Kladný vztah k pohybu získají malé děti jedině tehdy, když je nebudeme do cvičení nutit, ale budou si moct samy vybrat, co chtějí dělat. A jak by měla taková moderní přívětivá tělocvična vypadat a fungovat, aby se v ní dětem líbilo, a zároveň získaly správné pohybové základy?

Monkeys Gym - Děti v pohybu
Dětem stále víc chybí kompenzace vhodným pohybem. Foto: www.monkeysgym.cz

„Důležité je děti od prvního okamžiku nadchnout – už při prvním vstupu do tělocvičny jim musí být jasné, že tady je čeká něco úžasného: zábava, zážitky, dobrodružství… Když uvidí spoustu lákavého nářadí a barevných cvičebních pomůcek, musí mít okamžitě nutkání všechno vyzkoušet. Je to ten nejpřirozenější způsob, jak je zapojit do pohybových aktivit. Naše výuka je postavena na hravosti a zábavě, kterou děti v tomto věku potřebují, a samozřejmě na důkladné znalosti správných postupů vzhledem k jednotlivým fázím jejich psychomotorického vývoje,“ říká Kristýna Přibylová z profesionálních dětských tělocvičen Monkey´s Gym, která u nás projekt unikátních tělocvičen pracujících s moderním konceptem pohybové všestrannosti, a určených dětem od šesti měsíců do 7 let, před 10 lety „spustila“. Impulzem byla její osobní zkušenost, kdy marně hledala pro svého tehdy 2letého, pohybově nadaného a velmi temperamentního synka vhodnou tělocvičnu.

„Tehdy se nabízely jen standardní kurzy dětského cvičení v prostorách různých mateřských center nebo posiloven pro dospělé, kde to nebylo pro děti přizpůsobené. Proto vznikly naše profesionální dětské tělocvičny, ve kterých se dnes děti v moderním prostředí a moderními metodami učí základům, které se jim budou hodit do dalšího sportovního života. Našim cílem je připravit je nejen na „školní tělocvik“, ale také na další sportovní specializaci, dát jim potřebné základy, vštípit lásku k pohybu, ukázat, jak zábavné cvičení může být,“ říká Kristýna Přibylová, jíž jako inspirace pro projekt posloužily podobné profesionální dětské tělocvičny, které měla předtím možnost navštívit při svém pobytu v USA.

Hravé cvičení bez omezení si děti můžou vyzkoušet v otevřených hodinách!

Velkou předností profesionálních dětských tělocvičen Monkey´s Gym jsou tzv. otevřené hodiny, kdy můžou rodiče s dětmi přijít – bez nutnosti pevné rezervace na daný termín a semestr – a vše si na místě vyzkoušet. Dětem jsou k dispozici všechna nářadí vyrobená speciálně pro ně, jako jsou kladiny, bradla, žebřiny, trampolíny, opičí dráhy, míče, nejrůznější zábavné barevné a měkké cvičební prvky, horolezecká stěna a mnohé další.

„Zkušený lektor rodiče na začátku hodiny nejprve seznámí s vybavením tělocvičny a cviky, které mohou děti na jednotlivých nářadích provádět, pomůže s případnou organizaci sportovních her nebo ukáže správnou asistenci při provádění jednotlivých cviků. Koncept Hravého cvičení není přesně stanoven a řídí se čistě jen tím, čemu se děti chtějí věnovat,“ vysvětluje Kristýna Přibylová a jen na závěr připomíná nutnost předem si telefonicky ověřit aktuální dostupnost v den a čas, kdy se do tělocvičny Monkey´s Gym chystají.

5 poznávacích znamení kvalitní dětské tělocvičny

  1. Povrch tělocvičny je pokrytý speciálním kobercem, který je zárukou měkkých dopadů a minimalizuje bolesti při pádech, jimž se při cvičení a pohybových hrách nelze zcela vyhnout.
  2. Je zde vždy dostatek místa například pro bezpečnou výuku kotoulu a přiměřeně velký prostor pro trénink základních gymnastických cviků, kvalitní rozcvičku a míčové hry.
  3. Interiér působí vesele a hravě barevným zpracováním, měkkými cvičebními prvky i výzdobou na stěnách.
  4. K základní výbavě patří pravé gymnastické nářadí uzpůsobené malým cvičencům. Ve vybavení by neměla chybět kladina, žebřiny, bradla, trampolína a lavička.
  5. Zcela zásadní je odborné vedení – lektoři musejí být zkušení profesionálové, kteří se dětem stoprocentně věnují.
Kristýna Přibylová Monkeys Gym
Kristýna Přibylová z dětských tělocvičen Monkeyˈs Gym. Foto: www.monkeysgym.cz

Monkey´s Gym jsou profesionální dětské tělocvičny určené dětem od 6 měsíců do 7 let. Koncept pohybové všestrannosti, na kterém je odborníky speciálně zpracovaná metodika zdejšího cvičení postavená, zahrnuje vše, co si děti musí v prvních letech svého života v oblasti sportu osvojit. A pro úspěch výuky je taková metodika úplným základem. Děti nadchne zábavné barevné prostředí i hravá forma výuky, při níž odborně vzdělaní lektoři kladou důraz na respekt ke správnému psychomotorickému vývoji dětí a jejich individuálním potřebám. Tělocvičny Monkeyˈs Gym najdete v Praze v OC Galerie Harfa, OC Šestka a v Baby Clubu Juklík ve Stodůlkách. Více na www.monkeysgym.cz

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*