Díky gymnastice si děti nejen zpevní tělo, ale naučí se také koordinaci pohybů či prostorové orientaci. Na co si ale dát pozor? Podle odborníků není jednostranné zaměření na gymnastiku vhodné u dětí v útlém věku – doporučují doplnit tuto dovednost o další všeobecné pohybové aktivity a zařadit ji ve vhodném věku dětí, ideálně u předškoláků, kteří již prošli nějakým všeobecným pohybovým kroužkem. Metodika lekcí gymnastiky by také měla být správně sestavena a výuka by měla probíhat na gymnastickém náčiní vyrobeném na míru dětem, nikoliv dospělým.

Děti Monkeys gym
Gymnastika má své nezastupitelné místo při utváření návyků správného držení těla. Foto: www.monkeysgym.cz

„Hodně prvků gymnastické průpravy se řadí k základům pohybových dovedností. Metodika našich kurzů cvičení, kterou jsme speciálně sestavili s citem pro dětské potřeby, je na gymnastice také částečně postavená a zahrnuje tedy i průpravu v důležitých oblastech, jako je síla, obratnost, vytrvalost, rychlost, koordinace pohybů nebo trénink rovnováhy. Velkým přínosem cvičení, které z gymnastiky vychází, je i podpora návyků pro správné držení těla a koordinované ovládání celého pohybového aparátu. Jako základ pro pozdější sportovní specializaci je pak ideální doplnit gymnastiku o další dovednosti,“ vysvětluje Kristýna Přibylová z profesionálních dětských tělocvičen Monkey´s Gym.

Gymnastice musí předcházet důkladná pohybová průprava

Se cvičením je podle odbornice vhodné začít již u miminek, základy gymnastické průpravy pak můžeme zařadit zhruba v předškolním věku. „Nejprve je důležité se zaměřit na důkladnou průpravu tak, aby tělo před samotným nácvikem gymnastiky mělo zpevněné všechny důležité svalové partie. Zajímavé je, že již u takto malých dětí můžeme pozorovat rozdíly mezi dívkami a chlapci, kteří do kurzů docházejí – zatímco chlapci dominují spíše v aktivitách zaměřených na rychlost, vytrvalost a sílu, dívky dělají obvykle rychlejší pokroky v obratnosti a pružnosti,“ dělí se o zkušenosti z vlastní praxe Kristýna Přibylová s tím, že například v Monkey´s Gym začínají s gymnastikou u dětí ve věku pěti let a ideálně poté, co předtím prošly přípravným kurzem právě zde a získaly tak základy pohybových dovedností. „V kurzech gymnastiky se zaměřujeme hlavně na průpravné cviky pro stojku, přemet a cvičení se švihadlem. K tomu vždy doplňujeme hlavní cvik měsíce na našich gymnastických nářadích, aby děti i zde postupně získávaly zkušenosti a správné návyky, a zařazujeme pohybové hry, které vycházejí z gymnastických dovedností.

Cvičení s měkkými míči děti baví a je vhodné už pro miminka (Foto: www.monkeysgym.cz)

Gymnastické nářadí ano, ale vyrobené dětem na míru

Pokud vybíráte cvičení pro mladší děti, odbornice doporučuje soustředit se při výběru zařízení, kam na kurz budete docházet, také na to, aby bylo vybaveno cvičebním nářadím vyrobeným přímo pro děti. „Zejména pro věkovou kategorii od dvou a půl do tří let je důležité, aby děti měly možnost cvičit na gymnastickém nářadí, které je vhodně přizpůsobeno jejich věku. Na trhu je dnes velký výběr kurzů a rodiče se sami mohou rozhodnout, čemu dají přednost. My například v lekcích věnujeme více než polovinu času právě cvičení na nářadí. Tyto aktivity jsou pro děti velmi atraktivní a hodně je baví. Kromě toho, že objevují nové cviky, jsou pro ně kladina nebo bradla i velkou výzvou. Mohou tak postupně trénovat a zdokonalovat se v dovednostech, s nimiž se obvykle nemají možnost jinde setkat – ať již je to vzpor na bradlech, balancování na kladině, šplhání na žebřiny s pomocí lana nebo mnoho dalších cviků, které jsme pro ně v našich zábavných kurzech přichystali …,“ přibližuje náplň kurzů v profesionálních dětských tělocvičnách Monkey´s Gym Kristýna Přibylová.

Kristýna Přibylová Monkey´s Gym
Kristýna Přibylová. Foto: www.monkeysgym.cz

Pravidelné lekce gymnastiky pro děti od 5 do 7 let pořádají v profesionálních dětských tělocvičnách Monkey´s Gym. Tento kurz vytvořili odborníci speciálně pro předškolní děti, protože gymnastika je výborným základem veškeré další pohybové průpravy nebo specializace. Děti tady mají – díky propracované metodice – možnost zdokonalit se v dovednostech na gymnastickém nářadí, posílit si svaly a celkově si vylepšit fyzickou zdatnost. Základem hodin je cvičení na gymnastickém nářadí, jako je kladina, bradla, žebřiny či švédská bedna, které je doplněné o důkladné rozcvičení, sportovní hry i závěrečné protažení. Lekce jsou plné legrace, prostředí je barevné, bezpečné a prostory slouží výhradně dětem. Samozřejmostí jsou zde malé cvičební skupiny, prosklená tělocvična, baby-friendly prostředí a společná radost z každého dětského pokroku. Monkey’s Gym najdete na čtyřech místech v Praze – v Galerii Harfa na Praze 9, v centru Juklík na Praze 5, v OC Šestka na Praze 6 a ve Westfield Chodov na Praze 4. Více na www.monkeysgym.cz

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*