Rozmýšlíte, které kroužky budou od září pro vaše dítě ty pravé? Určitě jim dopřejte aspoň jeden sportovní. Při jeho výběru pak zvažte nejen záliby dítěte, ale také jeho věk a schopnosti. A nebojte se ani podzimních kurzů plavání – děti budou otužilejší a méně náchylné k onemocněním.

Děti na startu
Projekt Děti na startu zaštiťuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a jeho cílem je dodat dětem od 4 do 9 let radost z pohybu bez stresu z výkonů. Foto: www.ceskosehybe.cz

„I když se nabízejí už pro předškoláky kroužky zaměřené na jednu sportovní disciplínu, třeba hokej nebo balet, raději s nimi počkejte, až budou děti o pár let starší, jinak jim hrozí jednostranná zátěž. V tomto věku děti naopak potřebují co nejvšestrannější pohybovou průpravu, a to ideálně ve vedeném kroužku jedenkrát až dvakrát týdně. Jako doplněk by pak rodiče několikrát do týdne měli dětem zajistit i pohyb nevedený, spontánní – ať již je to hraní na hřišti, jízda na kole, zábavné procházky nebo třeba skákání na trampolíně. To je podle odborníků pro děti do sedmi let ideální kombinace, aby se dostatečně hýbaly, a přitom nebyly jednostranně nebo nadměrně přetížené,“ doporučuje Kristýna Přibylová z dětských profesionálních tělocvičen Monkey´s Gym.

Probouzíme lásku ke sportu (vhodné pro věk 2-4 roky)

V tomto věku je hlavní snahou vytvořit u dětí pozitivní vztah k pohybu. Jak dítě roste, kvalita pohybů, zručnost, svalová souhra, obratnost i fyzická výkonnost se přirozeně zvyšují. To je vhodné využít k podpoře a rozvoji pohybových aktivit. Dítě se zároveň učí spolupráci s ostatními dětmi a vytváří si sociální vazby. V tomto období je velmi důležité dbát jednak na místo, kde dítko cvičí, ale i na přístup lektorů – obojí by mělo respektovat to, že děti si musí na vedený pohyb nejdříve zvyknout. A to v příjemném, milém a vstřícném prostředí.

Tip lektorky: „Děti ve věku mezi 2,5 a 3 roky se často jen těžko odpoutávají od rodičů. V našich kurzech jim proto umožňujeme být po přechodnou dobu společně, aby děti získaly potřebnou jistotu a zvykly si na jiný způsob cvičení v lekcích bez rodičů. Dodržujeme pravidlo malých skupinek a maximálně 5 dětí na jednoho lektora. Cvičení na nářadí doplňujeme zábavnou dráhou tak, aby děti na stanovištích nečekaly, a z hodiny si odnesly co nejvšestrannější zážitky

Monkeys Gym děti
Prostředí, ve kterém se děti pohybují, velmi ovlivňuje i jejich psychiku. Foto: www.monkeysgym.cz

Směřujeme energii správným směrem (vhodné pro věk 4-7 let)

Děti v tomto věku jsou většinou velmi živé, proto je záměr nasměrovat jejich energii v hodinách cvičení správným směrem. Jako základ pro další sportovní specializaci slouží cíleně připravená metodika postavená na základech gymnastiky a atletiky, doplněná o důležité dovednosti v míčových hrách. Taková metodika klade důraz na všestranný pohybový rozvoj při zapojení svalů celého těla. Zařazují se složitější cviky na velkém nářadí, posiluje se svalová soustava úměrně věku dítěte, rozvíjí se jemná i hrubá motorika, děti se věnují pohybovým a míčovým hrám.

Tip lektorky: „V hodinách klademe důraz na cvičení na gymnastickém nářadí, které je pro děti zábavné a současně je učí důležitým základům. Lekce pravidelně prokládáme obtížnějšími sportovními hrami, které jsou již zaměřené na logické myšlení a kombinaci. Při cvičení zpíváme s dětmi anglické a české písničky a prohlubujeme tak jejich všestranný rozvoj.“

Učíme se základům nejznámějších sportů (vhodné pro věk 5-7 let)

V tomto období je velmi vhodné, aby děti dostaly obecné základy různých sportů, avšak bez úzké specializace a nutnosti věnovat se konkrétnímu sportu intenzivně či závodně. Díky obratnosti, kterou takto získají, budou mít ve srovnání se svými vrstevníky příjemný náskok. V tomto věku již pravidelně zařazujeme také protahování, kterému se děti učí postupně s cílem, aby se stalo nedílnou součástí pohybových návyků.

Tip lektorky: „V průběhu semestru se po několik hodin věnujeme fotbalu, basketbalu, házené, volejbalu, tenisu, hokeji, golfu, gymnastice, atletice… A to vždy zábavnou formou, která je kromě praktické části doplněna i o teoretickou průpravu, kdy děti seznámíme s pravidly konkrétní disciplíny, její historií, známými sportovci i největšími úspěchy,“ říká Kristýna Přibylová z dětských profesionálních tělocvičen Monkey´s Gym.

Baby Club Juklík
Děti si zasportují a pobaví se v Juklíku. Foto: www.juklik.cz

Plaveme a otužujeme se pro zdraví (vhodné pro věk 2-7 let)

Podle odborníků je jisté, že pravidelné plavání dětí přispívá k jejich lepšímu zdraví – jsou otužilejší, méně je trápí nemoci dýchacích cest, kožní choroby i záněty středního ucha.

„Rodiče mají s blížícím se podzimem často obavy, aby děti nebyly kvůli plavání více nemocné. Podle našich zkušeností je tomu přesně naopak – právě v období nejčastějších nachlazení a zánětů nosohltanu je plavání nejpřirozenější formou otužování a děti díky němu mnohem lépe odolávají nemocem. Je však třeba dodržet určité zásady. Jednou z nich je správná aklimatizace po plavání,“ doporučuje Štěpánka Štrougalová, která stála u zrodu Baby Clubu Juklík, jenž dnes patří k nejrespektovanějším plaveckým klubům v republice, s největší zkušeností s provozem malých bazénů pro děti.

Tip lektorky: Pokud si vybíráte plavecké zařízení pro děti, ujistěte se, že jeho součástí je i herna. Tady se, hezky v teple a mezi hračkami, po pobytu ve vodě dokonale aklimatizují. Jejich organismus získá čas přizpůsobit se teplotním změnám a přechod do venkovního prostředí pro něj nebude představovat takový šok.

Jitka Literová s dětmi
Jitka Literová s dětmi. Foto: www.detinastartu.cz

Bavíme se sportem (vhodné pro věk 4-9 let)

Projekt nazvaný Děti na startu je určen všem dětem bez rozdílu od 4 do 9 let. Kurzy se konají po celé republice v mateřských a základních školách i ve sportovních klubech. Instruktoři se věnují všeobecné pohybové přípravě a nechybí ani hry, soutěže a nejrůznější zábavné akce.

Tip lektorky: „Naším cílem je umožnit sportovat všem dětem bez ohledu na sociální postavení rodičů, rasu či národnost. Cvičí tady spolu více i méně pohybově nadané děti, bez ohledu na jakýkoliv handicap, štíhlé i s nadváhou, ale všechny s nadšením,“ říká Jitka Literová, manažerka projektu, který zaštiťuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Sportovní kroužky, které budou děti bavit:

Však už jejich názvy znějí slibně! Rošťáci, Šídla, Parťáci, Sporťáci…

Kurzy v Monkey´s Gym (Harfa, Šestka a Juklík) začínají: 2. 9. 2019 a končí 2. 2. 2020.

Semestr má 21 nebo 19 lekcí – podle toho, který den a na jaké pobočce lekce probíhá.

Zkušební hodinu má nový klient zdarma.

V průběhu semestru je možný přestup z jedné kategorie do druhé, pokud to odpovídá věku a pohybovým dovednostem dítěte.

Monkey´s Gym jsou tělocvičny šité na míru dětem, kde základem je kvalitní metodika cvičení, profesionální přístup a zábavná forma. Moderní prostor je vybaven nářadím určeným přímo pro děti – gymnastické kladiny, bradla, žebřiny, trampolíny, zábavné barevné a měkké cvičební prvky nebo horolezecká stěna. Trénuje se obratnost i rychlost, hrají se hry s míčem i sportovní hry. Lektoři kladou důraz na respekt ke správnému psychomotorickému vývoji u dětí a jejich individuálním dispozicím. Tělocvičny Monkeyˈs Gym najdete v Praze v obchodním centru Galerie Harfa, obchodním centru Šestka a v Baby Clubu Juklík ve Stodůlkách. Více na www.monkeysgym.cz

Baby Club Juklík je dětské centrum, které je od roku 1988 průkopníkem v metodice kojeneckého plavání a konzultantem při tvorbě jeho hygienických norem. Dnes provozuje několik bazénů, a kromě plavání pro nejmenší nabízí kvalitní plaveckou školu pro starší děti, plavání pro těhotné, aqua-aerobic a zábavné i vzdělávací aktivity pro rodiny, www.juklik.cz

Projekt Děti na startu zaštiťuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a jeho cílem je dodat dětem od 4 do 9 let radost z pohybu bez stresu z výkonů (více na www.ceskosehybe.cz)

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*