Následky dlouhé doby, kdy děti nechodily do školy ani do kroužků a neměly pevný řád, jsou znát. Učitelé u nich pociťují menší vytrvalost i snížený respekt k autoritám. Zároveň pozorují výrazný pokles jejich zdatnosti, a naopak nárůst hmotnosti. Sport proto vidí odborníci jako velkou šanci, jak dětem zlepšit kondici a vrátit ztracený režim.

Děti na startu
Projekt Děti na startu. Foto: Adam Litera, Fisaf.cz

„Od učitelů, kteří se po dlouhé odmlce způsobené pandemií znovu setkali ve škole se svými žáky, máme zprávy, že registrují u dětí výrazný pokles jejich zdatnosti, a naopak viditelný nárůst hmotnosti. Zároveň se u dětí obecně ztratila houževnatost a vytrvalost. V důsledku značného psychického zatížení celé společnosti a (fatální) nařízené ztráty pevného režimu, pociťují učitelé také snížení respektu k autoritám. Proto vítáme veškeré dětské sportovní aktivity, jako je například projekt Děti na startu, protože právě pohyb je skvělý nejen pro zlepšení kondice, ale také pro nastavení pravidelného režimu a uvolnění psychického tlaku,“ říká profesor Jiří Suchý z Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy.

Fisaf.cz - Děti na startu
Pro pedagogy základních i mateřských škol, trenéry, rodiče a všechny, kdo se věnují pohybovým aktivitám dětí, jsou určeny kurzy, které FISAF.cz. pořádá. Foto: www.detinatartu.cz

Aktivně proti dětské lenosti i obezitě

Děti na startu, to je název celorepublikového sportovního projektu, který vznikl už před sedmi lety právě proto, aby děti rozpohyboval. Je velmi úspěšný, vždyť do dnešní doby se do něj zapojilo více než 10 500 dětí ve věku od 4 do 9 let! Proto na něj před dvěma lety navázala ještě Sportmánie, která nabízí sportovní aktivity vhodné pro starší děti.

„Ještě dávno před vypuknutím pandemie mělo podle údajů Světové zdravotnické organizace více než 27 % dětí v České republice nadváhu a téměř 10 % dětí bylo obézních. Je skoro jisté, že po dlouhých „lenivých“ měsících, kdy děti nechodily do školy ani do kroužků a celkově se mnohem méně hýbaly, budou nejspíš tato čísla ještě pesimističtější. Zkrátka je třeba vzít na vědomí, že dětská obezita je i u nás velký problém, stejně jako třeba špatné držení těla, které vidíme u řady dětí. I proto vznikl náš projekt Děti na startu, jehož cílem je umožnit sportovat všem dětem od 4 do 9 let bez rozdílu. A aby měli kde pokračovat starší školáci, kteří už Dětem na startu odrostli, vymysleli jsme pro ně Sportmánii,“ přibližuje důvody vzniku obou projektů Jitka Literová, hlavní manažerka z Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz.

Jitka Literová s dětmi
Jitka Literová s dětmi. Foto: www.detinastartu.cz

Šance pro každé dítě

V současné době je do projektu Děti na startu zapojeno 252 středisek, která jsou zastoupena ve všech krajích České republiky. Pohybová průprava probíhá jednou týdně během školního roku, a to ve školách, družinách, kroužcích, mateřských školách, sportovních klubech i fitness centrech, vždy pod vedením odborně vyškolených pedagogů, trenérů a instruktorů. Ti všichni se snaží rozvíjet u dětí základní pohybovou motoriku, koordinaci, obratnost, rychlost a sílu. „Důležité je dát šanci vyzkoušet si sportování všem dětem bez rozdílu – tedy i těm méně pohybově nadaným nebo s nadváhou, z různých sociálních i ekonomických vrstev. V projektu Děti na startu cílíme na základy míčových her, atletiky, motoriky a gymnastiky. Program v rámci Sportmánie pak vytváříme ve spolupráci s dětmi a využíváme přitom aktivity, které jsou vhodné a zajímavé pro tuto věkovou kategorii. Zaměřujeme se třeba na badminton, canicross (běh s pejskem), geocaching, jezdíme na koloběžkách. U obou projektů ale platí – sportovní výkony nijak neporovnáváme, nesoutěžíme. Cílem je, aby pohyb děti hlavně bavil,“ vysvětluje poslání obou projektů jejich autorka Jana Boučková z Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz.

Děti na startu
Projekt Děti na startu je určen dětem předškolního a mladšího školního věku a je zaměřený na celkový rozvoj základní pohybové motoriky, koordinace, obratnosti, rychlosti a síly. Foto: Adam Litera, Fisaf.cz

Děti na startu je úspěšný celorepublikový projekt všeobecné pohybové přípravy, do níž se zapojilo už na 252 středisek a přes 10 500 dětí ve věku od 4 do 9 let. Projekt je zaměřený na rozvoj základní pohybové motoriky, koordinace, obratnosti, rychlosti a síly. Kurzy probíhají pod vedením odborně vyškolených trenérů a instruktorů ve školách, družinách a kroužcích jako součást vyučování nebo po vyučování v mateřských školkách v rámci pohybových aktivit v tělocvičnách, sportovních halách, sokolovnách, sportovních klubech, oddílech či ve fitness centrech.

Více na www.detinastartu.cz

Škola fitness profesionálů FISAF.cz má více než 25letou praxi s vedením kurzů pro instruktory nejrůznějších forem cvičení. Spolupracuje s největšími kapacitami ve svém oboru. Jako první v ČR jí byla udělena akreditace mezinárodní společnosti Europe Active. Ta představuje nejvyšší možné uznání kvality vzdělávacího systému v oblasti fitness v Evropě a FISAF.cz ji získal pro oblast skupinových cvičení a cvičení pro děti.

Více na www.fisaf.cz

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*