Dnes, s odstupem času, je zcela zřejmé, jak moc negativně pandemie COVID-19 ovlivnila naše každodenní návyky. Velmi znepokojující je především úpadek pohybových aktivit u dětí a jejich zhoršená fyzická kondice. Prázdniny jsou proto jedinečná příležitost, jak děti zase ke sportování vrátit.

Děti na startu
Projekt Děti na startu. Foto: Adam Litera, Fisaf.cz

„V lednu 2022 publikovala Česká unie sportu výsledky svého reprezentativního průzkumu, ve kterém zjišťovala, jak pandemie ovlivnila sportování dětí. Výsledky jsou více než alarmující – asi 40 % sportovních klubů se během září a října 2021 nevrátil dostatečný počet dětí do organizované činnosti. Nejčastějším důvodem byla ztráta zájmu o sport (Česká unie sportu, 2022). Podobná data přinesl i průzkum České komory fitness z listopadu 2021. Až 43 % provozovatelů sportovišť v něm uvedlo, že ve srovnání s obdobím před pandemií je návštěvnost jejich zařízení nižší než 50 %,“ upozorňuje Jana Havrdová, prezidentka České komory fitness a Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz, a dodává, že například ani z některých průzkumů na sociálních sítích, které byly zaměřené na dospívající z celé České republiky a zahrnovaly i otázky týkající se množství jejich pohybové aktivity a vztahu ke sportu, bohužel nevyplynuly žádné optimistické výsledky. Více jak třetina dotázaných totiž uváděla, že jejich sportovní aktivity v porovnání s dobou před pandemií poklesly, a téměř polovina pozorovala zhoršení své fyzické kondice. Více než polovina mladých lidí navíc konstatovala, že během pandemie přibrala na váze.

Dobře investovaný čas

„Rodina je pro vytvoření dobré vazby dítěte s pohybovou aktivitou zcela zásadní. Pokud rodiče sportují a pohyb je součástí jejich každodenního života, osvojí si dítě zdravé návyky aktivního životního stylu úplně přirozeně. Dobrá vazba mezi pohybovou aktivitou a pozitivní emocí vzniká už mezi 2. a 3. rokem života. Až puberta je obdobím, kdy se přirozená potřeba sportovat vytrácí. Pokud i tyhle „nebezpečné“ roky děti s naší pomocí překonají, existuje velká pravděpodobnost, že jim kladný vztah k pohybu a sportování vydrží až do dospělosti,“ připomíná Jana Havrdová z FISAF.cz. Ostatně i ona sama je maminkou tří dětí, které s manželem vedou odmalička tak, aby pro ně byl pravidelný pohyb samozřejmostí. „Každý den vyrážíme s dětmi minimálně na společnou procházku nebo projet se na kolech. Také dovolená je vždy spojená s nějakými pohybovými aktivitami. Věřím tomu, že když rodiče sami nežijí „líně“ a jsou pro své potomky dobrým vzorem, děti pak berou pohyb jako přirozenou a zábavnou součást života,“ říká Jana Havrdová.

Využijme proto prázdniny a celé letní období jako možnost nahradit dětem alespoň částečně pohybové aktivity, o které je pandemie ošidila. Vybíráte jim příměstský tábor? Zvolte ten se sportovním zaměřením. Vymýšlíte rodinnou dovolenou? Přibalte kola, in-line brusle, míče, badmintonové a pingpongové pálky… a zorganizujte ji tak, aby byla letos v ještě aktivnějším duchu než jindy. Nejvíc totiž pro děti uděláme, když jim věnujeme svůj čas, půjdeme jim příkladem a budeme sportovat společně s nimi.

Tip: Jednou z možností, jak děti po celý rok zapojit do pohybových aktivit, představuje celorepublikový projekt Děti na startu, který vznikl pod hlavičkou FISAF.cz a je určen všem dětem od 4 do 9 let. Kurzy probíhají pod vedením odborně vyškolených trenérů a instruktorů ve školách, družinách a kroužcích jako součást vyučování nebo po vyučování v mateřských školkách v rámci pohybových aktivit v tělocvičnách, sportovních halách, sokolovnách, sportovních klubech, oddílech či ve fitness centrech. Během letních prázdnin organizují Děti na startu příměstské i klasické tábory. Více na www.detinastartu.cz

Jana Havrdová.
Jana Havrdová. Foto: www.fisaf.cz

Česká komora fitness reprezentuje český fitness sektor u nás, nastavuje standardy a zkoušky z fitness profesí, organizuje osvětové a odborné akce pro odbornou i laickou veřejnost, spravuje Český registr fitness profesionálů a propojuje český fitness sektor se zahraničím a s aktuálními poznatky a trendy. Více na www.komorafitness.cz

Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz patří mezi nejaktivnější sportovní svazy v ČR. V současné době sdružuje 71 sportovních klubů, 2 159 registrovaných závodníků a každoročně pořádá okolo 40 sportovních soutěží. Odborníci ze Školy fitness profesionálů FISAF.cz mají už 25letou praxi ve vzdělávání instruktorů, kteří se zaměřují na sportování s dětmi, aerobik a zdravý pohyb. FISAF.cz např. zaštiťuje celorepublikové osvětové projekty Děti na startu a Česko se hýbe. Více na www.fisaf.cz

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*