I když zvýšená teplota, kašel nebo rýma u dětí vypadají nevinně, do tělocvičny rozhodně nepatří. Někdy ale rodiče posílají nemocné děti na cvičení, aby nepřišli o zaplacené lekce. Řešením je vybrat takový kroužek, kde zameškané lekce jednoduše nahradí.

Zvýšená teplota, kašel nebo rýma u dětí vypadají nevinně, do tělocvičny rozhodně nepatří. Foto: www.monkeysgym.cz

„Zvláště na podzim a na jaře, kdy je více nachlazení a chřipkových onemocnění, řešíme poměrně často problém, kdy se na cvičební lekci ocitne dítě, které prokazuje příznaky nemoci. V takovém případě ale musíme trvat na tom, aby se dítě hodiny, byť ji má řádně zaplacenou, neúčastnilo. Je to totiž nejen v jeho zájmu, protože cvičení představuje pro nemocný organismus nepřiměřenou zátěž, ale i v zájmu všech dalších dětí v kolektivu, na které by se mohla infekce přenést,“ říká Kristýna Přibylová z dětských profesionálních tělocvičen Monkey´s Gym.

Buďme rozumní

S tím souhlasí i prof. MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D., z Kliniky dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie FN Brno, který s dětskými tělocvičnami Monkey´s Gym spolupracuje. „Každé cvičení vyžaduje zvýšený přísun energie. A zejména příčně pruhované svalstvo, které je zapojováno při tělesném cvičení dítěte, je obrovskou továrnou, jež spálí mnoho energetických zásob organismu. Stejnou energii však potřebuje organismus na boj s infekcí. Ať už proto, že musí zvýšit tělesnou teplotu, aby zahubil choroboplodné zárodky, nebo na to, aby vytvořil dostatek protilátek na boj s bacily. Pokud tedy budeme tuto energii odebírat a přesouvat ji pro potřebu cvičení, může nám potom chybět pro boj s infekcí.“

Právě viróza je podle profesora Plánky příklad onemocnění, kdy je nutné nechat tělo, aby bojovalo samotné. „Antivirotika nejsou běžně dostupná pro konkrétní druh viru, účinnost je diskutabilní a běžně se nepoužívá. Proto je třeba nechat tělo trochu „zatopit“ a vytvořit dostatečné množství bílých krvinek, které virové toxiny eliminují. Počínající viróza je tedy jistě rozumným důvodem pro odložení tělesné zátěže.“

A jaké jsou reakce rodičů, když je lektor upozorní, že nemocné dítě do hodiny nepatří?

„Jsme rádi, že v převážné většině jsou rodiče schopni situaci pochopit a po vysvětlení s dítětem hodinu opustí. Samozřejmě nikomu není příjemné, když se na jeho dítko v „negativním“ slova smyslu upozorňuje. Proto je nutné zvolit vhodný způsob komunikace s doprovázejícími rodiči, záležitost sdělovat citlivě, ideálně jen danému rodiči spíše než hlasitě před celým kolektivem,“ říká Kristýna Přibylová.

Monkey´s Gym tělocvičny
Monkey´s Gym jsou tělocvičny šité na míru dětem. Foto: www.monkeysgym.cz

Jak fungují „náhradní hodiny“

Výhodou samozřejmě je, když vám v daném centru i v takových případech hodinu omluví, a máte tedy možnost čerpat náhradu. Bohužel ne vždy je to pravidlem.

Pravidla pro náhradní lekce si každé dětské zařízení stanoví samo. „My k této problematice přistupujeme s maximálním pochopením pro rodiče – lekci je možné omluvit v mimořádných případech i bezprostředně před jejím konáním. Pro náhrady pak máme v průběhu celého týdne, tedy i o víkendu, velké množství možností – dítko může přijít do jiné lekce ve své kategorii, na náhradu může přijít jeho sourozenec i do jiné věkové kategorii, může si s sebou přivést kamaráda, když má náhradních hodin víc, nebo si je vybrat v lekcích hravého cvičení, kde děti cvičí bez lektora, pouze s rodiči,“ vysvětluje Kristýna Přibylová z dětských profesionálních tělocvičen Monkey´s Gym.

Právě nedostatek možností pro náhradní hodiny je společně s cenou často důvodem, proč rodiče s dětmi na aktivity docházejí i přes to, že nejsou úplně fit. Bohužel i v dnešní době je totiž hodně dětských kroužků, kde mají náhrady omezené počtem, nepřevádějí je do dalšího období, mají malý výběr pro náhradní hodiny v průběhu týdne, případně jsou všechny ostatní lekce plně obsazené, a rodiče si tak náhradu vlastně ani vyčerpat nemohou.

„To se u nás stát nemůže – je to jednou z našich priorit, součást služby, kterou se snažíme rodičům usnadnit docházku na cvičení,“ říká Kristýna Přibylová. „Omluvy většinou fungují tak, že není nutné je zdůvodňovat. Každé centrum to opět má upraveno jinak, ale s jistotou lze říct, že nikdo důvody nezkoumá. Omezené většinou bývá čerpání náhrad. Ve většině případů se za zmeškané lekce kurzovné nevrací nebo se vrací jen malá část, a to z žádného (ani zdravotního) důvodu.“

Děti v tělocvičně
Důležité je, aby se děti při sportu cítili pohodlně a v pohodě. Foto: www.monkeysgym.cz

Pročtěte si pozorně provozní řád

A jak to funguje v opačném případě, kdy se hodina z nějakého důvodu, třeba kvůli onemocnění lektora, ruší ze strany cvičebního centra? „Taková situace by se v kvalitních centrech stávat neměla, ale samozřejmě výjimečně k ní dojít může. V tom případě se rodičům musí nabídnout možnost náhrady nebo vrácení peněz. Každé zařízení by mělo mít provozní řád, kde jsou pravidla pro podobné okolnosti popsaná. V něm by mělo být srozumitelně popsáno, jaká jsou práva a povinnosti jak na straně centra, tak i na straně rodičů. Je-li tento dokument sestaven dobře, pak zde rodiče vše, co potřebují, najdou srozumitelně napsané,“ říká Kristýna Přibylová.

Týká se to i vyloučení dítěte z docházky, pokud je podezření na možnost nákazy ostatních dětí – jedná se většinou o silnou rýmu, silný a přetrvávající kašel, případně zvýšenou teplotu – tedy stavy, které jsou viditelné a mohou být pro ostatní účastníky cvičení potenciálně infekční. Samozřejmě drobná rýma a občasné zakašlání takovým důvodem nejsou.

„Pro lektora se jedná o poměrně nepříjemnou situaci, a tak je vždy vítáno, když k ní rodič přistoupí s pochopením – přece jen jde i o zdraví jeho dítěte. Primárně by to však měli být rodiče, kdo rozhodnou o omluvení dítka z docházky, a to klidně i v průběhu hodiny. Protože někdy je to právě zvýšená pohybová aktivita a s ní související zátěž, která „rozjede“ doposud klidně se jevící stav malého sportovce. Samostatnou kapitolou jsou pak alergické rýmy či kašel, jejichž četnost se také množí. V takovém případě by rodiče měli předložit centru potvrzení od lékaře, díky němuž pak lektor ví o původu potíží dítka a může se dle toho zařídit, případně ostatním rodičům situaci objasnit,“ uzavírá téma Kristýna Přibylová, zakladatelka dětských profesionálních tělocvičen Monkey´s Gym.

Monkey´s Gym jsou tělocvičny šité na míru dětem, kde základem je kvalitní metodika cvičení, profesionální přístup a zábavná forma. Moderní prostor je vybaven nářadím určeným přímo pro děti – gymnastické kladiny, bradla, žebřiny, trampolíny, zábavné barevné a měkké cvičební prvky nebo horolezecká stěna. Trénuje se obratnost i rychlost, hrají se hry s míčem i sportovní hry. Lektoři kladou důraz na respekt ke správnému psychomotorickému vývoji u dětí a jejich individuálním dispozicím. Tělocvičny Monkeyˈs Gym najdete v Praze v obchodním centru Galerie Harfa, obchodním centru Šestka a v Baby Clubu Juklík ve Stodůlkách.

Více na www.monkeysgym.cz

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*