Vrátit děti od počítačů a obrazovek zpátky do tělocvičen a na hřiště a vypěstovat v nich odmala kladný vztah ke sportu. To je jasný cíl celorepublikového projektu Děti na startu. Je potěšující, že se zvyšuje nejen zájem o samotné kurzy DNS, ale i o školení instruktorů, díky nimž je možné s dětmi cvičit.

Děti na startu
Projekt Děti na startu. Foto: Adam Litera, Fisaf.cz

„V současné době je do celonárodního projektu Děti na startu (dále DNS), který v příštím školním roce oslaví 10 let od svého vzniku, zapojeno 10 570 dětí ve 252 střediscích ve 14 krajích České republiky. O kurzy, které probíhají po celý školní rok pod vedením odborně vyškolených trenérů a instruktorů, je mezi pedagogy, rodiči, a hlavně mezi dětmi velký zájem. Máme radost, že čím dál větší zájem je ale také o školení instruktorů, na jejichž základě je možné s dětmi cvičit a stát se lektorem DNS. Jenom za posledních 14 dnů před zahájením tohoto školního roku prošlo školením 106 nových zájemců o tento projekt,“ informuje Jitka Literová, hlavní manažerka Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz.

Jitka Literová, Malý dobrodruh
Jitka Literová z projektu Děti na startu. Foto: Jaroslav Appeltauer

Jana Hubačová, která je manažerkou vzdělávání FISAF.cz, k tomu dodává: „V kurzech pro nové instruktory se zájemci dozvědí vše podstatné o projektu, o metodice cvičení, náplni hodin a vše si vyzkoušejí v praxi na ukázkové hodině Dětí na startu, kde nechybí základy míčových her, gymnastická průprava, základy atletiky. Zároveň se dozvědí vše důležité o pohybových schopnostech dětí, o jejich výživě, věkových zákonitostech i o možnosti spolupráce s FISAF.cz, který projekt zaštiťuje a zapojeným střediskům a účastníkům nabízí řadu dalších výhod. Termíny a místa konání kurzů jsou pravidelně zveřejňovány na www.detinastartu.cz.“

Ne dril, ale zábava

Celonárodní projekt Děti na startu, který vznikl v roce 2012 pod hlavičkou FISAF.cz a za podpory Ministerstva školství ČR, je zaměřený na celkový rozvoj základní pohybové motoriky dětí, jejich koordinace, obratnosti, rychlosti a síly. Důležité je, že se do něj můžou zapojit všechny děti od 4 do 9 let bez rozdílu, tedy štíhlé, s nadváhou nebo obézní, talentované i netalentované, z měst i vesnic, z různých sociálních i ekonomických vrstev. Prostředí je nesoutěživé, děti sportují pro radost z pohybu, což je jim přirozené.

Praktické je, pokud jsou kurzy DNS propojeny s mateřskou školou, základní školou a družinou. Rodiče pak nemusejí převážet děti po vyučování na tréninky a odpadá třeba i nutnost jezdit o víkendech na soutěže, jak tomu bývá u specializovaných sportů.

Sport-mánie je výzvou pro teenagery

Na projekt Děti na startu navazuje Sport-mánie, která dává příležitost ke sportování dětem od 9 do 15 let. „Když se několikrát opakovala situace, kdy děti po dovršení 9 let chtěly zůstávat v našich kurzech DNS, protože je cvičební program bavil, uvědomili jsme si, že projekt potřebuje návaznost, aby se i starší děti mohly dál bavit sportem,“ vzpomíná Jana Boučková z FISAF.cz, jedna z autorek obou projektů.

Sport-mánie se zaměřuje na pravidla, techniku, zdokonaluje u dětí základy získané v DNS. Až později se některé děti vyhraní, zjistí, co je nejvíc baví a čemu by se chtěly věnovat, a na základě toho si vyberou „svůj“ sport. Děti se tak naučí všestranným pohybovým dovednostem a mohou se pak naplno věnovat vybrané sportovní disciplíně.

Jana Boučková - Děti na startu
Jana Boučková – Děti na startu. Foto: www.detinastartu.cz

„Pro malé děti je pohyb naprosto přirozený, proto bývá snadné nadchnout je pro sportování. U dospívajících už to tak samozřejmé není. Proto vidím jako velký úkol do budoucna oslovit právě tuto věkovou kategorii, která pohyb bytostně potřebuje, aby nelenivěla, netloustla a netrávila čas jen sezením u počítačů a televizí. Věříme, že právě Sport-mánie jim může nabídnout zajímavou alternativu,“ říká Jana Boučková z FISAF.cz.

Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz patří mezi nejaktivnější sportovní svazy u nás. Zároveň je nejstarší vzdělávací organizací v oblasti fitness vzdělávání a jako jediný má nejvyšší evropskou akreditaci mezinárodní společnosti EuropeActive. Odborníci ze Školy fitness profesionálů FISAF.cz mají více než 20letou praxi ve vzdělávání instruktorů, kteří se zaměřují na sportování s dětmi, aerobik a zdravý pohyb. Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz zaštiťuje celorepublikové osvětové projekty Děti na startu, Sport-mánie a Česko se hýbe. Více informací na www.fisaf.cz a www.detinastartu.cz

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*