Všichni víme, jak je dětský důvtip při vymýšlení her a různých vylomenin bezmezný. Proto je třeba být stále ve střehu, a to nejen o prázdninách. Na doporučení, jak předejít riziku dětských úrazů, jsme se zeptali sportovních lektorek a trenérek, které jsou zároveň zkušenými maminkami.

Děti musejí i o prázdninách znát hranice, za které nelze jít (Foto: www.juklik.cz)
Kristýna Přibylová Monkey´s Gym
Kristýna Přibylová. Foto: www.monkeysgym.cz

Kristýna Přibylová, majitelka dětských tělocvičen Monkey´s Gym, a maminka 3 dětí:

Předvídejte, a děti alespoň zpovzdálí sledujte

„Když s dětmi přijedeme do neznámého místa, je nutné si prostor nejprve projít a předvídat, kde může hrozit případné nebezpečí úrazu nebo poranění. Děti pak na tato místa upozorníme a ukážeme jim, které aktivity jsou bezpečné, a tudíž povolené, a kde už hrozí nějaké riziko, což znamená, že se místu buď úplně vyhnou, nebo ho budou zdolávat s největší opatrností, případně pod dohledem dospělého. Vždy je ale určitě potřeba na děti alespoň zpovzdálí dohlížet, vědět, kde se pohybují a jakým aktivitám se věnují. Pozornost dospěláka je potřebná i při sportovních aktivitách, protože děti někdy mají sklony se trošku předvádět – zvláště před kamarády nebo cizími „diváky“, a tak mohou nevědomky přecenit své síly. To platí stejně tak na kole jako při lezení do výšek nebo potápění se v bazénu… Přesná pravidla je určitě třeba stanovit i při dovádění na oblíbených trampolínách, které patří v letních měsících k nejvíce rizikovým, pokud se jedná o dětské úrazy. Tady naučte děti těmto třem důležitým zásadám: uvnitř smí skákat maximálně dvě děti podobné výšky a hmotnosti (tedy nikoliv batole společně se školákem), zip u vchodu je vždy zatažený a nikdy se nechodí ani nevlézá pod trampolínu.“

Jana Havrdová.
Jana Havrdová. Foto: www.fisaf.cz

Jana Havrdová, prezidentka Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz, a maminka 3 dětí:

Při sportu nekompromisně vyžadujte ochranné pomůcky

„Považuji za nezbytné učit děti odmala, že na kolo, koloběžku, brusle nebo lyže se jde vždy s helmou. Mám bohužel nezapomenutelný zážitek, kdy se mi před pětadvaceti lety zranil bratr při nehodě na kole. Tehdy se ještě helmy běžně nenosily. Po pádu měl krvácení do mozku a doslova jsme bojovali o jeho život. To jistě vysvětluje, proč jsem po takovéto osobní zkušenosti tak striktní, co se nošení ochranných pomůcek při sportu týče. Naše děti odmalička vědí, že zároveň s kolem, bruslemi, skateboardem nebo lyžemi si automaticky berou i helmu k tomu určenou. A pro malé, často padající děti, doporučuji na kolečkové brusle vždy i chrániče kolen a loktů, případně i chránič páteře (ten je na lyže stejně nezbytný jako helma).“

Štěpánka Štrougalová
Štěpánka Štrougalová z pražského Baby Clubu Juklík, dětského centra, které je od roku 1988 průkopníkem v metodice kojeneckého plavání.

Štěpánka Štrougalová, majitelka plaveckého a dětského centra Baby Club Juklík, a maminka 4 dětí:

Vyplatí se vše si předem s dětmi ujasnit

„Doporučuji dětem nic nezakazovat, ale jasně jim vymezit hranice. A to kdekoli, kde s dětmi pobýváme. My s manželem máme dobrou zkušenost, že dětem víceméně nic nezakazujeme. Zato jasně a podrobně vysvětlujeme, za jakých podmínek se určité věci mohou dělat a zkoušet. A na těch domluvených pravidlech ale nekompromisně trváme. Dám příklad. Děti touží samy zapalovat oheň. Můžou, ale pouze pokud je přítomen někdo z dospělých. Anebo chtějí plout po řece samy na lodi? Ano, proč ne? Ale doplout smí nejdále k tomu vyvrácenému stromu, protože dál už by se přiblížily k jezu, a to není bezpečné. A ještě se mi osvědčila jedna zkušenost. Při jakékoliv příležitosti zdokonalovat děti v pádech. Na louce se dají dobře válet sudy nebo dělat kotrmelce, kláda poslouží k nácviku seskoku – vždy přitom dbáme na pokrčené nohy, případně dopad na pokrčené nohy a zároveň jištění seskoku oběma horními končetinami. Při seskoku z velkých výšek učíme děti rovnou převal přes rameno do kotoulu.“

Monkey´s Gym jsou profesionální dětské tělocvičny určené dětem od 6 měsíců do 7 let. Koncept pohybové všestrannosti pro nejmenší, na kterém je odborníky speciálně zpracovaná metodika zdejšího cvičení postavená, zahrnuje vše, co si děti musí v prvních letech svého života v oblasti sportu osvojit. A pro úspěch výuky je taková metodika úplným základem. Děti nadchne zábavné barevné prostředí i hravá forma výuky, při níž odborně vzdělaní lektoři kladou důraz na respekt ke správnému psychomotorickému vývoji dětí a jejich individuálním potřebám. Tělocvičny Monkeyˈs Gym najdete v Praze v OC Galerie Harfa, OC Šestka a v Baby Clubu Juklík ve Stodůlkách. Více na www.monkeysgym.cz

Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz patří mezi nejaktivnější sportovní svazy v ČR. Sdružuje na 88 sportovních klubů, přes 2 700 registrovaných závodníků a každoročně pořádá cca 40 sportovních soutěží. Odborníci ze Školy fitness profesionálů FISAF.cz mají více než 20letou praxi ve vzdělávání instruktorů, kteří se zaměřují na sportování s dětmi, aerobik a zdravý pohyb. FISAF.cz např. zaštiťuje celorepublikové osvětové projekty Děti na startu a Česko se hýbe. Více na www.fisaf.cz

Baby Club Juklík je dětské centrum, které je od roku 1988 průkopníkem v metodice kojeneckého plavání a konzultantem při tvorbě jeho hygienických norem. Dnes provozuje několik bazénů, a kromě plavání pro nejmenší nabízí kvalitní plaveckou školu pro starší děti, plavání pro těhotné, aqua-aerobic a zábavné i vzdělávací aktivity pro rodiny, www.juklik.cz

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*