Nabídka dětských zájmových kroužků snad nikdy nebyla větší. Při jejich výběru bychom měli brát ohled nejen na zájmy, schopnosti a přání dítěte, ale i na svůj volný čas, abychom jejich organizaci v klidu zvládli. I tady platí, že méně je někdy více…

Cvičení dětí
Sportovní kroužek by měl ideálně rozvíjet po všech směrech. Foto: www.monkeysgym.cz

Rádi byste, aby vaše dítě chodilo do atletického kroužku, ale ono se zhlédlo v taekwondu, a nedá si to vymluvit? „Někdy je těžké smířit se s tím, že naše zájmy jsou zcela v rozporu se zájmy našeho dítěte. Nezbývá nám ale nic jiného než to respektovat. Na kroužek totiž bude náš potomek docházet jen tehdy, když ho bude bavit. Také osobnost trenéra a dětský kolektiv jsou pro pocity a rozhodování dítěte velmi důležité. Každopádně dítě má právo na svůj názor.  Kterou aktivitu preferuje, kterou méně. Která se mu líbí, ale úplně mu tam třeba nesedl kolektiv. Proto je velkou výhodou, pokud organizátor kroužku nebo kurzu nabízí zkušební hodiny zdarma,“ říká Štěpánka Štrougalová z dětského centra Baby Club Juklík, která je sama maminkou 4 dětí. Podle jejích zkušeností je například jasným znamením, že jste při výběru kroužku trefili hřebíček na hlavičku, když si dítě bude dva dny před danou aktivitou nadšeně balit batůžek s potřebnými věcmi.

Nezapomeňte na náhradní hodiny

S množstvím kroužků bychom to neměli přehánět – pokud by děti měly každý den v týdnu nějakou aktivitu, začaly by být brzy unavené a mohlo by se to projevit i horšími výsledky ve škole – protože na přípravu by jim už nezbýval čas, síly ani nálada.

Navíc, i když to neradi slyšíme, covidová situace není stále zažehnaná, a tak visí ve vzduchu různé karantény a omezení, kvůli nimž se pak hodiny různě mění a nahrazují. Anebo se dítě nebude moct některých hodin v kroužku účastnit z jiných důvodů. Proto je třeba mít nějaký volný čas v týdnu na případné náhradní termíny. Pokud byste měli pro dítě na každý den organizovaný placený program, nebude příležitost, kdy si vybrat náhradní hodiny, a lekce můžou z tohoto důvodu propadnout.

Váš dobře využitý čas

Také dostupnost hromadnou dopravou nebo možnosti parkování v místě, kde se zájmový kroužek koná, je nutné předem zvážit. Jinak hrozí, že vám zaberou více času, než by trvala samotná dětská aktivita.

„Když jsme před deseti lety tvořili koncept našich moderních dětských tělocvičen, měli jsme jako jednu z priorit to, že musí být dobře dostupné a také praktické. Sama jsem maminkou tří dětí, proto dobře vím, jak důležité je všechny povinnosti, zájmy a docházku do kroužků zkoordinovat. Naši klienti si velmi pochvalují, že si mohou během doby, kdy děti cvičí, zajít nakoupit nebo něco zařídit. Díky prosklené tělocvičně také využívají čas pro práci, sednou si v předsálí u dobré kávy, otevřou notebook, a přitom přes prosklenou stěnu po očku sledují cvičební pokroky svých ratolestí,“ dává příklad, jak pro sebe šikovně využít dobu, kterou dítě tráví ve sportovním kroužku, Kristýna Přibylová z profesionálních dětských tělocvičen Monkey´s Gym, které najdete v Praze v OC Galerie Harfa, OC Šestka a v Baby Clubu Juklík ve Stodůlkách.

Bez starostí, v rámci školy

Velkou pomoc pro rodiče a časovou úsporu představují zájmové aktivity, které probíhají v rámci vyučování nebo po něm. Mezi takové patří i sportovní kroužky pořádané pod hlavičkou celonárodního projektu Děti na startu. Lekce probíhají nejen v různých sportovních zařízeních, ale také v rámci hodin tělesné výchovy na základních školách, v družinách nebo mateřských školách. „Náš projekt je zaměřený na děti ve věku 4 až 9 let, a to na všechny, bez rozdílu. Je určen pro děti malé, velké, subtilní či s nadváhou, děti sportovně založené, nebo naopak, z různých sociálních skupin. Odborně vyškolení trenéři a instruktoři jim pomáhají rozvíjet základní pohybovou motoriku, koordinaci, obratnost, rychlost a sílu. Jsme nadšeni, jakou má náš projekt odezvu – za dobu jeho existence se už do něj zapojilo téměř 30 000 tisíc dětí ve 285 střediscích z celé republiky,“ říká Jana Boučková, autorka projektu Děti na startu, který vznikl pod záštitou Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz.

Štěpánka Štrougalová
Štěpánka Štrougalová z pražského Baby Clubu Juklík, dětského centra, které je od roku 1988 průkopníkem v metodice kojeneckého plavání.

Baby Club Juklík je dětské centrum, které je od roku 1988 průkopníkem v metodice kojeneckého plavání a konzultantem při tvorbě jeho hygienických norem. Dnes provozuje několik bazénů, a kromě plavání pro nejmenší nabízí kvalitní plaveckou školu pro starší děti, plavání pro těhotné, aqua-aerobic a zábavné i vzdělávací aktivity pro rodiny, www.juklik.cz

Kristýna Přibylová Monkey´s Gym
Kristýna Přibylová. Foto: www.monkeysgym.cz

Monkey´s Gym jsou profesionální dětské tělocvičny určené dětem od 6 měsíců do 7 let. Koncept pohybové všestrannosti pro nejmenší, na kterém je odborníky speciálně zpracovaná metodika zdejšího cvičení postavená, zahrnuje vše, co si děti musí v prvních letech svého života v oblasti sportu osvojit. A pro úspěch výuky je taková metodika úplným základem. Děti nadchne zábavné barevné prostředí i hravá forma výuky, při níž odborně vzdělaní lektoři kladou důraz na respekt ke správnému psychomotorickému vývoji dětí a jejich individuálním potřebám. Více na www.monkeysgym.cz

Jana Havrdová.
Jana Havrdová. Foto: www.fisaf.cz

Děti na startu je úspěšný celorepublikový projekt všeobecné pohybové přípravy, do něhož se za 10 let jeho existence zapojilo už 285 středisek a téměř 30 000 dětí ve věku od 4 do 9 let. Projekt je zaměřený na rozvoj základní pohybové motoriky, koordinace, obratnosti, rychlosti a síly. Kurzy probíhají pod vedením odborně vyškolených trenérů a instruktorů ve školách, družinách a kroužcích jako součást vyučování nebo po vyučování v mateřských školách v rámci pohybových aktivit v tělocvičnách, sportovních halách, sokolovnách, sportovních klubech, oddílech či ve fitness centrech. Více informací, jak se do projektu zapojit, najdete na www.detinastartu.cz

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*