O prázdninách bohužel dětských úrazů přibývá. Dá se jim vůbec předejít? Samozřejmě základ je vždy vědět, kde se děti nacházejí a co dělají. K prevenci úrazů pak přispívá, pokud jsou děti zvyklé sportovat. Bývají totiž šikovnější a umí i „lépe“ padat.

Monkey´s Gym - cvičení dětí
K prevenci úrazů pak přispívá, pokud jsou děti zvyklé sportovat. Foto: www.monkeysgym.cz

„Děti, které jsou zvyklé sportovat, jsou obratnější, proto u nich nedochází tak často k pádům. A pokud přece, padají šikovně. Velkou výhodu mají podle mého názoru třeba účastníci kurzů in-line i zimního bruslení, kde je nácvik pádů jednou ze základních technik,“ říká Kristýna Přibylová z profesionálních dětských tělocvičen Monkey´s Gym. „Pohybově aktivní děti mívají i výkonnější, silnější, a tedy méně zranitelný svalově-kosterní systém, proto u nich nedochází tak často k úrazům. A pokud už nastanou, mívají většinou mírnější průběh. Jedná se především o typy úrazů, jako jsou pády či skoky z výšky, různá podvrknutí nebo zlomeniny končetin. Důležitou roli samozřejmě hraje i stravování v rodině. Jestliže je dítě zvyklé jíst v duchu zdravé výživy, má to bezpochyby pozitivní vliv na pevnost kostí.“

Dvě hodiny odborné výuky týdně

Máte strach pustit dítě na hřiště? Bojíte se, že odněkud spadne, nebo se zraní při hrách s kamarády? Nebo si dokonce myslíte, že nemá „pohybové nadání“, a proto je zranitelnější? Pak je ten nejvyšší čas přihlásit ho do sportovního kroužku.

„Dítě předškolního a raného školního věku by mělo mít 3 hodiny denně přirozeného pohybu, ať už ve školce, škole, kroužcích, v přírodě, nebo doma s rodiči. Ideální je u dětí tohoto věku zařadit týdně 1-2 hodiny všeobecné pohybové průpravy pod vedením vzdělaných a zkušených lektorů. Důvodem je nejen podpora správných pohybových vzorů, ale i zbavení se fixace na již vytvořené špatné pohybové návyky,“ upozorňuje Kristýna Přibylová s tím, že při těchto lekcích se u předškoláků procvičují všechny potřebné dovednosti – hrubá i jemná motorika, svalová souhra, koordinace ruka-oko, cvičení pohybů paží, nohou, posilování zádových a šíjových svalů i celého trupu, hody, skoky. Komplexnost takového cvičení napomáhá rozvoji pohybového aparátu a dává těmto dětem ve sportovní přípravě velký náskok.

Monkeys Gym - děti na kladině
Nácvik dopadu je nutné zařadit hned od chvíle, kdy s dětmi trénujeme skoky z výšky, Foto: www.monkeysgym.cz

Jak správně padat?

„Konkrétně nácvik dopadu je nutné zařadit hned od chvíle, kdy s dětmi trénujeme skoky z výšky,“ upozorňuje Kristýna Přibylová. „Musíme jednak dbát na správnou dopomoc a také na správně provedený doskok. V našich lekcích se těmto aktivitám věnujeme již u dětí od 1,5 roku – společně s rodiči se učí doskakovat na nohy do dřepu, a nikoli na natažené nohy nebo na zadeček.“

U starších dětí je pak vhodné trénovat správné padání u aktivit, kde lze časté pády očekávat. Typické je bruslení – in-line i lední. U těchto kurzů by měla lekce začátečníků vždy zahrnovat i nácvik mechanismu pádu tak, aby děti věděly, jak reagovat, když ztratí rovnováhu.

„Lekce by vždy měla mít úvod a rozcvičku pro zahřátí těla, hlavní část, při níž si děti postupně osvojují dovednosti dle svého věku, a na závěr krátké protažení nebo nějakou oddechovou aktivitu. Nácvik bezpečného pohybu nikdy neprobíhá samostatně, je součástí dalších aktivit a rodiče často ani nemusí poznat, které jsou cílené právě na prevenci úrazu či pádu,“ říká Kristýna Přibylová z profesionálních dětských tělocvičen Monkey´s Gym.

Jak poznat profesionálně vedený kurz?

  • vždy respektuje vývojové fáze dítěte
  • probíhá tempem, které je dítěti příjemné
  • zahrnuje různorodé aktivity a je zábavný
  • má vždy předem stanovenou metodiku lekcí, která se v určitých bodech opakuje. Pro děti je to jistota, protože vědí, co bude následovat

    Monkey´s Gym - cvičení dětí
    Monkey´s Gym jsou profesionální dětské tělocvičny určené dětem od 6 měsíců do 7 let. Foto: www.monkeysgym.cz

Monkey´s Gym jsou profesionální dětské tělocvičny určené dětem od 6 měsíců do 7 let, kde je vše vytvořené dětem na míru. Lektoři pořádají ukázkové hodiny zdarma, kde si můžou děti vše předem vyzkoušet a rodiče prohlédnout. K dispozici je gymnastické nářadí (kladiny, žebřiny, bradla, trampolína) vyrobené speciálně pro děti, vyměkčený povrch pro měkké dopady i dostatečně velký cvičební prostor.

Děti nadchne zábavné barevné prostředí i hravá forma výuky, při níž ovšem odborně vzdělaní lektoři kladou důraz na respekt ke správnému psychomotorickému vývoji u dětí a jejich individuálním dispozicím. Tělocvičny Monkeyˈs Gym najdete v Praze v obchodním centru Galerie Harfa, obchodním centru Šestka a v Baby Clubu Juklík ve Stodůlkách. Narozeninové oslavy probíhají v Monkey´s Harfa a Monkey´s Šestka.

Více na www.monkeysgym.cz

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*