V poslední době se často mluví o tom, jak je u malých dětí důležitá pohybová všestrannost. Tomu odpovídá Moderní koncept pohybové všestrannosti pro nejmenší. „Cílem metody je poskytnout dětem dostatek pohybových podnětů a zkušeností, aby s nástupem do školy pohodově zvládly nejen školní tělocvik, ale i případnou sportovní specializaci,“ říká Kristýna Přibylová z dětských profesionálních tělocvičen Monkey´s Gym.

Prolézání tunelem
Prolézání tunelem je vždy zábava. Foto: www.monkeysgym.cz

„Pohybová všestrannost byla dlouho opomíjenou složkou dětského sportu. Rodiče vedli děti už v brzkém věku k tréninku konkrétních sportů, aniž by jim dopřáli možnost si nejdříve důkladně osvojit základy. Proto vznikl Koncept pohybové všestrannosti pro nejmenší – abychom dětský sport doplnili o kvalitní průpravu zaměřenou na všechny důležité oblasti,“ vysvětluje na úvod Kristýna Přibylová z dětských profesionálních tělocvičen Monkey´s Gym.  Tréninkové bloky jsou sestavené tak, aby děti vždy danou dovednost nejdříve poznaly, postupně si ji osvojily a v dalších fázích pak zdokonalovaly a vylepšovaly techniku. Tímto způsobem se vytváří skutečně kvalitní základ pro další sportovní růst.

Jak „starých“ dětí se koncept týká?

Celý koncept je pečlivě připravený a postavený na tom, co se děti v jednotlivých fázích svého psychomotorického vývoje nejen mají, ale hlavně mohou naučit. Cvičení podle tohoto konceptu je určené dětem od půl roku do chvíle, kdy jdou do školy.

„Hlavním cílem je poskytnou dětem dostatek pohybových podnětů a zkušeností tak, aby s nástupem do školy pohodově zvládly nejen školní tělocvik, ale i případnou sportovní specializaci. S nadsázkou někdy říkám, že jsme taková „pohybová přípravka“ – dáváme malým sportovcům důležitý základ, na který pak mohou navazovat další dovednosti,“ říká Kristýna Přibylová.

Koncept je postavený na třech základních pilířích – spojuje důkladnou znalost správných postupů výuky pohybové všestrannosti, hravost a zábavu, kterou děti v tomto věku v pohybu potřebují, a hlavně vhodné prostředí a pomůcky určené jen dětem. Všechny tři pilíře jsou stejně důležité a vytvářejí dětem přirozené prostředí, ve kterém se naučí vše, co je pro správnou pohybovou všestrannost potřeba.

Kristýna Přibylová s dcerkou, Malý dobrodruh
Kristýna Přibylová s dcerkou. Foto: www.monkeysgym.cz

10 let dobrých zkušeností

Lektoři v profesionálních dětských tělocvičnách Monkey´s Gym podle tohoto modelu s dětmi cvičí již 10 let. „Za tuto dobu jsme si ověřili, že děti tenhle způsob cvičení bez nadsázky milují. Je to dané tím, že místo tlaku na výkon se zaměřujeme na to, aby lekce byly hlavně hravé, živé a zábavné. Místo soutěžení nabízíme dětem spíše kooperační hry, ve kterých se učí spolupracovat a poznávat kamarády. Naše malé sportovce se vždy snažíme k pohybu motivovat nikoli drilem, ale vlastním příkladem a pozitivním přístupem,“ přibližuje důvody, díky nimž je Moderní koncept pohybové všestrannosti pro nejmenší tak úspěšný, lektorka Kristýna Přibylová.

A jak vlastně celá myšlenka vznikla?

„V roce 2011 jsem nemohla najít vhodné cvičení pro svého, tehdy dvouletého, syna, který byl hodně temperamentní i pohybově nadaný. Standardní kurzy dětského cvičení v prostorách různých mateřských center nebo posiloven pro dospělé, kde to nebylo pro děti přizpůsobené, nám ani jednomu nevyhovovaly. Proto vznikly naše profesionální dětské tělocvičny, ve kterých se dnes děti v moderním prostředí a moderními metodami učí základům, které se jim budou hodit do dalšího sportovního života. Našim cílem je připravit je nejen na „školní tělocvik“, ale také na další sportovní specializaci, dát jim potřebné základy, vštípit lásku k pohybu, ukázat, jak zábavné cvičení může být. Jsem přesvědčená, že se nám to daří,“ dodává na závěr Kristýna Přibylová z profesionálních dětských tělocvičen Monkey´s Gym.

Monkey´s Gym jsou profesionální dětské tělocvičny určené dětem od 6 měsíců do 7 let. Koncept pohybové všestrannosti pro nejmenší, na kterém je odborníky speciálně zpracovaná metodika zdejšího cvičení postavená, zahrnuje vše, co si děti musí v prvních letech svého života v oblasti sportu osvojit. A pro úspěch výuky je taková metodika úplným základem. Děti nadchne zábavné barevné prostředí i hravá forma výuky, při níž odborně vzdělaní lektoři kladou důraz na respekt ke správnému psychomotorickému vývoji dětí a jejich individuálním potřebám. Tělocvičny Monkeyˈs Gym najdete v Praze v OC Galerie Harfa, OC Šestka a v Baby Clubu Juklík ve Stodůlkách. Více na www.monkeysgym.cz

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*