Stejně jako upadá celková fyzické zdatnost a výkonnost českých dětí, snižuje se také úroveň jejich všeobecných pohybových schopností a dovedností. Pověstné „polínko“ k tomu podle odborníků ještě přiložila dvouletá covidová pandemie, kdy děti téměř přestaly sportovat a pravidelně se hýbat, takže zlenivěly a často i nezdravě ztloustly. Lásce k pohybu je znovu učí instruktoři projektu Děti na startu.

Děti na startu
Projekt Děti na startu. Foto: Adam Litera, Fisaf.cz

„Právě teď je ten správný čas, pokud přemýšlíte o tom, jak se profesionálně zapojit do pohybové výchovy dětí a otevřít třeba začátkem nového školního roku v rámci vašeho sportovního klubu, základní nebo mateřské školy či zcela soukromě pohybově zaměřené kurzy pro děti,“ říká Jana Hubačová ze Školy fitness profesionálů FISAF.cz, která má už pětadvacetiletou zkušenost se vzděláváním sportovních instruktorů a zároveň jako jediná v České republice vlastní i nejvyšší evropskou akreditaci mezinárodní společnosti EuropeActive.

Právě Škola fitness profesionálů FISAF.cz školí zájemce o sportování s dětmi na svých pravidelných kurzech celorepublikového projektu Děti na startu (DNS), do něhož se už za 10 let jeho trvání zapojilo téměř 30 000 dětí ve 285 střediscích ve všech krajích ČR.

Zábavné a dostupné cvičení pro všechny děti

Projekt Děti na startu vznikl v roce 2012 pod hlavičkou Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz, je zaměřený na celkový rozvoj základní pohybové motoriky dětí, jejich koordinace, obratnosti, rychlosti a síly. Důležité je, že se do projektu mohou zapojit všechny děti od 4 do 9 let bez rozdílu, tedy štíhlé, s nadváhou nebo obézní, talentované i netalentované, z měst i vesnic, z různých sociálních i ekonomických vrstev. Prostředí je nesoutěživé, děti sportují pro radost z pohybu, což je jim přirozené.

„Praktické je, pokud jsou kurzy DNS propojeny s mateřskou školou, základní školou a družinou. Rodiče pak nemusejí převážet děti po vyučování na tréninky a odpadá třeba i nutnost jezdit o víkendech na soutěže, jak tomu bývá u specializovaných sportů. Na projekt Děti na startu navazuje Sport-mánie, která dává příležitost ke sportování dětem od 9 do 15 let,“ přibližuje poslání obou projektů jejich autorka, Jana Boučková z FISAF.cz, s tím, že noví instruktoři a střediska mají od pořadatelů vždy velkou podporu: „V kurzech pro nové instruktory se dozvědí vše podstatné o projektu, metodice cvičení, náplni hodin a vše si vyzkoušejí v praxi na ukázkové hodině, kde nechybí základy míčových her, gymnastická průprava, základy atletiky. Zároveň získají přehled o pohybových schopnostech dětí, o jejich výživě, věkových zákonitostech i o možnosti spolupráce s FISAF.cz.“

Jana Boučková - Děti na startu
Jana Boučková – Děti na startu. Foto: www.detinastartu.cz

Tip: Termíny a místa konání kurzů jsou pravidelně zveřejňovány na www.detinastartu.cz. Ten nejbližší se koná 21.–22. května v Semilech, další pak 27.–28. srpna v Praze-Klánovicích. Přínosem jistě budou i přednášky o výživě sportujících dětí.

Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz patří mezi nejaktivnější sportovní svazy u nás. Zároveň je nejstarší vzdělávací organizací v oblasti fitness vzdělávání a jako jediný má nejvyšší evropskou akreditaci mezinárodní společnosti EuropeActive. Odborníci ze Školy fitness profesionálů FISAF.cz mají už 25letou praxi ve vzdělávání instruktorů, kteří se zaměřují na sportování s dětmi, aerobik a zdravý pohyb. Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz zaštiťuje celorepublikový osvětové projekty Děti na startu, Sport-mánie a Česko se hýbe. Více informací na www.fisaf.cz a www.detinastartu.cz

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*