Příliš časná specializace ve sportu a náročné tréninky dětem škodí, ale gymnastika je pro jejich celkový rozvoj velkým přínosem. Jak působí, kdy s ní začít a jak poznat dobrého instruktora?

Děti Monkeys Gym
Gymnastika je pro rozvoj dětí velmi důležitá. Foto: www.monkeysgym.cz

„Pro rozvoj dítěte je gymnastika opravdu velmi důležitá – rozvíjí totiž jejich základní pohybové schopnosti, jako je síla, vytrvalost, obratnost, rychlost, pocit jistoty a prostorová orientace, které jsou vždy vzájemně propojeny,“ říká Mgr. Jan Beran, odborný garant Monkey´s Gym, což jsou tělocvičny šité na míru dětem, kde základem je kvalitní metodika cvičení postavená právě na základech gymnastiky, profesionální přístup a zábavná forma výuky.

Gymnastika přispívá k rozvoji koordinačních schopností, funkčnímu rozvoji organismu, má velký vliv na dokonalé ovládání pohybového aparátu i estetické působení každého jedince. Zároveň má své nezastupitelné místo při utváření návyků správného držení těla. Gymnastika je zároveň ideální pohybový základ pro všechny další druhy sportů.

Dívky jsou obratnější, chlapci rychlejší

Děti Monkeys gym
Gymnastika má své nezastupitelné místo při utváření návyků správného držení těla. Foto: www.monkeysgym.cz

Začít s gymnastikou průpravou je vhodné již v raném věku a samotnou gymnastiku doporučuji provádět v předškolním věku dítěte. Na rozvoj pohybových schopností mají vliv vnitřní i vnější předpoklady dítěte. Vnitřními předpoklady rozumíme genetické dispozice, které jsou u pohybových schopností různě zastoupeny. Z těchto důvodů pozorujeme u dětí individuální rozdíly v úrovni pohybových schopností. Ty ovšem ovlivňují i vnější faktory – působení rodiny, školy a profesionálních instruktorů,“ vysvětluje Mgr. Jan Beran, přičemž upozorňuje, že rozdíly mezi dívkami a chlapci cvičícími gymnastiku jsou patrné již od 4. roku věku dítěte. U dívek se lépe projevuje obratnost, u chlapců zase síla, vytrvalost a rychlost.

Přesně cílené cviky

Neopomenutelný přínos gymnastiky spočívá i v tom, že vede k rozvoji celoživotního zájmu cvičenců o pohybovou aktivitu. Určitě pomáhá napravovat svalové nerovnováhy, které mohou nastat při jednostranném přetěžování, chybných pohybových stereotypech atd. Aby však cvičení mělo svůj žádoucí účinek, musí být přesně cílené na určitou oblast, provedeno správným způsobem odpovídajícímu charakteru změn pohybového aparátu. A právě zde hraje nezastupitelnou roli osobnost profesionálního instruktora. Ten musí umět zajistit, aby pohybové činnosti byly vhodné pro daný věk, zralost a schopnost dětí. Zároveň musí kromě bezpečnosti dbát i zásad dopomoci při cvičení na jednotlivém nářadí. Samozřejmostí je jeho trenérská kvalifikace a také přirozená autorita instruktora založená na vzájemné důvěře s dítětem.

Děti Monkeys Gym
Důležitá je kvalitní tělocvična a lektoři. Foto: www.monkeysgym.cz

Tip pro rozhodování, kam děti přihlásit

Kvalitní tělocvičnu poznáte i podle nabídky a stavu cvičebních pomůcek a gymnastického nářadí. Pro cvičení základů gymnastiky je nutná pestrá škála cvičebních pomůcek. Od těch nejjednodušších, např. překážek různých tvarů, s nimiž se děti učí základní akrobatické dovednosti, až po zcela nezbytné gymnastické nářadí – bradla, kladinu, žebřiny či trampolínu, které slouží k nácviku složitějších gymnastických prvků, získání odvahy, koordinace pohybu a prostorové orientace.

Monkey´s Gym jsou tělocvičny šité na míru dětem, kde základem je kvalitní metodika cvičení, profesionální přístup a zábavná forma. Komfortní a moderní prostor je vybaven nářadím určeným přímo pro děti – gymnastické kladiny, bradla, žebřiny, trampolíny, zábavné barevné a měkké cvičební prvky nebo horolezecká stěna. V hodinách nechybí dovednostní aktivity, trénuje se obratnost i rychlost, hrají se hry s míčem i sportovní hry. Lektoři kladou důraz na respekt ke správnému psychomotorickému vývoji u dětí a jejich individuálním dispozicím. Prostředí je nesoutěživé a pozitivní, aby děti pohyb hlavně bavil.

Více na www.monkeysgym.cz

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*