík na to, že zatímco výdaje rostou, příjmy jsou nulové a pomoc od státu téměř žádná.

„Covid-nájemné hradí jen 50 %, navíc mnoho provozovatelů je ve svých bazénech, tedy nedostaneme nic. Antivirus činí cca 80-90 % náhrady mezd stálých pracovníků na plný úvazek. Covid-sport není určen pro pražské provozovatele. Na Covid-uzavřené provozovny lze dosáhnout. Je tam ale jeden velký háček. Tento program je navázán na stálý pracovní úvazek. Všichni vědí, že pro sportovní sektor jsou trvalé pracovní úvazky zcela nevýhodné, a proto je jich minimum. Kvůli této podmínce lze z tohoto programu čerpat minimální množství financí. Konkrétně pro rok uzavřený Baby Club Juklík to představovalo 1,6 % obratu v roce 2019. Program Covid III na zaručení půjček je prováděn přes komerční banky, které finance nezapůjčí zavřeným subjektům. Záruka státu za úvěr je pro ně nedostatečná, a tak nedosáhneme ani na ten,“ zoufá si Štěpánka Štrougalová. Její Baby Club Juklík má přitom úspěšnou a stabilní historii – funguje od roku 1988, kdy byl průkopníkem v metodice kojeneckého plavání. Dnes provozuje několik bazénů, a kromě plavání pro nejmenší nabízí kvalitní plaveckou školu pro starší děti, plavání pro těhotné, aqua-aerobic a zábavné i vzdělávací aktivity pro rodiče. Nic z toho ale už téměř rok neprobíhá.

„Až bude někdo křičet, proč je utonulých dětí víc, neházejte vinu na plavecké školy“

„Pomoc od státu nám možná nepřichází proto, že velká část bazénů je ve vlastnictví měst a obcí a problémy s provozem sanují ze svých rozpočtů. To se ovšem netýká bazénů vlastněných soukromými subjekty. Současná situace je přitom naprostou zkázou právě pro rozsáhlý obor plavání pro malé děti a na ně navazující plavecké školy a kluby. Výuka plavání a osvojování si návyků ve vodním prostředí je totiž proces dlouhodobý. V České republice jsme ho měli zvládnutý dobře, a tak se každému – ať už ve škole, školce či v dětském klubu – jisté výchovy dostalo. Toto je v troskách. Nejčastější příčinou náhodného úmrtí u dětí je tonutí. Trend je dlouhodobě klesající a není to náhoda. Je to mravenčí práce právě těch, nyní už rok zavřených, plaveckých klubů a škol. Až za pár let bude někdo křičet, proč je těch utonulých dětí víc, neházejte prosím vinu na plavecké školy,“ varuje zkušená instruktorka a poukazuje i na to, že dětské plavání je na úplném začátku procesu, na jehož konci jsou pak vytoužené medaile ze světových šampionátů a olympiád. Naši vrcholoví plavci již ale rok nemají, kde trénovat, a musí se jezdit připravovat do zahraničí…

Juklík - záchranný kruh
V současné době je pro podporu Juklíku založen transparentní účet. Foto: www.juklík.cz

Pomyslný záchranný kruh představuje transparentní účet.

„My osobně v Juklíku nechceme „pohřbít“ něco, co téměř 33 let velmi dobře fungovalo. Proto jsme se rozhodli zřídit transparentní účet a využít tak nabízenou pomoc a podporu od svých klientů a přátel. Vynasnažíme se všemi prostředky a nápady, abychom situaci ustáli a plavali dál. Energii máme zatím nevyčerpanou. Myslíme na všechny, kteří bojují o přežití, a pokud to zvládnou, mají náš neuvěřitelný obdiv. Pokud by možnost transparentního účtu inspirovala i jiné organizace, a jejich klienti by je podpořili, budeme velmi rádi,“ uzavírá majitelka a zakladatelka Baby Clubu Juklík Štěpánka Štrougalová.

ZÁCHRANNÝ KRUH PRO JUKLÍK

Baby Club Juklík je dětské centrum, které je od roku 1988 průkopníkem v metodice kojeneckého plavání. Provozuje několik bazénů, a kromě plavání pro nejmenší nabízí kvalitní plaveckou školu pro starší děti, plavání pro těhotné, aqua-aerobic a zábavné i vzdělávací aktivity pro rodiče.

V současné době je pro podporu Juklíku založen transparentní účet číslo: 238140468/0600 (MONETA Money Bank).

Více na www.juklik.cz

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*