V dnešní době, kdy věta „mami, jdu na hřiště“ je kvůli různým nebezpečím téměř zapomenuta, musíme jako rodiče najít cestu, jak dětem tyto pohybové zkušenosti a dovednosti zprostředkovat. Hodiny tělesné výchovy pak budou očekávat sebevědomě a s nadšením.

Děti v tělocvičně
Důležité je, aby se děti při sportu cítili pohodlně a v pohodě. Foto: www.monkeysgym.cz

„Vžijeme-li se do pocitů prvňáčka, který přijde na hodinu tělocviku a neumí kotrmelec, skočit snožmo, hodit míč či běhat, pak určitě pochopíme, jak se v tu chvíli cítí. Jen těžko bude dohánět to, co jeho vrstevníci již umí, a bude sport vnímat jako něco, co se mu nedaří. Výsledkem může být v krajním případě i úplné odmítání pohybových aktivit, které povede k tomu, že se je bude učit jen velmi obtížně. Je to zkrátka začarovaný kruh, ze kterého vede jen jedna cesta – vést děti k pohybu již od raného dětství,“ vysvětluje Kristýna Přibylová z dětských tělocvičen Monkey´s Gym, kde se cvičí podle správného psychomotorického vývoje.

Nejdřív kotrmelec, až pak tenis

Bohužel je pravda, že dnešní děti mají mnohem méně přirozeného pohybu, než měli v dětství jejich rodiče. Už nelezou po stromech, neběhají v parku, nehrají si s ostatními vrstevníky na hřišti za domem. S tím souhlasí i Kristýna Přibylová: „Při všech těchto aktivitách mohly děti dříve procvičovat širokou škálu dovedností. Proto je úkolem nás rodičů zajistit, aby děti postupně prošly všemi důležitými fázemi pohybového vývoje, žádná se nevynechala nebo nepřeskočila. Naopak jakákoli specializace nebo předčasná výuka pouze jednoho sportu je velmi nežádoucí. Děti musí získat správné pohybové návyky, nejdříve se naučit kotrmelec a až poté odpalovat míček na tenisovém kurtu,“ upozorňuje odbornice. Kromě toho je podle ní právě rané dětství nejvhodnějším obdobím pro to, aby si děti pohyb zamilovaly. Vzorce, které jim v tomto směru jako rodiče vštípíme, si totiž s sebou ponesou do dalšího života. A díky dobrému základu budou ve sportovních aktivitách šikovnější, možná budou mít před vrstevníky i náskok, což posílí jejich sebevědomí.

Holubička i plavání

U dětí od 3 let až do školního věku je důležitá všeobecná pohybová průprava, která zahrnuje trénink obratnosti, rychlosti, jemné i hrubé motoriky, míčové sporty i cviky zaměřené na koordinaci a rovnováhu. Je velmi obtížné vybrat konkrétně některé, protože cvičení by mělo být pestré a mělo by zahrnovat v každé oblasti širokou paletu cviků.

„Před nástupem do školy by děti určitě měly zvládnout kotoul vpřed, násobené odrazy snožmo, skoky na jedné noze, skok z místa, skoky přes švihadlo, přeskočení překážky, seskoky z vyšší podložky nebo lavičky na měkkou podložku, chůzi na zemi po vyznačené čáře, rovnovážnou polohu na lavičce či nízké kladině (holubičku), skákání panáka a zvládnutí změny směru či jednoduchého rytmického pohybu. V míčových dovednostech pak chytání a házení míče, hod na cíl, vedení míče a kopání do něj,“ vyjmenovává základní pohybové aktivity Kristýna Přibylová a přidává ještě jednu osobní zkušenost. Podle ní je velmi vhodné, aby děti uměly ještě před zahájením školní docházky samy plavat, a to bez použití plaveckých pomůcek (rukávků, vestiček, kruhů…). Je to dobré pro jejich sebevědomí, ale i rodiče se pak cítí mnohem klidněji, když děti odjíždějí třeba na tábor nebo školní výlet. Ideální samozřejmě je, pokud získají správné návyky od odborníků při kurzech plavání.

Děti Monkeys Gym
Důležitá je kvalitní tělocvična a lektoři. Foto: www.monkeysgym.cz

Příklady dalších vlivů na zhoršující se kondici dětí

  • Genetický základ – ale nesmí se přeceňovat, tvoří jen 10-15 %.
  • Strava – každé sedmé dítě v ČR trpí nadváhou v důsledku nevhodného jídla a nedostatku pohybu.
  • Méně vhodných prostorů – ubývá míst, kde by se děti mohly venku volně a bezpečně pohybovat; o něco lepší podmínky jsou na venkově než ve velkých městech.
  • Dlouhé vysedávání před televizí a počítačem – podle průzkumů tak tráví až polovina dětí dvě až tři hodiny denně.
  • Nedostatek času a strach rodičů – dospělí jsou pracovně vytížení, nemají na děti dostatek času a bojí se o jejich bezpečnost, pokud se pohybují samy venku.

Monkey´s Gym jsou tělocvičny šité na míru dětem, kde základem je kvalitní metodika cvičení, profesionální přístup a zábavná forma. Komfortní a moderní prostor je vybaven nářadím určeným přímo pro děti – gymnastické kladiny, bradla, žebřiny, trampolíny, zábavné barevné a měkké cvičební prvky nebo horolezecká stěna. V hodinách nechybí dovednostní aktivity, trénuje se obratnost i rychlost, hrají se hry s míčem i sportovní hry. Lektoři kladou důraz na respekt ke správnému psychomotorickému vývoji u dětí a jejich individuálním dispozicím. Prostředí je nesoutěživé a pozitivní, aby děti pohyb hlavně bavil. Tělocvičny Monkeyˈs Gym najdete v Praze v obchodním centru Galerie Harfa, obchodním centru Šestka a v Baby Clubu Juklík ve Stodůlkách.

Více na www.monkeysgym.cz

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*