Často se říká, že některé dítě umí padat, a jiné ne. Je toto „umění“ možné ovlivnit a bezpečné pády nacvičit? Určitě ano, a je dobré začít s tím co nejdříve.

Cvičení miminek
Naučte malé děti padat, předejdete tak úrazům. Foto: www.monkeysgym.cz

„Všeobecná pohybová průprava může pomoci s přípravou dětí na bezpečný pohyb již od kojeneckého věku, jelikož včas aktivuje správné pohybové mechanismy, zvyká děti na pravidelný pohyb a má tak kladný vliv na jejich celkový psychomotorický vývoj. U kojenců a batolat můžeme vhodným cvičením usilovat o podporu a postupné rozvíjení těch aktivit, které správnému vývoji odpovídají – otáčení, plazení, lezení, sed a začátky chůze. V každé z těchto fází pak dbáme na správné provádění všech cviků, aby byl pohyb pro děti bezpečný,“ radí Kristýna Přibylová, která vede v Praze dětské tělocvičny Monkey´s Gym, jež jsou vybavené speciálním nářadím pro nejmenší, a kde s dětmi zábavnou formou cvičí zkušení instruktoři.

Škola smyku v tělocvičně?

Při lekcích všeobecné pohybové průpravy u předškoláků se procvičují všechny potřebné dovednosti – hrubá i jemná motorika, svalová souhra, koordinace ruka-oko, cvičení pohybů paží, nohou, posilování zádových a šíjových svalů i celého trupu, hody, skoky atp. – to vše napomáhá k rozvoji pohybového aparátu a dává těmto dětem velký náskok.

„Konkrétně třeba nácvik dopadu je nutné zařadit hned od chvíle, kdy s dětmi trénujeme skoky z výšky,“ upozorňuje Kristýna Přibylová. „Musíme jednak dbát na správnou dopomoc a také na správně provedený doskok. V našich lekcích se těmto aktivitám věnujeme již u dětí od 1,5 roku – společně s rodiči se učí doskakovat na nohy do dřepu, a nikoli na natažené nohy nebo na zadeček. U starších dětí je pak vhodné trénovat správné padání u aktivit, kde lze časté pády očekávat. Velmi typicky se třeba jedná o bruslení – ať již lední nebo in-line. U těchto kurzů by měla lekce začátečníků vždy zahrnovat i nácvik mechanismu pádu tak, aby děti věděly, jak reagovat, když ztratí rovnováhu. Je to podobné tomu, když se dospělí učí reagovat při řízení v případě smyku – také je bezpečnější, když vědí, co dělat, aby minimalizovali následky.“

Organizované lekce jsou účinnější i zábavnější

Cvičení miminek
Organizované lekcemůžete doplnit o cvičení doma. Foto: www.monkeysgym.cz

A proč je lepší cvičit i s kojenci a batolaty pod odborným dohledem, než třeba podle příručky doma? Faktorů, které zvýhodňují organizované cvičení před individuálním doma, je hned několik – lektoři jsou na cvičení s dětmi školení, mají potřebné znalosti o správném psychomotorickém vývoji a vědí, jaké cviky pro jednotlivá období připravit. Odborně stanovená metodika cvičení je totiž pro úspěch velmi důležitá. Kromě toho se v kurzech seznámíte se správným prováděním každého cviku, což mnohdy z příručky nevyčtete. V kolektivu se navíc děti motivují navzájem, mají tendenci opakovat po ostatních, pozorují své vrstevníky a cvičení je díky tomu víc baví. Organizované lekce pak můžete doplnit o cvičení doma – zařaďte cviky, které děti nejvíce baví, a dbejte na jejich správné provádění. Tempo cvičení si zde můžete stanovit sami, což je naopak výhodou domácího prostředí.

Jak poznat správný kurz?

„Profesionálně vedený kurz vždy respektuje vývojové fáze dítěte, probíhá tempem, které je dítěti příjemné, zahrnuje různorodé aktivity a je také zábavou. Kvalitní kurzy mají vždy předem stanovenou metodiku lekcí, která by se v určitých bodech měla opakovat – rodičům to možná může přijít nudné, pro děti je to však jistota, protože vědí, co bude následovat,“ vysvětluje Kristýna Přibylová.

Kristýna Přibylová
Kristýna Přibylová vede v Praze dětské tělocvičny Monkey´s Gym. Foto: www.monkeysgym.cz

Lekce by vždy měla mít úvod a rozcvičku pro zahřátí těla, hlavní část, při níž si děti postupně osvojují dovednosti dle svého věku, a na závěr krátké protažení nebo nějakou oddechovou aktivitu. Nácvik bezpečného pohybu nikdy neprobíhá samostatně, je součástí dalších aktivit a rodiče mnohdy ani nemusí poznat, které jsou cílené právě na prevenci úrazu či pádu.

„Je jednoznačně prokázáno, že děti, které jsou vedeny k pravidelné pohybové aktivitě od útlého věku, jsou šikovnější a mrštnější než jejich vrstevníci, kteří žádné kurzy cvičení nenavštěvují. U dětí sportujících odmalička lékaři dokonce uvádějí, že je postihne méně úrazů, a pokud úraz mají, pak jeho následky jsou mírnější. Jedná se především o typy úrazů, jako jsou pády či skoky z výšky, různá podvrknutí nebo zlomeniny končetin. Pohybově zdatnější děti si často dokážou díky správné koordinaci pohybů lépe poradit s různými nástrahami,“ uzavírá Kristýna Přibylová.

Monkey´s Gym jsou tělocvičny šité na míru dětem, kde základem je kvalitní metodika cvičení, profesionální přístup a zábavná forma. Komfortní a moderní prostor je vybaven nářadím určeným přímo pro děti – gymnastické kladiny, bradla, žebřiny, trampolíny, zábavné barevné a měkké cvičební prvky nebo horolezecká stěna. V hodinách nechybí dovednostní aktivity, trénuje se obratnost i rychlost, hrají se hry s míčem i sportovní hry. Lektoři kladou důraz na respekt ke správnému psychomotorickému vývoji u dětí a jejich individuálním dispozicím. Prostředí je nesoutěživé a pozitivní, aby děti pohyb hlavně bavil.

Více na www.monkeysgym.cz

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*