Na úspěšný projekt Děti na startu (DNS), který si získal přízeň dětí, rodičů i pedagogů napříč republikou, navazuje projekt Sport-mánie. Oba mají stejný cíl – probudit v dětech chuť se hýbat a sportovat pro radost. Zatímco projekt Děti na startu je určen dětem od 4 do 9 let, Sport-mánie, která na něj navazuje, oslovuje děti od 9 do 15 let.

Jana Boučková - Děti na startu
Jana Boučková – Děti na startu. Foto: www.detina startu.cz

Myšlenka vytvořit projekt cvičebních lekcí pro mladší děti, které by je co nejvíc bavily, podněcovaly u nich lásku k pohybu a potřebu sportovat, a byly určeny všem bez rozdílu – tedy dětem malým, velkým, štíhlým, s nadváhou, nadaným i méně šikovným nebo různě hendikepovaným – vznikla před sedmi lety v Českém svazu aerobiku a fitness FISAF.cz.

Aktivita zaměřená na všestrannost vítána

„Mám velkou radost, že se náš nápad setkal s tak nadšeným ohlasem nejen u samotných dětí, ale i u rodičů, pedagogů a trenérů, kteří se do něj postupně zapojují. Nyní máme registrovaných 8 560 dětí. Je tedy celkem pravděpodobné, že v letošním roce můžeme dosáhnout celkového počtu 10 000 dětí zapojených do projektu Děti na startu,“ říká jeho autorka, trenérka Jana Boučková, s tím, že projekt vznikl pod záštitou Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz a za podpory Ministerstva školství ČR.

Aktivitu zaměřenou na všestrannost si pochvalují rodiče i děti, a to zejména tehdy, když jsou Děti na startu propojeny s mateřskou školou, základní školou a družinou. Zde je znát i velký nárůst počtu zájemců. Důvod je zřejmý – rodiče nemusí převážet děti po vyučování na specializované tréninky, nikdo je s nikým stále neporovnává a odpadá třeba i nutnost jezdit o víkendech na soutěže, jak tomu bývá u specializovaných sportů. Zkrátka děti sportují pro radost z pohybu, což je jim přirozené i příjemné, a přesně to je posláním projektu.

„Nás, kteří jsme byli u samých počátků vzniku projektu Děti na startu, moc těší, když se dozvídáme, že mnozí rodiče vybírají školu nebo mateřskou školku podle toho, zda je do projektu Děti na startu zapojena,“ říká Jitka Literová, hlavní manažerka FISAF.cz. Zároveň upozorňuje, že největší zájem o DNS je dlouhodobě na Kladensku, kde je nyní zapojeno 1 100 dětí, a to i v mateřských školách a školních družinách.

Děti na startu
Projekt Děti na startu je určen dětem předškolního a mladšího školního věku a je zaměřený na celkový rozvoj základní pohybové motoriky, koordinace, obratnosti, rychlosti a síly. Foto: Adam Litera, Fisaf.cz

A co dál? Přichází Sport-mánie

Děti na startu Jana Boučková „odpilotovala“ již ve školním roce 2013/2014 v Železném Brodě a Semilech. Jenže, děti po dovršení 9 let stále v těchto lekcích zůstávaly, protože je cvičební program bavil. „Nešlo totiž o dril, nikdo je nenutil soutěžit a stále se s někým porovnávat. Přesně si pamatuji jednu větu dětí, když mi říkaly: „…my jsme sportovní maniaci, chceme všechno zkoušet a bavit se…“ Tehdy jsem si uvědomila, že projekt potřebuje návaznost, aby se i starší děti, které už nespadají do kategorie „do 9 let“, mohly dál bavit sportem. Bylo jasné, že je třeba upravit cvičební lekce tak, aby na sebe vše přirozeně navazovalo. A tak vznikla Sport-mánie, která se řídí stejnou myšlenkou jako Děti na startu, a je pokračováním prvního projektu,“ vysvětluje Jana Boučková.

Sport-mánie je určena dětem od 9 do 15 let. Navazuje sice na Děti na startu, ale svou náplní se od prvního projektu trochu liší. „Zaměřujeme se na pravidla, techniku, zdokonalujeme získané základy z DNS. Hlavní téma ale zůstává stejné – sport nás musí bavit, hýbeme se pro radost a zábavu. Až později se některé děti vyhraní, zjistí, co je nejvíc baví a čemu by se chtěly věnovat, a na základě toho si vyberou „svůj“ sport. Myslím, že právě tak je to správné a přirozené. Děti se naučí všestranným pohybovým dovednostem, „nepřeskočí“ nic důležitého a mohou se pak naplno a dobře připravené věnovat vybrané sportovní disciplíně,“ uzavírá téma Jana Boučková s tím, že projekt Sport-mánie běží již třetím rokem a mohou se do něj zapojit všechna registrovaná střediska Dětí na startu, ale i různé další, nové organizace, zkrátka všichni ti, kdo vychovávají děti starší 9 let k lásce ke sportu a radosti z pohybu.

Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz, který patří mezi nejaktivnější sportovní svazy u nás. Zároveň je nejstarší vzdělávací organizací v oblasti fitness vzdělávání a jako jediný má nejvyšší evropskou akreditaci mezinárodní společnosti EuropeActive. Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz také zaštiťuje celorepublikové osvětové projekty Děti na startu, Sport-mánie a Česko se hýbe.

Více informací na www.fisaf.cz a www.detinastartu.cz

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*