„Radost z pohybu, bez drilu a soutěžení“ – to je motto celorepublikového projektu Děti na startu, jímž prošlo za 8 let jeho existence už tisíce dětí od 4 do 9 let. Kurzy probíhají pod vedením odborně vyškolených trenérů a instruktorů ve školách, družinách i kroužcích a pořadatelé se nyní chtějí ve velkém zaměřit také na mateřské školy a vést tak děti k pohybu ve věku, kdy je to pro ně nejdůležitější…

Děti na startu
Projekt Děti na startu. Foto: Adam Litera, Fisaf.cz

„Děti se chtějí hýbat, ale jejich okolí jim mnohdy brání v přirozeném rozvoji – rodiče například nemají čas s dětmi sportovat nebo s nimi trávit čas v přírodě, důvodem může být i jejich strach, aby si ratolesti neublížily. Děti tak doma nemají přirozenou podporu v pohybových aktivitách, anebo dnes dochází k druhému extrému, kdy jsou přetěžovány při velmi raném zapsání na výkonnostní sporty,” říká Dagmar Rakoušová, ředitelka Mateřské a Základní školy Sluníčko v Turnově, která už se do projektu Děti na startu zapojila.

Tento projekt nabízí zapojeným střediskům ucelený program všestranné pohybové přípravy dětí, přítomnost zkušeného lektora i proškolení pedagogů, kteří se jej účastní. „Zapojením se do projektu a následným ochotným přístupem města jsme získali prostory, kde budeme s dětmi cvičit. Jsme rádi, že tak můžeme rozšířit nabídku naší mateřské školy a dát dětem možnost všestranného rozvoje, právě prostřednictvím rozvoje motoriky. Doufáme, že se brzy projeví nejen pozitivní změny v pohybovém rozvoji dětí, ale pomůžeme tímto způsobem i k motivaci nejmenších k celoživotnímu kladnému vztahu k pohybu,“ dodává Dagmar Rakoušová.

Do projektu se zapojilo 10,5 tisíce dětí ve 252 střediscích

Právě to je cíl celorepublikového projektu Děti na startu, který vznikl pod záštitou Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz a s podporou Ministerstva školství ČR. „Náš projekt je zaměřený na děti ve věku 4 až 9 let, a to na všechny, bez rozdílu. Je určen pro děti malé, velké, subtilní či s nadváhou, děti sportovně založené, nebo naopak, z různých sociálních skupin. Odborně vyškolení trenéři a instruktoři jim pomáhají rozvíjet základní pohybovou motoriku, koordinaci, obratnost, rychlost a sílu. Jsme nadšeni, jakou má náš projekt odezvu – v současnosti se už do něj zapojilo více než 10,5 tisíce dětí ve 252 střediscích z celé republiky,“ upozorňuje autorka projektu Jana Boučková.

U dětí chtějí organizátoři projektu především probudit radost z pohybu. Naučit je, jak správně běhat, udělat kotrmelec, skákat, padat, nebát se míče. Právě všeobecná sportovní průprava bez drilu a soutěžení je důležitá pro to, aby děti získaly do budoucna kladný vztah ke sportu. A čím dříve zjistí, že pohyb je zábava, ale také důležitá věc pro jejich život, tím lépe.

Od ledna 2022 organizátoři projektu spouštějí školení a semináře pro pedagogy z mateřských škol po celé České republice. V teorii, a především v praxi se zaměří na techniky rozvoje jemné a hrubé motoriky u dětí, rozvoj koordinace, ale také na metody vedení nejmenších ke zdravému životnímu stylu.

„Náš vzdělávací systém pro pedagogy je komplexní. Registrovaná střediska, jimiž jsou i mateřské školy, pak všemožně podporujeme – materiálně i další edukací. Osobně si přeji, aby byl náš projekt v každé školce, aby se žádná paní ředitelka nebála do něj zapojit, a aby už i tady byla pro děti osoba, která jim bude dávat podnět, jak se správně hýbat, aby se následně při vstupu do školy na hodiny tělesné výchovy každé dítě těšilo, nebálo se a mělo z pohybu radost. Pak už se nebude nikdo zbytečně omlouvat a sedět na lavičce. Pohyb je totiž pro všechny a v kolektivu je to navíc větší zábava,” uzavírá Jana Boučková.

Jana Boučková - Děti na startu
Jana Boučková – Děti na startu. Foto: www.detinastartu.cz

Děti na startu je úspěšný celorepublikový projekt všeobecné pohybové přípravy, do něhož se zapojilo už 252 středisek a přes 10 500 dětí ve věku od 4 do 9 let. Projekt je zaměřený na rozvoj základní pohybové motoriky, koordinace, obratnosti, rychlosti a síly. Kurzy probíhají pod vedením odborně vyškolených trenérů a instruktorů ve školách, družinách a kroužcích jako součást vyučování nebo po vyučování v mateřských školách v rámci pohybových aktivit v tělocvičnách, sportovních halách, sokolovnách, sportovních klubech, oddílech či ve fitness centrech. Více informací, jak se do projektu zapojit, najdete na www.detinastartu.cz

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*