Kotrmelec, jak se také kotoulu říká, patří k základním akrobatickým cvikům, které by děti měly zvládnout už v předškolním věku. Přesto s ním řada z nich bojuje ještě na základní škole. Přinášíme návod, jak děti naučit kotoul vpřed snadno a hlavně správně.

Návod, jak naučit dítě kotoul, a jakých chyb se přitom vyvarovat (Foto: www.monkeysgym.cz)

„Řadu pohybových dovedností by si děti měly osvojit ještě před nástupem do školy. Jedná se o všeobecnou pohybovou průpravu, která zahrnuje trénink obratnosti, rychlosti, jemné i hrubé motoriky, míčové sporty i cviky zaměřené na koordinaci, rovnováhu a prostorovou orientaci. Kromě kotoulu vpřed sem patří například různé druhy skoků (odrazy snožmo, skoky na jedné noze, skoky přes švihadlo i přes překážky, seskoky z vyšší podložky nebo lavičky na měkkou podložku). Předškoláci by už také měli umět chodit po vyznačené čáře, udržet se v rovnovážné poloze na lavičce či nízké kladině, skákat panáka a házet i chytat míč nebo si s ním kopat,“ říká Kristýna Přibylová z profesionálních dětských tělocvičen Monkey´s Gym.

Jak postupovat při výuce kotoulu vpřed

„Před samotnou výukou kotoulu vpřed je potřeba nejprve najít vhodnou podložku. V počátku je nejlepší lehce šikmá plocha, která dítěti pomůže s potřebnou rotací, není to však podmínkou. Výhodou je také měkčí povrch, proto učíme dítě kotoul na žíněnce nebo měkké podložce,“ doporučuje Jan Beran, odborný konzultant profesionálních dětských tělocvičen Monkey´s Gym.

  1. Začneme průpravným cvikem, tzv. kolébkou. Dítě si lehne na podložku, uchopí obě kolena a současně s bradou je přitáhne k hrudníku. V této poloze provádí houpání vpřed i vzad. „Cvik opakujeme vícekrát, zařazujeme do různých her s dětmi ještě předtím, než je začneme učit kotoul,“ doplňuje Kristýna Přibylová.
  2. Samotný nácvik kotoulu probíhá tak, že se dítě postaví s nohama mírně od sebe. Vyzveme jej k zamávání sluníčku – cílem je, aby se vytáhlo do výšky.
  3. Následuje položení obou rukou na podložku ve vzdálenosti asi 10-20 cm před špičky nohou a pokrčení do podřepu až dřepu. „V této pozici dítě vyzveme, aby se podívalo na své bříško, na pupík. Jednu svou ruku dáme na zátylek dítěte, druhou na jeho zadeček – touto rukou začínáme pohyb překulení, ruka na zátylku hlídá, aby dítě hlavu správně zabalilo, sklonilo ji. Pokud to dítě nedělá správně, lehce přidržíme hlavu za zátylek, aby brada směřovala k hrudníku,“ vysvětluje Jan Beran.
  4. Nyní dítě provede odraz nohou a následuje přetáčivý pohyb vpřed. „U mladších dětí, které s nácvikem začínají a neodrazí se dostatečně samy, pomůžeme správnému přetočení právě úchopem za zadeček,“ dodává Kristýna Přibylová.
  5. Starší děti již učíme, aby konečná pozice po provedení kotoulu byla do dřepu.
Návod, jak naučit dítě kotoul, a jakých chyb se přitom vyvarovat (Foto: www.monkeysgym.cz)

Pozor na nejčastější chyby!

Dítě chybuje, když…

… si sedá do kleku a nestojí na nohou

… se neopře o ruce

… se neodrazí oběma nohama

… nesbalí hlavu, ale staví se na ni.

„A chybou lektora je, když při výuce kotoulu nehlídá zátylek dítěte. Dítě se v žádném případě nesmí stavět na hlavu, vždy ji musí mít sbalenou směrem k hrudníku,“ připomíná Jan Beran.

Kristýna Přibylová Monkey´s Gym
Kristýna Přibylová. Foto: www.monkeysgym.cz

A na co by si rodiče ještě měli dát pozor při pohybové výuce předškoláků?

„V tomto věku ještě není pohybový aparát dětí dostatečně připravený na jednostrannou zátěž, vytrvalostní aktivity, silová cvičení s větší zátěží i dopady z výšky na tvrdou podložku, toho všeho je třeba se při cvičení s malými dětmi vyvarovat,“ doplňuje Kristýna Přibylová z profesionálních dětských tělocvičen Monkey´s Gym.

Monkey´s Gym jsou profesionální dětské tělocvičny určené dětem od 6 měsíců do 7 let. Koncept pohybové všestrannosti pro nejmenší, na kterém je odborníky speciálně zpracovaná metodika zdejšího cvičení postavená, zahrnuje vše, co si děti musí v prvních letech svého života v oblasti sportu osvojit. A pro úspěch výuky je taková metodika úplným základem. Děti nadchne zábavné barevné prostředí i hravá forma výuky, při níž odborně vzdělaní lektoři kladou důraz na respekt ke správnému psychomotorickému vývoji dětí a jejich individuálním potřebám. Tělocvičny Monkeyˈs Gym najdete v Praze v OC Galerie Harfa, OC Šestka a v Baby Clubu Juklík ve Stodůlkách. Více na www.monkeysgym.cz

Jak naučit dítě kotoul je 1. díl seriálu o cvičení s dětmi. V dalších dílech se dozvíte, jak naučit dítě stoj na rukou a hvězdu.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*