Posilovny dnes neznamenají jen činky, které musíte nepřetržitě zvedat nad hlavy. Češi si velmi oblíbili služby, které moderní centra nabízejí. Jedním z nich jsou i skupinové lekce, cardio stroje a výživové poradenství. Sportem roku 2014 se stalo fitness. Obhájí tento titul i letos?

Fitness, Malý dobrodruh
Posilovna už není jako dřív. Dnes nabízí mnohem pestřejší služby. Foto: www.ceskosehybe.cz

Více než polovina sportovních fitness center má velké prostory (podle průzkumu o rozloze 200 až 999 m²) a nejvíce se zaměřují na skupinové lekce (87,5 %). Druhou nepočetnější skupinu služeb tvoří posilovací stroje (celých 50 %), dále cardio stroje (necelých 49 %) a nabídka funkční zóny (více jak 41 %).

„Významné zastoupení téměř jedné třetiny mají ale také ostatní služby, mezi kterými ve většině případů nechybí solárium, výživové poradenství, ale také například individuální tréninky, trénink EMS, Power Plate, individuální lekce na strojích Pilates a další. V jedné pětině případů jsou v nabídce také SPA a wellness služby jako například masáže, kosmetika, zábaly a podobně,“ upozorňuje na komfortní vybavenost mnohých center prezidentka České komory fitness Jana Havrdová s tím, že saunami či parními kabinami je vybaveno téměř 14 % z nich, bazén mají téměř 4 % a míčové sporty je možno provozovat v 1,25 % míst, které se průzkumu zúčastnily.

Proč nechtějí být Češi klubovými členy?

Průzkum dále odhalil, že v rámci českého podnikatelského prostředí působí jen 10 % klubů na bázi klubového členství oproti centrům, která aplikují jednorázové vstupy, permanentky a jejich kombinace. „Na západ od našich hranic je procento center na klubové bázi přibližně 90 procent. U nás je tedy stále ještě prostor kam růst,“ upřesňuje Jana Havrdová.

Cena členství se podle průzkumu pohybuje od 299 Kč po 5 300 Kč měsíčně, průměrná cena členství ve všech klubech v rámci průzkumu činí 876 Kč. Průměrná cena za jednorázové vstupné je 126 Kč. Nejnižší cena byla respondenty uvedena jako 30 Kč, nejvyšší naopak 1 299 Kč (data však nezohledňují, zda se jedná o vstup na hodinu, či den a co je v ceně zahrnuto).

Jak to bude vypadat v letošním roce?

Provozovatelé fitness center se v průzkumu shodli na mírném optimismu pro letošní rok a očekávají stejné a vyšší příjmy oproti roku minulému. Celkem 37 % center vykazuje své příjmy v řádu 500 tisíc až 5 milionů korun ročně.

Český fitness sektor se však chce především posouvat ještě blíže k veřejnosti. Současným trendem ve světě je Health fitness, tedy navázání spolupráce mezi fitness odborníky, lékaři a fyzioterapeuty, za účelem pomoci osobám s civilizačními onemocněními, kterých výrazně přibývá. Proto se maximálně snažíme nastavit standardy ve vzdělávání fitness odborníků tak, aby nás skupina lékařů a fyzioterapeutů mohla zřetelně identifikovat. Fitness sektor rozhodně může pomoci a již pomáhá při snižování rizika civilizačních chorob,“ připomíná Jana Havrdová.

Stejně důležité je podle odbornice to, aby byl fitness sektor vnímán jako pevná součást českého sportovního prostředí, do kterého bezpochyby patří. „V rámci Evropy je fitness jedničkou mezi sporty a to dokonce před fotbalem a představuje trh o objemu pětadvacet miliard euro s tržním podílem jedenáct procent,“ říká Jana Havrdová o směřování českého fitness sektoru, který se nyní snaží prosadit své pevné místo a postavení v českém sportovním prostředí.

Zacvičte si na Dnech fitness zcela zdarma

Přiblížit nepřeberné možnosti aktivit chce český fitness sektor například akcí Dny fitness s Česko se hýbe, jejíž 5. ročník proběhne 1. až 3. října 2015, kdy na veřejnost čekají 3 dny plné sportu a vstup do stovek sportovišť po celé ČR zdarma! „Naším cílem je rozpohybovat český národ a tyto tři dny představují pro lidi z celé republiky ideální příležitost si vyzkoušet, kde se jim bude nejlépe cvičit a jaký druh cvičení jim nejvíce vyhovuje. Jednotlivá centra zájemcům umožní volný vstup do posiloven, tělocvičen i na nejrůznější skupinové lekce a konzultace s trenéry. Připraven je bohatý doprovodný program v podobě možnosti měření tuku, poradenství s lékaři, výživovými poradci a mnohé další aktivity spojené se zdravým životním stylem. Vždyť fitness není jen o posilování nebo aerobiku. Řada center nabízí širokou škálu pohybových aktivit pro všechny generace, od dvouletých dětí až po seniory,“ uzavírá Jana Havrdová.

Co dalšího průzkum odhalil?

  • 42 % center má mezi 1 – 10 spolupracovníky, 44 % pak mezi 11 – 50. Celých 45 % spolupracovníků má s centrem uzavřenou dohodu. Jen 22 % má pracovní smlouvu.
  • Z dat respondentů dále vyplývá, že více než 16 % oslovených klubů je součástí sítě, která je tvořena 2 a více kluby. Na trhu však převládají kluby, které jsou nezávislé a to téměř 84 %.
  • Celkem 7,5 % respondentů provozuje svůj klub jako franšízu konkrétní značky klubů. Většina respondentů však provozuje zcela nezávislý klub a neplatí franšízovou licenci (více než 92 %).

Více na www.ceskakomorafitness.cz

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*