Musíte se do sportu nutit, nebo vás naopak baví? Podle odborníků rozhodují o našem celoživotním vztahu k pohybu hlavně rodiče. Jestliže nás v dětství se sportováním včas seznámí, rádi se k němu vracíme i v dospělosti. Mysleme na to i u svých dětí – období, kdy se dají semínka lásky k pohybu sázet, je totiž velmi krátké!

Děti na startu
Projekt Děti na startu. Foto: Adam Litera, Fisaf.cz

Říká se, že pohyb musí bavit, abychom se mu věnovali. Podle docenta Martina Matoulka ze 3. Interní kliniky 1. LF UK a VFN je to ale jinak. „Pohyb baví pouze toho, kdo měl možnost poznat ho ve spojitosti s nějakým příjemným zážitkem v raném věku. Ovšem těchto vhodných období je v dětství jen několik – první trvá do dvou let věku, další nastupuje mezi pátým a sedmým rokem a třetím je puberta. Po jejím ukončení přirozený zájem o pohyb postupně mizí. Jedná se tedy celkově o velmi krátké období, které je ale pro budoucnost člověka velmi důležité. Proto by ho žádný zodpovědný rodič neměl podcenit a propásnout tak jedinečnou možnost dát svému dítěti zdravý základ do života,“ upozorňuje doc. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D., tělovýchovný lékař a předseda České společnosti tělovýchovného lékařství, který byl jedním z hostů konference nazvané „Podpora pohybové aktivity a sportu jako politická i společenská priorita“, pořádané Českou komorou fitness v rámci Evropského týdne sportu.

Ostatně nedostatek pohybu má vedle významných negativních zdravotních dopadů ve všech věkových kategoriích i obrovský dopad na financování zdravotní péče, takže nás v závěru všechny vyjde velmi draho.

„Jsme si vědomi toho, že je třeba zahájit zásadní změny v přístupu k této problematice. Proto je naším společným cílem výrazně apelovat na změnu přístupu k systémové podpoře pravidelné fyzické aktivity v každodenním životě všech občanů České republiky,“ připomíná Jana Havrdová, prezidentka České komory fitness, která výš zmíněnou konferenci pořádala ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR. Dále se na ní podílela také Národní sportovní agentura a další významné české sportovní organizace.

Radost z pohybu, bez drilu a soutěžení

Jitka Literová, Malý dobrodruh
Jitka Literová z projektu Děti na startu. Foto: Jaroslav Appeltauer

Zásluhy na tom, že se čím dál víc dětí těší z pohybu, má také Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz, s podporou Ministerstva školství ČR. Ten přišel před osmi lety s celonárodním projektem Děti na startu, jehož cílem je probudit v dětech chuť se hýbat a sportovat pro radost. „Náš projekt je zaměřený na děti ve věku 4 až 9 let, a to všechny, bez rozdílu. Proto se do něj můžou zapojit děti malé, velké, subtilní či s nadváhou, děti sportovně založené nebo naopak, z různých sociálních skupin. Cvičení probíhá ve školách, družinách, kroužcích, mateřských školách, sportovních klubech i fitness centrech, kde odborně vyškolení trenéři a instruktoři pomáhají dětem rozvíjet základní pohybovou motoriku, koordinaci, obratnost, rychlost a sílu. Jsme nadšeni, jakou má náš projekt odezvu – v současnosti se už do něj zapojilo více než 10,5 tisíce dětí ve 252 střediscích z celé České republiky. A například Kladno už má v projektu zapojené téměř všechny základní i mateřské školy, což je celkem 2 000 dětí!“ dělí se o radost z úspěchů projektu Jitka Literová, hlavní manažerka FISAF.cz.

Sama autorka zajímavého projektu, Jana Boučková, k tomu dodává: „U dětí chceme především probudit radost z pohybu. Naučit je, jak správně běhat, udělat kotrmelec, skákat, padat, nebát se míče. Právě všeobecná sportovní průprava bez drilu a soutěžení je důležitá pro to, aby získaly do budoucna kladný vztah ke sportu, připravily se na pozdější specializované sporty, a hlavně – aby je pohyb nepřestal bavit.“

Škola fitness profesionálů FISAF.cz má více než 25letou praxi s vedením kurzů pro instruktory nejrůznějších forem cvičení. Spolupracuje s největšími kapacitami ve svém oboru. Jako první v ČR jí byla udělena akreditace mezinárodní společnosti Europe Active. Ta představuje nejvyšší možné uznání kvality vzdělávacího systému v oblasti fitness v Evropě a FISAF.cz ji získal pro oblast skupinových cvičení a cvičení pro děti. Více na www.fisaf.cz

Děti na startu je úspěšný celorepublikový projekt všeobecné pohybové přípravy, do něhož se zapojilo už 252 středisek a přes 10 500 dětí ve věku od 4 do 9 let. Projekt je zaměřený na rozvoj základní pohybové motoriky, koordinace, obratnosti, rychlosti a síly. Kurzy probíhají pod vedením odborně vyškolených trenérů a instruktorů ve školách, družinách a kroužcích jako součást vyučování nebo po vyučování v mateřských školkách v rámci pohybových aktivit v tělocvičnách, sportovních halách, sokolovnách, sportovních klubech, oddílech či ve fitness centrech. Více na www.detinastartu.cz

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*