Světová zdravotnická organizace WHO vydala nová doporučení ohledně aktivit vhodných pro malé děti. Podle jejích zjištění totiž tráví dnešní děti příliš mnoho času sledováním multimediálních zařízení, a to na úkor kvalitního pohybu a spánku.

Děti na startu
Projekt Děti na startu má už 229 středisek a je do něj zapojeno 8 232 dětí. Foto: www.detinastartu.cz

Už v nejútlejším věku si děti vytvářejí návyky, které formují jejich chování v následujících letech. Proto je důležité, jakým příkladem jim v této době budeme a jaké mantinely jim nastavíme. „Podle zjištění WHO tráví dnešní děti příliš mnoho času sledováním multimediálních zařízení, a to již od nejútlejšího věku. V průměru stráví u obrazovek asi 2,2 hodiny denně, a to na úkor pohybu a spánku. Přitom podle doporučení WHO děti do 2 let před obrazovku vůbec nepatří, zato by měly mít aspoň 180 minut aktivního pohybu denně. Později jim samozřejmě můžeme sledování pohádek dopřát, ale vždy na rozumnou dobu. Například děti ve věku 3-4 let by měly strávit před obrazovkou maximálně 1 hodinu denně,“ cituje doporučení Světové zdravotnické organizace Jana Havrdová, prezidentka České komory fitness a prezidentka FISAF.cz, s tím, že den má pouze 24 hodin, a pokud dítě stráví před obrazovkou tři hodiny, znamená to, že tento čas chybí někde jinde. Zasahuje tak do aktivit, které pediatři a psychologové označují za klíčové, a to je pohyb a kvalitní spánek.

Vraťme dětem jejich čas na hraní

Z vysedávání u obrazovek se postupně stala zábava, a často i návyk, které vytlačily ostatní zájmy, přirozené pro dětský věk, především běhání a hraní si venku, jízdu na kole atd.

„Sezení nahradilo pohyb a následky vidíme všude kolem sebe. Dnešní děti mají ze stálého hrbení u obrazovek horší držení těla, nejsou tak mrštné, jako byli v mládí jejich rodiče, a také nám tloustnou. Asi 20 % českých dětí trpí nadváhou, z toho je dokonce 10 % obézních. A to považuji za alarmující zjištění. Proto velmi vítám výzvu WHO, která zní: Vraťme dětem jejich čas na hraní,“ říká Jana Havrdová a dodává, že tím „hraním“ rozhodně není míněno hraní her na tabletu, ale vzkaz všem dospělým, aby pomohli dětem žít aktivně, a omezili dobu, kterou stráví u obrazovek. „Zároveň by rodiče měli dohlédnout na to, aby děti měly dostatek kvalitního spánku. Podle doporučení Světové zdravotnické organizace by například děti do dvou let měly spát v průměru 11-14 hodin včetně spánku během dne, 3-4leté děti 10-13 hodin, přičemž je opět míněn i spánek během dne,“ uzavírá Jana Havrdová.

Jana Boučková - Děti na startu
Jana Boučková – Děti na startu. Foto: www.detina startu.cz

Děti startují do aktivnějšího života

Mít rodiče, kteří jsou zvyklí sportovat a učí to i své děti, je výhra. Ale spousta dětí tohle štěstí nemá, anebo není zvyklá se pravidelně hýbat z různých důvodů – dosud neměly příležitost, stydí se, protože nejsou tak pohybově nadané jako jejich vrstevníci, nebo pocházejí z rodin, kde není peněz nazbyt na sportovní kroužky, případně bojují s nějakým handicapem.

Skvělou příležitostí pro všechny děti bez rozdílu je proto celonárodní projekt Děti na startu, který běží už od roku 2014, a do něhož se zapojuje stále více subjektů po celé republice. Právě nyní začátkem školního roku nově startuje v mnoha školách, školkách družinách i zájmových kroužcích.

„Hlavní myšlenkou projektu Děti na startu je umožnit sportování všem dětem bez rozdílu, a to zábavnou formou, bez soutěžení a porovnávání výkonů, které by některé méně nadané nebo handicapované děti znevýhodňovaly,“ vysvětluje Jitka Literová, manažerka projektu Děti na startu, který vznikl pod záštitou Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz, za podpory Ministerstva školství ČR. Zároveň připomíná, že na kurzech jsou vítány všechny děti od 4 do 9 let, pohybově nadané i ty méně, štíhlé i s nadváhou nebo handicapované. Po celé republice tak dnes s radostí cvičí stovky dětí – ve školách, školkách, družinách… A to je vzhledem k nepříliš optimistickým zjištěním WHO jistě dobrá zpráva.

O úspěšnosti projektu Děti na startu svědčí, že má už 229 středisek a je do něj zapojeno 8 232 dětí. V letošním roce pořadatelé zaznamenali o 12 % vyšší nárůst aktivních středisek: nejvíce nových vzniklo v kraji Vysočina, celkově nejvíce jich je ve Středočeském kraji (41) a nejvíce poboček má středisko Sportklub Kladno (17).

Pořadatelem kurzu Děti na startu může být fyzická i právnická osoba, občanské sdružení, spolky, sportovní kluby a svazy, města, obce, mateřské školky, školy a další instituce, zaměřené na vzdělávání a volnočasové aktivity dětí a mládeže.

Více o projektu i zapojení do něj se dočtete na www.detinastartu.cz

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*